MENÜ

20 éves az állattenyésztésünk egyeduralkodó seregszemléje

2013.05.02.

Idén 20 éves lesz a Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok kiállítás.
A hagyományokhoz híven, - a kiállítást megelőzően - ünnepélyes keretek között Hódmezővásárhelyen osztották ki a Magyar Állattenyésztésért, valamint a Magyar Növénytermesztésért Termékdíjakat.

 

 


Antal Gábor a Hód-Mezőgazda Zrt. vezérigazgatója

 

 

Antal Gábor a Hód-Mezőgazda Zrt. vezérigazgatója köszöntőjében elmondta, hogy az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok megszervezésével az elsődleges céljuk a magyar agrárium fejlődésének segítése. Az innováció, a versenyképesség és a hatékonyság megvalósulását szolgálja - többek között - a növénytermesztési és állattenyésztési pályázatok meghirdetése is. Az állattenyésztés számára kedvezőtlen gazdasági környezet megléte a kiállítás ideje alatt egy kicsit háttérbe szorul, az idén is teltházat produkáló kiállítói jelentkezői szám mutatja egyrészt a színvonal folyamatos emelkedését, valamint tükrözi a kiállítással szembeni elégedettséget.

A vezérigazgató véleménye szerint a kiállítás sikerének titka a szakmaiságban rejlik. Tükrözi azt, hogy nagyon komoly felkészültségű szakemberek tevékenykednek az állattenyésztésben, régóta komoly képzések folynak ebben a szegmensben és az ismeretek átadása is sikeresen realizálódik. Szinte minden évben kinevelődnek olyan fiatalok, akik komoly sikereket érnek el, akár nemzetközi szinten is.

Ha gödörben vagy, első és legfontosabb szabály: NE ÁSS TOVÁBB”

Antal Gábor megnyitó beszéde a XX. Alföldi Állattenyésztési Napokon

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Vendégeink, Kiállítók és Látogatók!

 

Köszöntöm Önöket a XX. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok megnyitóján.

Engedjék meg, hogy külön köszöntsem Dr. Feldman Zsolt urat, a Vidékfejlesztési Minisztérium agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkárát, Almási István polgármester urat, Hódmezővásárhely polgármesterét, s a megjelent orosz, román, lengyel nagykövetségek képviselőit és a számos hazai és külföldi kiállítót, vendégeket.

Ünneppé vált a kiállítás három napja, a mai és az elkövetkezendő kettő, számunkra állattenyésztők-agrárgazdálkodók számára.

Köszönet érte a Magyar Állattenyésztők Szövetségének, tagszervezeteinek, a tenyésztő egyesületeknek, köszönet a segítő szakembereknek és a Hód-Mezőgazda kollektívájának.

Húsz évvel ezelőtt néhány, a szakmájával szemben elkötelezett ember egy jó ötletből, időt, energiát és pénzt nem sajnálva létrehozta az első (hódmezővásárhelyi) állattenyésztési kiállítást. Egy olyan gazdasági társaság állt az ötlet mögé, mely az agrárium egyik „zászlóshajója”, ma is mintagazdaság.

Ez a szakembercsapat évről évre egyre színvonalasabb és nagyobb szakmai rendezvényt hozott létre. Magyarországon addig a honi gyakorlatban ismeretlen showbírálatok bevezetése, meghonosítása ennek a rendezvénynek és szervezőinek köszönhető. Az, hogy világszínvonalúvá vált hazánkban ez a fajta tenyészállat értékelés, az többek között köszönhető annak, hogy nagyon komoly szakmai együttműködés alakult ki a Hód-Mezőgazda Zrt. és a MÁSZ (Magyar Állattenyésztők Szövetsége), valamint annak tagszervezetei, tenyésztő egyesületei között.

Az „újra” fogékony volt az állattenyésztő társadalom is. A fejlődést mi sem jelzi jobban, mint a mában elért sikereink. Legyünk büszkék azon tenyésztő kollégáinkra, akik sikerrel és eredményesen képviselték többek között az idei Holstein Európa Bajnokságon hazánkat, a hazai tenyésztési munkát és szakembereket. Olyan szakemberek ők, és ez elmondható állatfajtól függetlenül az egész állattartó és tenyésztő társadalomról, akik már-már „bűvészi” képességekkel képesek talpon maradni, gazdálkodni, a rendszerváltás óta folyamatosan romló gazdasági körülményeik között. Ők azok, akik hajnalban bolygónk csillagát, a Napot is megelőzve kelnek fel, hogy megetessék és ellássák állataikat. Teszik ezt nap mint nap évről évre, ünnepnapokon, melegben, mikor mások hűvösben pihennek, hidegben, fagyban és hóban, mikor mások a kandalló melege mellett éppen az általuk megtermelt élelmiszert fogyasztják.

Teszik ezt akkor is, amikor éppen nem kedvez az éghajlat, a gazdaság, mert nincs profit és nem kedvez a politika.

Az állattenyésztés és élelmiszer-előállítás stratégiai kérdés és fontos minden nemzetgazdaság számára: kezdetektől fogva mondjuk mi agárgazdálkodók, de micsoda fejlődés, hogy már pár éve közgazdászoktól is ezt halljuk. Nagyon örülünk ennek, annak már jóval kevésbé, hogy ebbe az ágazatba mindenki bele akar szólni (Még a hozzá nem értők is.)

Az agráriumban, mezőgazdaságban is voltunk a világ legjobbjai között. Rengeteg külföldi szakember jött Magyarországra, hogy megnézze tevékenységünket, tízmillió sertés országa voltunk. A jelenleginél jobb volt az agrárszektor exportszerkezete (ma alig exportálunk feldolgozott terméket, az alapanyagexport pedig a volt gyarmati országokra, gazdaságilag gyenge országokéra jellemző.

„Bőrben kell eladni a takarmányt” hallottuk nagyapáinktól és ők is ezt hallották övéiktől. Ma alig van nemzetközi szinten versenyképes élelmiszeripari feldolgozás Magyarországon. Elmaradt a fejlesztés, a hatékonyságnövelés, elvesztettük piacainkat.

Nem sírom vissza a „régi időket”, de mint agrárszakember vágyom egy jól működő mezőgazdaságra, ahol egyensúlyban van és a nemzetközi trendeknek megfelelő a növénytermesztés és állattenyésztés aránya. Amelyre egy hatékony, versenyképes élelmiszeripar épül, mely képes megvédeni piacait belföldön és újakat szerezni külföldön. (Véleményem szerint a szakpolitikai elképzelések ma ezt nem igazán segítik.)

Ma gödörben van az állattenyésztés!

Ha gödörben vagy, az első és legfontosabb szabály:

NE ÁSS TOVÁBB!

Nem szabad tovább ásni, se gödröt, se lövészárkokat. Nem szabad lerombolni még azt a kevés értéket is, amivel még rendelkezünk!

Ősapáink is tudták, nagyszüleink is tudták, most is sokszor hangoztatjuk, hogy állattenyésztés nincs földterület nélkül! Ezt csak mondjuk, vagy egyszer meg is értjük, hogy mit jelent?

A föld elvétele azoktól, akik jelenleg is rendelkeznek állattenyésztéssel, egyenlő a rombolással, pusztítással.

Nem feltétlen kell mindenben példát venni Németországról, de figyelni és tudni érdemes, hogy mit tettek a német újraegyesülés után a „keleti” félen lévő mezőgazdasági üzemekkel.

Nem vették el a földet az állattenyésztőktől és ma Ők az európai unió legjobban fejlődő, leghatékonyabban működő üzemei. Amellett majd akkor is fognak működni, amikor már nem lesz pénze az EU-nak támogatni a mezőgazdaságot!

Van olyan, amiben világelsők vagyunk, de ha így folytatjuk, valószínű, már nem sokáig! Ilyen például a tejtermelésben az egy tenyészetre jutó átlagos tehénlétszám. Ez ma 371 db tejelő szarvasmarha/tenyészet Magyarországon. A világon a második az USA 369 db tehén/tenyészet, harmadik Új-Zéland 360 db tehén/tenyészet… és a sokadik, például Hollandia 69 db tehén/tenyészet. Ugye mindannyian tudjuk, hogy a mögöttünk lévő mindkét ország meghatározó a tej világpiaci árának alakításában. Új-Zélandnak különösen nagy előnye van a hatékony és olcsó tejtermelésben, mert sok-sok földre, jelentős részben legeltetésre alapozott. De hátránya is van, ez a piacoktól való távolság. Gondolom a szakemberek előtt ismert, de a laikusok számára sem újdonság, hogy még a legversenyképesebb országok, gazdaságok sem tudnak tejet termelni földterület nélkül.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A jelenlegi üzemszabályozási tervezet, valamint földtörvény tervezet, ha megvalósul, akkor tönkreteheti és tönkre is teszi a tejtermelő gazdaságok egy jelentős részét! Föld nélkül nincs szarvasmarhatartás, nincs tejtermelés. És föld nélkül nagyon nehéz bármilyen más állatot is tartani. Aki ezt vitatja, nem ért a mezőgazdasághoz. Aki elveszi az állattenyésztőtől a földet, az rombol és kárt okoz.

Én, mint egy többek között jelentős tejtermeléssel, állattenyésztéssel bíró gazdaság vezetője, kiáltok hangosan, hogy ne vegyék el azt a földet, amin gazdálkodunk!

Ne ássák tovább a gödröt!

15,5 hektár jut a Hód-Mezőgazdánál egy főre, de ez a szám más állattenyésztő gazdaságokban sem magasabb. Tisztességesen megfizetjük az adókat. Cégünk adóterhelése 118 270 Ft/hektár!

A jelenlegi vidékfejlesztési miniszter úr szerint a családi gazdaságok 20-30 hektáronként képesek eltartani egy embert. A mi gazdaságunknál nem kell ennyi! Nekünk elég a 15 és fél hektár/ ember!

És mi is értéket teremtünk rajta!

Nem is akármilyet!

Mintagazdaságot hoztunk létre Vásárhelyen! Tejtermelésben a standard laktációs eredményeink alapján 23.-ak vagyunk az országos rangsorban. Az 1000 tehenet meghaladó létszámú telepek között a harmadikok.

Sertéstenyésztésünk az új, korszerű beruházásainknak köszönhetően versenyképes, nemzetközi szinten is. Célunk, hogy egy kocára vetítve legalább 30 hízót adjunk le évente. Meg fogjuk csinálni!

Húsmarhát tartunk azokon a legelőkön, melyek egyéb gazdálkodásra alkalmatlanok. És központi STV-ot is végzünk, más gazdálkodókat is segítve ezzel. Hiszen itt tartjuk állataikat és az itt kiváló eredményt elérő állatok adják majd a jövő utódait, a jövő fejlődését.

Vetőmagüzemünk a magyarországi kukorica vetésterület 25%-ának megfelelő, azaz 300.000 hektárra való vetőmagot állít elő és dolgoz fel.

1800 hektár területet öntözünk, mára sajnos egyedüliként a vásárhelyi határban. Ez az ország jelenleg öntözött területének közel 3%-a.

Egy mintagazdaság fontos feladata a tudás átadása. Mi a jövő nemzedékét oktatjuk. Szakmai, tudás alapú munkánk elismerése, hogy tavaly december 18-án a Hód-Mezőgazda Zrt. Kármán Tódor-díjat kapott. Ez a társadalmi felelősségvállalás területén adományozható legmagasabb állami elismerés, amit a hazai oktatás, képzés, tudományos kutatás érdekében végzett kiemelkedő munka elismeréseként érdemelt ki a részvénytársaságunk.

Tisztességes munkából, az állattenyésztésből, tejtermelésből, húsmarhatartásból, sertéshízlalásból és vetőmagtermelésből - ezek mind stratégiai ágazatok - kívánunk megélni a jövőben is. Ezekben a termelő tevékenységekben dolgoztunk eddig is. Minden, ami veszélyezteti ezt, aggodalommal tölt el bennünket. Tejtermelő szarvasmarhatelepet, közel 100 tagú (94 tag), évente több mint 200 millió kg tejet termelő és feldolgozó termelői csoportot évtized vagy évtizedek alatt lehet létrehozni, de lerombolni egy pillanat műve.

Miniszterelnök úr azt mondta, hogy a termelő munka fontos a nemzetgazdaság számára. Azok az értékek, gazdasági célok, melyet nap mint nap megfogalmaznak makrogazdasági vonatkozásban, azokat mi, állattenyésztők már teljesítjük.

Föld nélkül nem lehet majd teljesíteni, elveszítjük azt is, amink van!

Ha ez így megy tovább, tönkremennek azok a gazdálkodók, akiknek jelentős a teljesítménye és az agrárium derékhadát képezik. Az állattenyésztők teljesítménye ezt az országot erősíti, hazánkat szolgálja. Hagyjuk őket, hadd szolgáljanak tovább. Hogy a fejlődés meginduljon, ne ássuk, hanem temessük be a gödröket.

Marge Piercy szerint az első ajándék az élet, a második a szerelem, a harmadik pedig a megértés.

Köszönöm figyelmüket!

 

 


Fekete Balázs a Hód-Mezőgazda Zrt. állattenyésztési és kiállítási igazgatója

 

 

 

Fekete Balázs a Hód-Mezőgazda Zrt. állattenyésztési, valamint kiállítási igazgatója hangsúlyozta, hogy tradicionális módon ragaszkodnak a szervezés korábbi alapelveihez, viszont a hagyományok mellett természetesen újdonságokkal is találkozhatunk.

Kettőszázhúsz ipari és közel ekkora számú állatkiállító mutatja meg magát április 26-28 között Hódmezővásárhelyen, ez utóbbi minden hazai nemesítésű állatfajt, valamint egyéb világfajokat is felvonultatva.

Különleges és szívbemarkoló a szervezők számára a jubileumi XX. szám, ez alkalomból kiállítás történeti bemutatót is reprezentálnak a nagyközönség számára.

A gyermekek állatszeretetre nevelése céljából mindhárom napon igénybe vehető lesz a játszópark, illetve a kiállítás témakörében meghirdetett gyermekrajz pályázatra beérkezett 320 rajz is megtekinthető lesz a kiállítás ideje alatt.

A húsmarha ágazatban érzékelhető felívelő szakaszra való tekintettel kibővítik a húsmarha bemutató karámokat, melyek akácoszlopos, nádtetős megoldással reprezentálják a közel száz húsmarhát, illetve -először a kiállítás történetében - tenyészbika árverésre kerül sor a húsmarha szekcióban.

Az Új Nemzeti Agrárkamara jelentős méretű standdal lesz jelen a kiállításon, ahol a pénteki és szombati napokon fórum-szerűen nyújtanak tájékoztatást a gazdák részére az EU Közös Agrárpolitikája 2013 után témakörben.

 

 

 

Magyar Állattenyésztésért Termék Nagydíj 2013

A zsűri és a kiállítás-szervezők örömére szolgált, hogy a tavalyi kisebb visszaesés után idén a pályázati felhívásra 28 pályamű érkezett be. Ez a szám (ami az elmúlt öt év második legmagasabb értéke) arra utal, hogy az ágazatban tevékenykedő cégek aktívan részt kívánnak venni ilyen megmérettetésen, a díjnak komoly presztízse van és az innováció számos cégnél figyelemre méltó eredményt hozott. A pályamunkák színvonala egyre jobb, a bemutatott termékek zöme megállja a helyét akár nemzetközi összevetésben is.

Két kategóriában lehetett pályázni: I. takarmányozás, valamint agrárinformatika, tartástechnológia, állategészségügy, szaporodásbiológia (II.). Az első kategóriába összesen 17, míg a második csoportba 11 pályamű érkezett. Tekintettel arra, hogy a növénytermesztési termékdíjra kevés pályázat érkezett, így az állattenyésztési pályázatok között 2 nagydíjat, továbbá 3 sorozatot (I.; II.; III. díj) tudott a zsűri kiadni.

Az értékelésnél legfontosabb szempontok az alábbiak voltak: magyar tulajdoni háttér, hazai fejlesztés, gyártás, szervizelés, a termék piacra kerülésének ideje, a termék vagy fejlesztés aktualitása, újszerűsége, innovatív jellege, tudományosan alátámasztott előnye és a referenciák száma, a piaci részesedés, valamint a pályázat színvonala.

 

 


Prof. Dr. Birkás Márta zsűrielnök (növtermesztési ágazat), Fekete Balázs állattenyésztési és kiállítás igazgató, Dr. Wagenhoffer Zsombor a Magyar Állattenyésztők Szövetsége ügyvezető igazgatója, zsűrielnök (állattenyésztési ágazat), Antal Gábor vezérigazgató a díjátadón

 

 

Nagydíjas cégek és termékeik:

 

BONAFARM-BÁBOLNA KFT

Termékek: Protocell, Amino koktél, Hydro-gél 

 

 


A díjat átvette Dr. Fábián János kutatás-fejlesztési igazgató

 

 

Indoklás: A cég 100%-ban magyar tulajdonú, magyar szakemberekkel, komoly múlttal, tapasztalatokkal, vevőkörrel, piaci részesedéssel és a jövőre szóló tervekkel. A Bonafarm-Bábolna Kft. évek óta rendszeresen ad le sikeres pályamunkákat a termékdíj felhívásokra. Idén a cég három termékkel pályázott, amelyek értékelését összevonva végezte cl a zsűri. A pályázatban bemutatott termékek saját fejlesztések, döntően hazai alapanyagokra épülnek, tudományos háttérvizsgálatokon estek át, piaci bevezetésük nemrég kezdődött. Az AMINO-KOKTÉL termékcsalád a tejelő szarvasmarhák részére készített, melaszalapú folyékony fehérje alapanyagot jelentő takarmány. A termékhez felhasznált melasz a treonin gyártás mellékterméke, amely nemcsak kiváló minőségű fehérje valamint energiaforrás, hanem ár-értékaránya is nagyon kedvező. A PROTOCELL egy kedvező árfekvésű új hazai fehérjeforrás, amelyet ugyancsak a treonin előállítása során nyernek, az ínaktivált baktérium biomassza leszárításával. Az így előállított por 75 százalékos nyers fehérjét tartalmaz. A készítménnyel etetett sertések takarmányhasznosítása szignifikánsan (közel tizedével) javul. A PROTOCELL OMEGA halolajjal kiegészített, így nagyobb koncentrációban tartalmaz többszörösen telítetlen omega-3 zsírsavakat, ami javítja a sertések és baromfik reprodukciós mutatóit és az életképességet. A HYDRO-GEL a napos-baromfiak dehidratációja és energiahiányának elkerülésére kifejlesztett hidratáló gél, amely összetevői révén, probiotikumokat, C vitamint és energiát szolgáltat a napos állatoknak. A termék alkalmazásával csökken a naposkori kiesés, javul a takarmányhasznosítás és növekszik a csibék átlagsúlya.

A cég által beadott anyagokra az egyedi külcsín, a színvonalasan összeállított belső tartalom volt jellemző. A termékeket 100%-ban magyar tulajdonú cég gyártja, hazai alapanyagokból, saját fejlesztés eredményeként. A cég piaci ismertsége és elismertsége mellett a termékek tudományos vizsgálatokkal alátámasztott javító hatásainak és előnyeinek kimutatása is többlet pontokat ért.

 

VET NUTRITION CONSULTING KFT.

Termék: Gold Naturalis TX

 

 


 

A díjat átvette Keresztesi Ferenc kereskedelmi igazgató

 

 

Indoklás: A cég 100 százalékban magyar tulajdonosi háttérrel, évtizedes múltra visszatekintő, nemzetközi szinten is elismert állategészségügyi és takarmányozási K+F tevékenységgel rendelkezik. A Gold Naturalis TX kifejlesztését is hosszú és alapos kutatómunka előzte meg, amelynek célja egy olyan immunrendszert erősítő takarmány-kiegészítő előállítása volt, amely képes az állati szervezetbe jutott káros anyagokat semlegesíteni (toxinok, nehézfémek), ezáltal komplex termelésnövelő hatást kifejteni. Ezek a tulajdonságok ebben az évben újra kiemelkedő jelentőséggel bírnak a haszonállatok takarmányozásában, elég csak az aflatoxin problematikára gondolni. A termék enzimatikus úton feltárt gabonacsírából készül. A Gold Naturalis-szal folytatott tudományos kísérletek megerősítették, hogy a termék a kérődzők és az abrakfogyasztó állatok számára egyaránt hatékony takarmány-kiegészítő, amely erősíti az immunrendszert, serkenti az emésztést. antioxidáns hatása van, stabilizálja a szervezet vitamin, mikro-, és makroelem szintjét, valamint megköti a nehézfémeket és semlegesíti a toxinokat. A Nagydíj odaítélésével a zsűri értékelte a magyar tulajdonú cég hosszú évekre visszanyúló sikeres és önálló K+F tevékenységét, a termék komplex hatását, amely 1 00%-ban természetes hatóanyagokra épül.

 

 

 

I. helyezett cégek és termékeik

 

UBM FEED KFT.

Termék: SoyPreme - bendővédett szója

 

 


 

A díjat átvette Galamb Eszter termékfejlesztő

 

 

Indoklás: Az UBM Feed Kft. egy magyar tulajdonosi háttérrel rendelkező sikeres és dinamikusan fejlődő cégcsoport tagja. A csoport fő tevékenysége a termény, a takarmány-kiegészítők és adalékanyagok kereskedelme, azonban a 2009-től elindított, a környei keverőre alapozott, saját takarmány-előállítás új fejezetet nyitott az UBM Kft. életében. A termék, amellyel a cég az I. díjat kiérdemelte egy olyan GMO mentes, hazai termelésű szójára alapozott bypass fehérjéket és bendővédett telítetlen zsírsavakat tartalmazó készítmény, amely nagy tejtermelésű tehenek speciális fehérje és energia igényét ki tudja elégíteni. Ezek az erények és előnyök, a tudományos vizsgálatok bemutatása, a gondosan összeállított pályázat, továbbá a cég eddigi tevékenysége, piaci elismertsége együtt a zsűri szerint méltóvá teszi a céget az I. díj elnyerésére.

 

TOP-FEED & CARGO HUNGARY HOLDING ZRT.

Termék: Protemix termékcsalád - fehérje, energia kiegészítő 

 

 


A díjat átvette Tomor László vezérigazgató

 

 

Indoklás: A 2010-ben, évtizedes szakmai múlttal rendelkező személyek által létrehozott vállalat fő célja és tevékenysége a mezőgazdasági ás élelmiszeripari termelés során keletkező melléktermékekből értékes takarmány-kiegészítők előállítása. Figyelemre méltó a cég alig két éves múltja alatt elért eredménye.

A Protemix termékek legfontosabb alapanyaga az élesztőgyártás során keletkező élesztővérce, amelyet többlépcsős bepárlással ás kezeléssel közel 60 százalékos szárazanyag tartalomig sűrítenek, valamint a káliumtartalmát csökkentik. Ezzel egy 46 százalék fehérjetartalmú készítményt kapnak, amely kiváló helyettesítője lehet az extrahált szója-, a repce-. vagy a napraforgódarának. A hazai állattenyésztés fehérjefüggőségének csökkentése nemcsak termelési, de nemzetbiztonsági kérdés is. A termékcsalád 2 éve van jelen a piacon, a felhasználók között a legjobb hazai tejelő tehenészetek közül többet is megtalálunk. A termékek hatásait tudományos vizsgálatokkal alátámasztva mutatják he a pályázatban.

 

MAGYAR SZÜRKE SZARVASMARMÁT TENYÉSZTŐK EGYESÜLETE

Termék: Sms alapú termékazonosító rendszer

 

 


 

A díjat átvette Bodó Imre professzor

 

 

Indoklás: Az egyesület az őshonos magyar szürke szarvasmarha tenyésztését felügyelő és irányító civil szakmai szervezet. Az egyesület tagjainak és munkatársainak köszönhető, köztük az örökös tiszteletbeli elnöknek, Bodó Imre professzornak, hogy a majdnem kihalt magyar szürkemarha állományának létszáma, a fajta értékeinek megőrzése mellett, az elmúlt húsz évben töretlenül ívelt fölfelé. A fajta küllemére, történetére, szilaj és ellenálló tulajdonságaira alapozott marketing munka, a magyar szürkét az ország élő jelképei közé emelték. Egyre több fogyasztó keresi a szürkemarhából készített termékeket. Az élénkülő keresletet felismerték a csalók is, akik hamisított hússal jelennek meg a piacon. Ennek. kiküszöbölésére az egyesület több évig tartó fejlesztéssel kidolgozott egy hazánkban egyedülálló sms alapú nyomonkövetési rendszert. Lényege, hogy a megvásárolt terméken feltüntetett egyedi azonosító (ENAR szám) alapján egy sms küldéssel lekérdezhető a termék eredete egészen addig, mely egyedből, mikor és hol készítették azt. A magyar szürke hús egyebek mellett ennek köszönhetően is elnyerte a kék sárga színű EU földrajzi árujelzőt, amely a legmagasabb szintű oltalmat jelenti egy uniós tagország termékének. Az I. díj odaítélésével a zsűri az egyesület kiváló szakmai munkáját ismeri el.

 

 

 

Egyéb díjazottak:

 

 

I. Takarmányozás 

 

NAGYDÍJ:

Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft PROTOCELL, PROTOCELL-OMEGA termékek a sertések, baromfik részére

2 Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft AMINO-KOKTÉL TERMÉKCSALÁD tejelő teheneknek3 Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft HYDRO-GEL termék a naposbaromfik részére 

Vet-Nutrition-Consulting Kft Gold Naturalis TX® kiegészítő takarmány termékével

 

 

I. DÍJ

UBM Feed Kft. SoyPreme® bendővédett fullfat szójatermékévelTop Feed & Cargo Hungary Holding Zrt. PROTEMIX folyékony takarmányok a teje

lő tehenek részére termékével

 

 

 

II. DÍJ

7 ADEXGO Kft. - VITAFORT Zrt.- Solum Zrt. "MELA-DRY termékcsalád" termékével 

Agrofeed Kft. Topfeed®brojler prestarter táp és 4-5 fázisű takarmánysorával

 

 

III. DÍJ

Dr. Bata Zrt. HERBANOPLEX CP gyógynövény alapú takarmány baromfiak számára termékével10 Alltech Hungary Kft Rumagen termékével

 

 

ELISMERÉS

11 Pro-Feed Kft. RUMEN MAGIC takarmánykiegészítő tejelő tehenek számára termékével

 

12 Pro-Feed Kft. VITALPACK termékcsaládjával

 

13 Agrofeed Kft. "Tranzíciós" kocapremix termékével

 

14 FHP AGROHÁZ Kft. EXTRAPROT repce a takarmányozásban termékével

 

15 Europharmavet Állategészségügyi és Takarmánykereskedelmi Kft. PANNONPROT® import kiváltó bypass fehérje készítményével

 

16 ADEXGO Kft. "GLÜKO-GO-60" (Bendőstabil glükóz) termékével

 

17 Organit Termelő- és Kereskedelmi Kft VITAPOL® takarmánykiegészítő termékek

 

II. Agrár-informatika, állategészségügy 

 

I. DÍJ

1 Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztők Egyesülete SMS alapú termékazonosító rendszerével

 

 

II. DÍJ

BOSMARK Kft. Laktivátor- ivarzás megfigyelő rendszer - szaporodásbiológiai programjával

 

 

III. DÍJ

3 BÓLY Zrt. "Természeti erőforrás-gazdálkodás a Csípőteleki tejtermelésben" rendszerével

 

 

ELISMERÉS

Dairy Service Kft. Roto Grind dézsás aprítógépével

SCHAUER Agrotonic GmbH COMPIDENT SMART- takarmányozó állomásával

6 PROVIMI Hungary Zrt. RescuePig rendszerével

Aliter-P Kft. Sertés Rágó család termék 

 

FIX NET KFT FIX NET Cooling hűtő-párásító rendszerével

TOPIGS Danubia Kft. InGene tenyésztési program a házhoz vitt TOPIGS nukleusz genetikájával

10 AXIÁL KFT. RMH Mixellent önjáró takarmánykeverő-kiosztó kocsi gépcsaládjával

11 Lochner Vagyonvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Elektromos kerítés rendszer, nagyfeszültségű impulzusokkal termékével Elismerésben 

 

 

A zsűri tagjai:

Dr. Wagenhoffer Zsombor - a MÁSZ ügyvezető igazgatója

Kun Mihály - a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt vezérigazgatója

Marczali Gábor - a Komáromi Agrár Zrt vezérigazgatója

 

 

 

A Magyar Növénytermesztésért Pályázat 2013’

A Magyar Növénytermesztésért Pályázatra 2013-ban a 2 kategóriában összesen 6 pályázat érkezett, ezért a kiíró a 2 kategóriát összevonta. Országos, vagy nagy térségben hasznosítható újdonság most – az eddigiektől eltérően –, sajnos nem jelent meg a pályázatokban. A korábbi Nagydíjas, és 1. díjas pályázók közül idén Innovációs Díjban részesültek ketten is, amely a zsűri jó meglátásait igazolja, de azt is, hogy a vásárhelyi pályázási lehetőség jó iskola volt számukra. A zsűri- Professzor Dr. Birkás Márta vezetésével-a Magyar Növénytermesztésért pályázat új alapokra helyezését javasolja a kiírónak.

 

 

II. DÍJ 

1 Limagrain Central Europe SE Magyarországi Fióktelepe LG 34.90 A tejfakasztó hibridkukorica fajtájáért

 

 

III. DÍJ

2 Fitohorm Kft. Fitohorm turbo foszfor termékéért

AGRO.bio Hungary Kft. Innovatív mikrobiológiai megoldások a fokozott termésbiztonságért és a fenntartható mezőgazdaságért pályázatával

 

 

ELISMERÉS

Trigó-Fix Kft. KWS SIRTAKI őszi búza vetőmag (termesztés és termeltetés) pályázatáért

Organit Termelő- és Kereskedelmi Kft. ZÖLDPAJZS® EK-műtrágya termékéért

Grandis Kft Securityline munkavédelmi lábbelik a növénytermesztésben termékeiért  

 

 

A zsűri tagjai:

Prof. Dr. Birkás Márta - egyetemi tanár, az MTA doktora, Gödöllő, SZIE

Pál Bertalan- a BASF regionális értékesítési vezetője

Csjernyik István - ügyvezető, Négy-Határ 99´ Kft.

Az április 26-28 között megrendezésre kerülő XX Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok részletes programja

 

- an -