Problémák a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj jövedékiadó-visszaigényléseknél!

Agro Napló
A szaktanácsadói tevékenység végzése során gyakran tapasztaljuk, hogy a gázolaj jövedéki adó igényléseknél az alulinformáltság és a téves értelmezések miatt a gazdálkodó jelentős adóvisszatérítési összegektől esik el. Az összegek „elbukásának” kiküszöbölése érdekében szeretnénk néhány gondolattal segíteni az Agro Napló olvasóit.

Elsőként fontos rögzíteni, hogy alapesetben a jövedékiadó-visszaigénylést 5 évre visszamenőleg be lehet nyújtani.

Ültetvényre a de minimis alapú visszaigénylést kizárólag az előző évre lehet beadni – a 3 éves de minimis keret figyelembe vételével –, a korábbi évekre nem!

A gázolaj-felhasználással kapcsolatos dokumentumok, nyilvántartások rendbetétele, pontos vezetése az egyik legfontosabb teendő a visszaigénylés sikeréhez.

 • számlák a beszerzett gázolajról,
 • tankolási napló (amennyiben van üzemanyagkút),
 • gazdálkodási napló (a műveletek a fontosak),
 • földhivatalban bejegyzett földhasználat,
 • helyesen kitöltött bérmunka számla (akár elvégzett, akár igénybe vett bérmunka),
 • üzemanyagkút engedélye.

Egy ellenőrzésen elsődlegesen a fenti dokumentumok alapján vizsgálja a NAV a visszaigénylés megalapozottságát, a termelő jogosultságát.

Nézzük, hogy mit is mond a jogszabály!  (2016. évi LXVIII. törvény)

A mezőgazdasági termelő az igazoltan használatában lévő

 • olyan szántó, kert, gyümölcsös, szőlő és gyep (rét, legelő) művelési ágú földterület után, amelyen mezőgazdasági termelőtevékenységet folytat, a mezőgazdasági termelési célú földművelési munkákhoz, valamint a betakarításhoz kapcsolódó közvetlen szállításhoz,
 • olyan erdő után, amelyben erdőgazdálkodási tevékenységet folytat, az erdőfelújítási célú munkákhoz,
 • olyan vízjogi üzemeltetési engedély szerinti halastó után, amelyben halgazdálkodási tevékenységet folytat – a tóterület nettó üzemelő vízfelületét figyelembe véve – közvetlenül a halgazdálkodáshoz felhasznált,

évente hektáronként legfeljebb 97 liter gázolaj megfizetett adójának meghatározott százalékának visszaigénylésére jogosult. (A pontos összeg táblázatunkban látható.)

Ha a mezőgazdasági termelő a földművelési, az erdőfelújítási és halgazdálkodási munkákhoz gépi bérmunka-szolgáltatást vesz igénybe, a gépi bérmunka-szolgáltatás során felhasznált, a gépi bérmunka-szolgáltatást végző által kiállított számlán feltüntetett gázolajmennyiség után is jogosult a visszatérítésre.

A visszatérítés a gépi bérmunka-szolgáltatás során felhasznált gázolaj után akkor érvényesíthető, ha a gépi bérmunka-szolgáltatást végző igazolni tudja a felhasznált gázolaj eredetét.

Ha az utólagos ellenőrzés során a gépi bérmunka-szolgáltatást végző az előző bekezdés szerinti kötelezettségének nem tesz eleget, a gépi bérmunka-szolgáltatást igénybe vevő köteles az adót visszafizetni és a visszafizetett adó után a kiutalás napjától a visszafizetés napjáig késedelmi pótlékot fizetni.

Ha a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény szerinti családi gazdaság a mezőgazdasági termelőként nyilvántartásba vett szervezet, akkor a családi gazdálkodó jogosult a családi gazdaság nevében visszaigénylésre saját nevére szóló számla alapján.

Mik lehetnek a tipikus problémák?

A problémát a tankolási napló esetén az okozhatja, hogy például az év eleji berögzített tankolások nem kapcsolódnak termelési célú munkákhoz (pl. mert nem a traktorba tankoltunk és nem történt munka a táblákon, vagy éppen a területen csak területbejárást tartottunk). Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben nem betakarítási célú szállításhoz kapcsolódik a felhasználás, pl. raktározást követően elszállítjuk a terményt, akkor az sem vehető figyelembe a visszaigénylésnél.

A gazdálkodási napló azért fontos a NAV számára, hiszen abból derül ki, hogy mikor milyen művelet történt a területen. Például több megyében nem fogadja el a hivatal a pihentetett területen végzett munkákat, mert azok nem kapcsolódnak közvetlenül a termeléshez. De a gyepterületen elvégzett műveletekhez felhasznált gázolaj mennyisége sem éri el sok esetben a 97 litert, így ott sem lehet mindig a maximumot kihasználni.

Fontos, hogy a jövedéki adó visszaigénylésének alapja a földhivatalban bejegyezett földhasználat. Nem elegendő a SAPS-támogatáshoz (területalapúhoz) elfogadott egyéb földhasználati igazolás. A nem bejegyzett területekre nem lehetséges visszaigénylést benyújtani!

A bérmunkaszámlák abban az esetben fogadhatók el, ha a bérmunkát végző igazolni tudja a gázolaj beszerzését, és a számlán feltüntette a bérmunka elvégzéséhez felhasznált gázolaj mennyiségét. Amennyiben a számlán csak annyi szerepel, hogy a kiszámlázott díj tartalmazza a gázolajat is, akkor az a számla nem képezheti a visszaigénylés alapját!

A NAV vizsgálat tárgyát képezheti:

 • a beszerzett gázolajszámlák számviteli nyilvántartásokban való szerepeltetése, pénzügyi teljesítése (pl. készletre vétel, áfa és szállítói analitika, fizetés módja),
 • egyéb beszerzési és értékesítési számlák vizsgálata,
 • önrevíziós vizsgálat (jövedéki adó) lezárása,
 • szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása.

A cikkben leírtak az általunk legfontosabbnak ítélt információkat tartalmazzák, attól a gyakorlatban lehetnek eltérések!

A cikk segítő szándékkal a legjobb tudás szerint és tapasztalat alapján született!

Bányai Tibor
vezető szaktanácsadó
Gazda Kontroll Kft.

A cikk szerzője: Bányai Tibor

Címlapkép: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
KONFERENCIA
AgroFuture 2024
Új rendezvény a fenntarthatósági követelményeről és innovációs lehetőségekről!
AgroFood 2024
Országos jelentőségű rendezvény az élelmiszeripari vállalkozások számára!
Vállalati Energiamenedzsment 2024
Tudatos vállalati energiamenedzsment a hazai cégeknek!
Agrárium 2024
Jön a tavasz kiemelkedő agráripari konferenciája!
EZT OLVASTAD MÁR?