2024. július 20. szombat Illés

Aktuális támogatások – 2015. június

Agro Napló
Június hónapban az anyatehéntartás termeléshez kötött támogatást igénylő mezőgazdasági termelőknek havi és összesített tejértékesítési jelentési kötelezettségük van az MVH felé. A havi tejértékesítési jelentéseket, a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig küldhetik az MVH-hoz.

Az MVH 62/2015. (V. 7.) számú közleménye

Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás (zöldítés támogatás) kapcsán alkalmazandó műveleti napló és gazdálkodási napló vezetéséről.

A zöldítés támogatás három gyakorlatának rövid összefoglalása:

 • állandó gyepterületek fenntartása: az állandó gyepterületeknek minősülő területeket meg kell őrizni.
 • terménydiverzifikáció, azaz a növénytermesztés diverzifikálása, változatosabbá tétele: 10 hektár fölötti szántóterületen gazdálkodóknak adott évben a szántóterületeken legalább két különböző növénykultúrát kell termeszteni, míg a 30 ha feletti szántóterülettel rendelkezőknek legalább három féle növénykultúrát. Két kultúra esetén, a legnagyobb területen termesztett növénykultúra a szántóterületnek legfeljebb 75%-át foglalhatja el, három növény esetén, pedig a két legnagyobb területen termesztett növénykultúra együttesen nem haladhatja meg a szántóterület 95%-át.
 • ökológiai jelentőségű területek kijelölése: a 15 hektár fölötti szántóterületen gazdálkodóknak a szántóterületük legalább 5%-ának megfelelő kiterjedésű ökológiai jelentőségű területet kell kijelölniük. Ilyenek lehetnek például: a parlagon hagyott területek, az ökológiai jelentőségű másodvetés, a fasor, a sövény, vagy a nitrogénmegkötő növényekkel beültetett területek, de sokféle lehetőség (összesen 18 típus) közül lehet kiválasztani a gazdaság számára legkedvezőbbeket.
 • A közlemény mellékletei

  Mellékletek:

  • Gazdálkodási napló – 1. számú melléklet
  • Kitöltési útmutató a gazdálkodási naplóhoz – 2. számú melléklet
  • Műveleti napló – 3. számú melléklet
  • Kitöltési útmutató a műveleti naplóhoz – 4. számú melléklet

  Gazdálkodási napló vezetésére vonatkozó kötelezettségek

  A zöldítés rendelet 22.§ (4) bekezdése értelmében az ökológiai jelentőségű másodvetésként elszámolni kívánt területen a mezőgazdasági termelőnek a rendelet 3. mellékletben meghatározott növényfajok keverékéből álló vetőmagok felhasználását a rendelet 9. melléklete szerinti gazdálkodási naplóval, vagy a minősített szaporítóanyag címkéjének vagy a minősítést igazoló bizonyítványnak a másolatával kell igazolnia.

  Gazdálkodási napló vezetési kötelezettség fentiek szerint tehát abban az esetben áll fenn, ha a zöldítési rendelet 3. számú mellékletében meghatározott növényfajok keverékéből álló vetőmagok felhasználását nem a minősített szaporítóanyag címkéjének vagy a minősítést igazoló bizonyítványnak a másolatával igazolja az ügyfél.

  Az ügyfél köteles a gazdálkodási naplót minden évben a másodvetett növény vetésének időpontjától kezdődően naprakészen vezetni.

  A gazdálkodási naplót, vagy a vetőmagok felhasználását igazoló, a minősített szaporítóanyag címkéit vagy a minősítést igazoló bizonyítványt az ügyfél köteles a helyszíni ellenőrzés során bemutatni.

  Amennyiben nem áll rendelkezésre a minősített szaporítóanyag címkéje vagy a minősítést igazoló bizonyítvány, abban az esetben gazdálkodási napló hiányában vagy hiányos vezetése esetén az adott másodvetés területe ökológiai jelentőségű területként nem kerül elfogadásra!

  Műveleti napló vezetésére vonatkozó kötelezettségek

  A zöldítés rendelet 20.§ (3) bekezdése értelmében a rövid vágásfordulójú fás szárú energetikai ültetvény ökológiai jelentőségű területként történő bejelentése esetén a mezőgazdasági termelő köteles – a rendelet 8. mellékletben meghatározott adattartalmú, a jelen közleménnyel rendszeresített nyomtatványnak megfelelő – műveleti naplót vezetni.

  A műveleti naplót havonta külön betétlapon kell vezetni.

  A műveleti naplót az ügyfél köteles a helyszíni ellenőrzés során bemutatni.

  A rövid vágásfordulójú fás szárú energetikai ültetvény kizárólag abban az esetben fogadható el ökológiai célterületként, ha az adott terület eléri a 0,25 ha-t, és az ültetvényre nem kerül kijuttatásra sem műtrágya, sem növényvédő szer.

  Műveleti napló hiányában vagy hiányos vezetése esetén az adott ültetvény ökológiai jelentőségű területként nem kerül elfogadásra!

  Az MVH 68/2015. (V. 18.) számú közleménye

  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 2014/2015. gazdálkodási évére vonatkozó kifizetési kérelem benyújtás részletes feltételeiről.

  Kifizetési kérelmet azok az ügyfelek nyújthatnak be, akik rendelkeznek a 18/2011. (III. 9.) VM támogatási rendelet alapján benyújtott támogatási kérelemre hozott helyt adó, vagy részben helyt adó határozattal.

  A kifizetési kérelem benyújtása

  A 2014/2015. gazdálkodási év a 2014. május 1. és 2015. április 30. közötti időszak. A 2014/2015. gazdálkodási évre vonatkozó kifizetési kérelmet az MVH által rendszeresített, jelen közlemény mellékletében szereplő nyomtatványokon, postai úton, egy példányban 2015. június 1. és június 30. között lehet benyújtani az MVH Közvetlen Támogatások Igazgatósága részére (1476 Budapest Pf.: 407.). A hivatkozott benyújtási időszakban kérelmezőnként egy kifizetési kérelem nyújtható be.

  Kötelezően csatolandó mellékletek:

  • Természetes körülmények biztosítására vonatkozó kötelezettség vállalása esetén: Tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás kifizetési kérelem – Legelőterület betétlap (D4503-02) – 3. számú melléklet
  • Paraziták elleni védekezésre vonatkozó kötelezettség vállalása esetén: Tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás kifizetési kérelem – az ellátó állatorvos igazolása arról, hogy a támogatási rendelet 10.§ (1) bekezdésben meghatározott paraziták elleni védekezés a tartási helye(ke)n tartott szarvasmarhák vonatkozásában megtörtént (D4505-04) – 4. számú melléklet
  • Tenyészetek összevonása esetén (a támogatási rendelet 4/B.§-a értelmében): Tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás – Tenyészet összevonás bejelentőlap (D4511-01) – 5. számú melléklet
  • Új tartási hely esetén (a támogatási rendelet 4/A.§-a értelmében): Tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás – Tartási helyváltozás bejelentőlap (D4510-01) – 6. számú melléklet
  • Családi gazdálkodás esetén: Tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás kifizetési kérelem – Családi gazdálkodás betétlap (D4509-01) – 7. számú melléklet

  Az MVH 69/2015. (V. 20.) számú közleménye

  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatás 2015. évi kifizetésének igényléséről

  A termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatáshoz kapcsolódó kifizetési kérelmet az MVH által rendszeresített nyomtatványokon, az MVH Központi Hivatalának címére (1476 Budapest 100. Pf.: 407) postai úton kell benyújtani egy példányban.

  A 2015. évben a kifizetési kérelem benyújtására 2015. június 1. és június 30. között nyílik lehetőség.

  www.mvh.gov.hu

  www.nak.hu

  Hegedűs Szilvia

  A cikk szerzője: Hegedûs Szilvia

  Címlapkép: Getty Images
  NEKED AJÁNLJUK
  A NAV méltányos a vállalkozókkal

  A NAV méltányos a vállalkozókkal

  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) méltányos a vállalkozókkal, mivel ha a közterhek megfizetése nehézséget okoz, a cégek kérhetik az adóelőleg összegé...

  CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
  KONFERENCIA
  AgroFuture 2024
  Új rendezvény a fenntarthatósági követelményeről és innovációs lehetőségekről!
  AgroFood 2024
  Országos jelentőségű rendezvény az élelmiszeripari vállalkozások számára!
  Vállalati Energiamenedzsment 2024
  Tudatos vállalati energiamenedzsment a hazai cégeknek!
  Agrárium 2024
  Jön a tavasz kiemelkedő agráripari konferenciája!
  EZT OLVASTAD MÁR?