2024. július 19. péntek Emília

Aktuális támogatások 2015. márciusban

Agro Napló
A húsmarha és juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program különleges támogatásában részt vevő gazdáknak a 2014. évi támogatás igénybevételéhez a feltételek teljesítéséről szóló nyilatkozatot 2015.év március 16. napjáig postán be kell küldeniük a helyileg illetékes MVH kirendeltségekre. A 2014. évi monitoring adatszolgáltatás a kötelezettek számára az ügyfélkapun keresztül elektronikusan 2015. évben február 17. és március 19. között teljesíthető.

Az MVH 30/2015. (II. 19.) számú közleménye

A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeiről

A kifizetés igénylésének feltételei

A Rendelet 8. § (3) bekezdése, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontja alapján az MVH által kibocsátott 2009. szeptember 15. és október 31. között benyújtott támogatási kérelmekhez kapcsolódóan támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozattal rendelkező ügyfeleknek a megítélt támogatási összeg fennmaradó 10%-ának kifizetése érdekében kifizetési kérelmet nyújthatnak be, amennyiben a 2014. évben eleget tettek a Rendelet 4. § (4) bekezdésében foglalt feltételeknek.

A támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására évente március 1–31. között, de legkésőbb a működtetési időszak 5. évét követő év március 1–31. között van lehetőség.

A támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására jogosult az az ügyfél, aki

  • mezőgazdasági üzemének méretét a 2014. évben a működtetési időszak 4. évére vállalt EUME méretre növelte, és
  • a Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében szervezett kötelező képzésen részt vett, és azt elvégezte.

A támogatási kérelemben a 4. évre vállalt EUME érték meghatározásához a Rendelet 6. számú mellékletében szereplő SFH értékeket, valamint a támogatási kérelem benyújtás évének január 1-jén érvényes Európai Központi Bank által rögzített árfolyamot kell figyelembe venni. A 2009. év január 1-jén érvényes, EKB által közzétett, hivatalos Ft/euró árfolyama 266,7 Ft/€.

Amennyiben a mezőgazdasági üzem mérete a működtetési időszak 4. évének vége előtt eléri az üzleti tervben a 4. naptári év végére vállalt méretet, és a támogatási összeg fennmaradó 10%-át is megkapják, akkor attól az időponttól kezdődően, hogy elérték a 4. naptári évre vállalt üzemméretet, kötelesek azt fenntartani a működtetési időszak végéig!

A kifizetési kérelem benyújtása

A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatáshoz kapcsolódó, a támogatási összeg fennmaradó 10%-ának igénylésére vonatkozó kifizetési kérelmet az MVH által rendszeresített nyomtatványokon, az ügyfél lakóhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez postai úton kell benyújtani egy példányban. A kifizetési kérelmet 2015. március 1. és 31. közötti időszakban kell benyújtani az MVH-hoz.

Amennyiben a 2014. évre vonatkozóan nem nyújtott be egységes területalapú támogatás iránti kérelmet, úgy a kifizetési kérelemhez csatolni kell a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet szerinti egyedi blokktérképet, amelyen az ügyfélnek be kell rajzolnia a gazdasághoz tartozó földterületek határvonalait.

Az üzemméret-számítás alapjául szolgáló földterületek tekintetében az ügyfélnek földhasználat-bejelentési kötelezettsége van. Amennyiben az ügyfél olyan területen végez mezőgazdasági tevékenységet, amely esetében a földhasználat a földhasználati nyilvántartás részletes feltételeiről szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében nem tartozik bejelentési kötelezettség alá, úgy a kérelemhez kötelezően csatolni kell azokat a dokumentumokat (pl.: üvegházban történő gazdálkodás esetén az adásvételi vagy bérleti szerződés másolatát, vagy tulajdonjogot igazoló dokumentumokat), amelyek az érintett területre vonatkozó földhasználati jogosultságot alátámasztják.

Amennyiben az ügyfél lófélék, sertés, nyúl és/vagy baromfi állatállomány tartója, akkor az Állatállomány betétlaphoz mellékelnie kell a 2014. évre vonatkozó (január 1. és december 31. közötti), ügyfél által vezetett állatállomány-nyilvántartásának a másolati példányát.

A kifizetési kérelem nyomtatványai letölthetőek a www.mvh.gov.hu weboldalról a Közlemények menüpontból.

A terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozási segélyben részesülő ügyfél a mezőgazdasági üzem vezetésébe közreműködőt vonhat be. A közreműködő bevonásának tényét teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és az okirat másolatát a közreműködő bevonásának kezdetétől számított 8 munkanapon belül meg kell küldeni az MVH részére.

A mezőgazdasági üzem személyes vezetésének minősül a támogatásra jogosult ügyfél általi személyes vezetés és a közreműködő bevonásával történő üzemvezetés is.

Az MVH 27/2015. (II. 2.) számú közleménye

A szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet szerinti nyomtatványok közzétételéről

A támogatási kérelem benyújtása

A támogatási kérelmet – az előírt mellékletekkel együtt – az adott borpiaci év október 5-e és a következő borpiaci év augusztus 30-a közötti időszakban, postai úton vagy személyesen az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága részére kell benyújtani.

A benyújtás helye és módja:

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága 1476 Budapest, Pf. 407.

Személyesen:

MVH Központi Ügyfélszolgálata

1095 Budapest, Soroksári út 22–24.

A kérelmet – annak mellékleteivel együtt – jelen közlemény 1-2. számú mellékletei szerinti (B3056 és B3057 számú) nyomtatványokon kell benyújtani.

A 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet által előírt támogatási kérelem mellékletét képező „lepárlási összesítő és beszállítási költségtérítés elszámolása”, valamint az „ipari célú nyers alkohol előállítására vonatkozó, naprakészen vezetett tételes kimutatás” dokumentumok jelen közlemény 3-6. számú mellékletei szerinti nyomtatványok.

Egy kérelmező havonta egy támogatási kérelem alapján jogosult támogatásra.

Nem igényelhető támogatás azon alkoholmennyiség után, amely meghaladja azoknak az adott borpiaci évben termelt borok alkoholtartalmának 10 százalékát, amelyek termelése során keletkezett melléktermékeket, illetve borokat támogatott lepárlás útján semmisítenek meg.

A támogatott ipari célú nyers alkoholhasznosításra történő átadásának bejelentése

A 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet 19. § (1) bekezdése alapján: „A támogatott ipari célú nyers alkoholhasznosításra történő átadásáról a támogatás kérelmezőjének értesítenie kell az MVH-t a közleményben közzétett módon az átadás időpontját legalább 48 órával megelőzően.”

A támogatott ipari célú nyers alkoholhasznosításra történő átadásának bejelentését az átadás időpontját legalább 48 órával megelőzően telefax útján kell az MVH részére az alábbi számok egyikén benyújtani:

 Telefax: (1) 219-45-11 vagy (1) 219-45-12

Hegedűs Szilvia

www.mvh.gov.hu

www.nak.hu

Címlapkép: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
A jövő növénye lehet a cirok

A jövő növénye lehet a cirok

A cirok a kukorica jó alternatívája lehet a száraz kontinentális éghajlaton, aszályra hajlamos területeken, mivel szárazságtűrése kiemelkedő. Ráadásul...

CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
KONFERENCIA
AgroFuture 2024
Új rendezvény a fenntarthatósági követelményeről és innovációs lehetőségekről!
AgroFood 2024
Országos jelentőségű rendezvény az élelmiszeripari vállalkozások számára!
Vállalati Energiamenedzsment 2024
Tudatos vállalati energiamenedzsment a hazai cégeknek!
Agrárium 2024
Jön a tavasz kiemelkedő agráripari konferenciája!
EZT OLVASTAD MÁR?