Aktuális támogatások

Agro Napló
Az augusztusi idõszakban a fiatal gazdálkodókat érintõ rendelet került módosításra, valamint az erdõállomány felújítására igényelhetõ kiegészítõ támogatás.

Az új területtel rendelkező gazdálkodók 2008 szeptember 30-ig adhatják be igényüket a bázisjogosultságra a területük szempontjából illetékes MVH hivatalához.

 

102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet

Az erdők felújításának csekély összegû (de minimis) támogatásáról.A támogatott célterületek, a támogatás jellege

E rendelet szerint kérelem alapján, a 4. § (2) bekezdése szerinti tevékenységekre, erdőrészletenként vagy állományrészenként, egyszeri, egyösszegû támogatás igényelhető.

A támogatás igénybe vehető 2010-ig, a 2008 január 1-jét megelőzően – az erdészeti hatóság által kiadott engedély alapján – végzett véghasználatok után keletkezett erdőfelújítási kötelezettség teljesítésére az erdő természetes, illetőleg mesterséges felújítása érdekében végzett erdőgazdálkodási tevékenységekre. Nem adható támogatás a 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeiről szóló 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet, valamint az erdőgazdálkodók 2007. évi gazdálkodásának csekély összegû (de minimis) támogatásáról szóló 89/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet alapján az erdő természetes, illetőleg mesterséges felújítása érdekében végzett, már korábban támogatott erdőgazdálkodási tevékenységekre.Támogathatónak minősülnek az alábbi, az erdészeti hatóság által engedélyezett erdőgazdálkodás során elvégzett tevékenységek:

a) egyéves erdőfelújításokra vonatkozóan:

aa) természetes mageredetû erdőfelújítás, talaj-előkészítéssel együtt,

ab) természetes sarjeredetû felújítás valamennyi engedélyezett fafaj esetében,

ac) mesterséges erdőfelújítások talaj-előkészítéssel együtt;b) befejezett erdőfelújításokra vonatkozóan:

ba) természetes mageredetû erdőfelújítás,

bb) természetes sarjeredetû felújítás valamennyi engedélyezett fafaj esetében,

bc) mesterséges erdőfelújítások;c) tuskózás.Tuskózás csak egyéves, mesterséges erdőfelújítások esetén és csak abban az esetben támogatható, ha az erdészeti hatóság által határozatban jóváhagyott felújítási technológia részét képezi.A támogatási kérelem benyújtása és elbírálása

A támogatási kérelmet az erdőrészlet elhelyezkedése szerint illetékes erdészeti hatóság részére postai úton a 2. számú melléklet szerinti adatlapon évente kell benyújtani az adott év szeptember 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszakban. Egy erdőgazdálkodó, egy kérelembenyújtási időszakban csak egy kérelmet nyújthat be az illetékes erdészeti hatósághoz. A támogatási kérelem egyben kifizetési kérelem is.

A 2010 augusztus 31-ig megvalósult egyéves erdőfelújítások esetében, amelyek még nem minősülnek befejezett erdőfelújításnak, 2010-ben az 1. számú melléklet szerinti befejezett erdőfelújításokhoz tartozó támogatási csoportok szerinti támogatás igényelhető.

A forráshiány miatt elutasításra kerülő támogatási kérelmek esetében a kérelem azonos tartalommal és foglalt feltételekkel, az ott meghatározott határidőben, – legkésőbb azonban 2010 szeptember 30-ig – ismételten benyújtható az erdészeti hatósághoz. A forráshiány miatt ismételten benyújtott támogatási kérelemhez csatolni kell a korábbi támogatási kérelem elutasításáról szóló határozat másolatát.

Az erdészeti hatóság a beérkezett támogatási kérelemben szereplő erdőgazdálkodási tevékenység keretében elvégzett egyéves és befejezett erdőfelújításra vonatkozóan az Országos Erdőállomány Adattárból és az Erdőrendezési Szabályzat szerint elvégzett mûszaki átvételek alapján adatot szolgáltat az MVH részére.105/2008. (VIII. 14.) FVM rendelet

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatás részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendeletet módosításáról.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatás részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [Az ügyfél a támogatást akkor veheti igénybe, ha]”a) a támogatási kérelem benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában a 40. életévét még nem töltötte be.

Az R. 4. § (4) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [Az ügyfél köteles:] f) ha az üzem mérete a támogatási kérelem benyújtásakor eléri a 4 EUME-t, akkor az üzem méretét a támogatási határozat kézhezvételétől számított 4. évre az üzleti tervben vállalt méretre növelni és azt fenntartani a mûködtetési időszak végéig.

Az R. 7. § b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: [Az ügyfél a támogatási kérelmet jóváhagyó határozat kézhezvételét követő 45 napon belül köteles az MVH által közzétett közleményben előírt formában, postai úton kifizetési kérelmet benyújtani az MVH-hoz, amelyhez mellékelnie kell: b) a támogatási kérelemhez csatolt üzleti tervben a gazdaság kiindulási állapotaként megadott termelési eszközök, a földterület tulajdonjogát igazoló tulajdoni lap 30 napnál nem régebbi hiteles másolatát.

Az R. 9. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: az ügyfél üzemének mérete az utolsó kifizetést követően a 4. évre vállalt mérettől 20%-ot meghaladóan marad el, akkor az ügyfél köteles a 20%-ot meghaladó elmaradáson túl százalékpontonként a támogatási összeg 5%-át visszafizetni.Berta Dávid, MVH-FÖPEKI

–Hegedûs Szilvia

NyME-MÉK PhD hallgató

–Matus László

NyMe-MÉK PhD hallgató

Címlapkép: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK

Kramer szerviz KITE alapokkal (x)

A gépek megítélését a műszaki tartalmon túl nagyban meghatározza, hogy karbantartás és meghibásodás esetén a javításuk milyen hatékonysággal történik

KONFERENCIA
AgroFuture 2024
Új rendezvény a fenntarthatósági követelményeről és innovációs lehetőségekről!
AgroFood 2024
Országos jelentőségű rendezvény az élelmiszeripari vállalkozások számára!
Vállalati Energiamenedzsment 2024
Tudatos vállalati energiamenedzsment a hazai cégeknek!
Agrárium 2024
Jön a tavasz kiemelkedő agráripari konferenciája!
EZT OLVASTAD MÁR?