Aktuális támogatások

Agro Napló
A 2010. évi egységes kérelem beadása 2010. június 9. dátummal lezárult. A vis maior esetek bejelentése a W0103 elektronikus kérelem beadásával lehetséges az ügyfélkapun keresztül. A vis maior kérelmekhez postán csatolni kell a falugazdász által felvett jegyzõkönyvet, amelyet a megyei MVH kirendeltséghez kell elküldeni.

Amennyiben a tervezett tavaszi vetésû kultúra elvetésére nincs lehetőség vagy az őszi vetésû kultúra a vízborítás miatt kipusztul, az érintett terület hasznosítási kódját javasoljuk a vis maior bejelentésére szolgáló felületen „Pihentetett terület”-re (PIH01) változtatni. - A SAPS támogatás pihentetett területre elutasított vis maior kérelem esetén is kifizetésre kerül, hiszen a támogatásnak nem feltétele egy adott növénykultúra, az a megfelelő kultúrállapotban tartott területre is kifizethető. - AKG jogcím esetében azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy a „Pihentetett terület” hasznosítási kódra kifizetés kizárólag csak elfogadott, azaz indokolt vis maior esetén lehetséges.

Agrár-kárenyhítésAz MVH határozatban értesíti az érintetteket a kárenyhítési hozzájárulás fizetési kötelezettségről, annak összegéről és a befizetés részletes feltételeiről. Különösen fontos, hogy az érintettek a befizetést június 30-ra történő beérkezéssel, banki átutalással teljesítsék, mert kizárólag az a befizetés fogadható el, amit legkésőbb ezen a napon jóváírnak a kárenyhítési lebonyolítási számlán. Az átutalást javasolt legkésőbb június 20-ig elindítani, hogy ez a feltétel biztonsággal teljesüljön! A káreseményeket a termelő lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalnál, a káresemény bekövetkeztétől számított tíz napon belül kell bejelenteni a 32/2009. (III. 31.) FVM rendelet melléklete szerinti nyomtatványon. - Az MVH 79/2010. (V. 19.) számú közleménye

A zöldség-gyümölcs termelői csoportok beruházási támogatásának igénybevételérőlA támogatás alapja: a támogatás alapját a zöldség-gyümölcs termelői csoport által az elismerési terv adott féléves vagy éves időszakában megvalósított azon beruházások képezik, amelyek az elismerési tervben előírt és a termelői szervezetként való elismerés megszerzését szolgáló intézkedések megvalósítását segítik elő. Támogatás igénylése szempontjából a beruházásokkal összefüggésben kiállított számlán feltüntetett teljesítési dátum az irányadó.

A támogatás formája: tőketámogatás a bekerülési érték figyelembevételével.

A támogatás mértéke: a számlával igazolt nettó bekerülési érték 55%-a.

Az elszámolható kiadások maximuma: az elismerési tervben intézkedésenként jóváhagyott keretösszegek.A féléves és éves támogatási kérelmeket a IV. pontban meghatározott nyomtatványokon és csatolandó mellékletekkel az elismerési terv végrehajtásának éves, illetve féléves időszakainak végétől számított három hónapon belül, a hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelmet az V. pontban meghatározott nyomtatványon, postai úton az alábbi címre kell benyújtani: MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága, 1385 Budapest, 62. Pf. 867.

- Az MVH 81/2010. (V. 19.) számú közleménye

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és mûködéséhez nyújtandó támogatás 2010. évi kifizetésének igénylésérőlA termelői csoportok létrehozásához és mûködéséhez nyújtandó támogatáshoz kapcsolódó kifizetési kérelmet az MVH által rendszeresített formanyomtatványokon, az MVH Központi Hivatalának címére (1385 Budapest 62. Pf.: 867) postai úton kell benyújtani egy példányban. 2010. évben a kifizetési kérelem benyújtására 2010. június 1. és június 30. között nyílik lehetőség.A termelői csoportok létrehozásához és mûködéséhez nyújtandó támogatás kifizetési kérelmének formanyomtatványai:

• Termelői csoportok létrehozásához és mûködéséhez nyújtandó támogatás, kifizetési kérelem főlap (D0604-03) jelen közlemény 1. számú melléklete szerint;

• Termelői csoportok létrehozásához és mûködéséhez nyújtandó támogatás, kifizetési kérelem betétlap (D0605-03) jelen közlemény 2. számú melléklete szerint.Csatolandó mellékletek:

• Éves beszámoló másolata

• Analitikus nyilvántartás

Nem termelő beruházásokA tavalyi évhez hasonlóan 2010-ben is kizárólag elektronikus úton fogadja az MVH a kérelmeket június elseje és július 26-a között.

Támogatási kérelmet a következő beruházásokra lehet benyújtani: mezővédő fásítás, sövénytelepítés, természetvédelmi és környezetvédelmi célú gyeptelepítés, rovarteleltető bakhát létesítése. Eszközbeszerzésre két jogcímen igényelhető a támogatás: természetes alapú kerítés és madárvédelmi berendezés létesítése.

Kifizetési kérelem benyújtására minden évben az egységes kérelemmel együtt van lehetőség, illetve eszközbeszerzések esetén minden évben október 1. és 31-e között is.

A támogatás igénylésének részletes feltételeit a 33/2008 (III.27) FVM rendelet tartalmazza. 

- A MVH 64/2010. (IV. 29.) számú közleménye

A mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igénylésérőlA támogatási kérelmet, az érintett földterület elhelyezkedése szerint illetékes Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervéhez – az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon – kell benyújtani. A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak: 2010. május 1. és június 30. között.

Forrás: www.mvh.gov.hu • www.agrarkamara.hu • www.fvm.hu

Berta Dávid • Hegedûs Szilvia • Farkas Endre

A cikk szerzője: Hegedûs Szilvia

Címlapkép: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
KONFERENCIA
AgroFuture 2024
Új rendezvény a fenntarthatósági követelményeről és innovációs lehetőségekről!
AgroFood 2024
Országos jelentőségű rendezvény az élelmiszeripari vállalkozások számára!
Vállalati Energiamenedzsment 2024
Tudatos vállalati energiamenedzsment a hazai cégeknek!
Agrárium 2024
Jön a tavasz kiemelkedő agráripari konferenciája!