Mit látnak a műholdak? - A Területi Monitoring Rendszer 2024-ben

Mit látnak a műholdak? - A Területi Monitoring Rendszer 2024-ben

agrarszektor.hu
A Területi Monitoring Rendszer (továbbiakban TMR) műholdas adatok elemzésével követi nyomon a Közös Agrárpolitika területalapú támogatásaihoz kötődő jogosultsági feltételek teljesülését. A rendszer segítségével a Magyar Államkincstár azt vizsgálja, hogy a termelők a különböző támogatások keretében tett vállalásaikat teljesítik-e, az ott előírt gazdálkodási gyakorlatokat betartják-e.

A TMR-rel a gazdálkodók 2023-ban ismerkedtek meg, ugyanis ez volt a rendszer üzemeltetésének első éve. A vonatkozó uniós rendeletek értelmében a TMR segítségével ellenőrzött jogosultsági feltételek körét nagymértékben ki kell bővíteni 2024-ben. Azaz idéntől a rendszer jóval több jogosultsági feltétel nyomon követését fogja végezni, mint működésének első évében.

Az alábbi cikksorozatban a TMR által végzett ellenőrzéseket szeretnénk részletesen bemutatni. Minden cikkben leírjuk a szóban forgó ellenőrzések pontos célját, módszereit, illetve azt, hogy mit tehet a gazdálkodó a TMR által felfedezett, potenciális meg nem felelések feloldására. Ahol szereztünk tapasztalatokat a TMR előző évi végrehajtásából, ott ezeket is bemutatjuk. A cikksorozat kezdő elemeként, jelen cikkünkben, a nem támogatható területek kimutatására vonatkozó ellenőrzést, illetve a mezőgazdasági táblán belüli felszínborítás egységességére vonatkozó ellenőrzést mutatjuk be.

Nem támogatható területek kimutatása

Az ellenőrzés egyértelmű célja, hogy azonosításra kerüljenek azok a területrészek, vagy akár teljes parcellaigénylések, amelyekre a nem mezőgazdasági jellegük miatt helytelen területalapú igénylések kerülnek benyújtásra. Az ellenőrzés során a bejelentett táblán nem támogatható terület jelenlétét keressük. Ilyen például a tábla területén elhelyezkedő állandó vízfelszín, mesterséges építmény, infrastruktúra létesítmény, napelempark, illetve a parcella területén állandósult raktározások, anyagtárolások.

Milyen megoldási lehetőségekkel élhetnek a kedvezményezettek a konfliktus feloldására? Ha a gazdálkodó egyetért azzal, hogy a területén nem támogatható objektum van jelen, akkor javasoljuk, hogy a nem támogatható terület elhelyezkedésének tudatában módosítsa a parcella határát az Egységes Kérelmében úgy, hogy a módosított rajz már ne tartalmazza a nem támogatható területi elemeket. Szélsőséges esetben az is előfordulhat, hogy a teljes parcella területe nem támogatható, ilyenkor a parcella kérelemből történő visszavonását javasoljuk. Amennyiben azonban a termelő nem ért egyet azzal, hogy a területén nem támogatható objektum van jelen, akkor ennek bizonyítására a MobilGazda applikáción keresztül küldjön be fényképet, amelyhez rövid szöveges leírást is csatolhat.

A következő példákon a bal oldali képen a parcellának a kérelemben szereplő, eredeti körvonalai látszanak (kék színnel); a háttérben a kérelmezés alapjául szolgáló, korábbi évekből származó ortofotó szerepel. A középső képen ugyanez a körvonal látszik, de alatta a TMR jelzését kiváltó, aktuális Sentinel műholdfelvétel látszik. A jobb oldali képen pedig a TMR-jelzés hatására módosított parcella körvonal látható (piros színnel).

1. példa

Az igénylés északkeleti része benyúlik egy bányatóba, pontosabban a bányató terjeszkedett, elérve ezzel az igénylést is. A kedvezményezett módosította az igénylés geometriáját, de az részben továbbra is nem támogatható területre fed.

2. példa

A terület északkeleti részében állandó raktárterület került kialakításra. A kedvezményezett módosította az igénylési határt, így már megfelel a támogatási feltételeknek.

3. példa

A teljes terület elsődleges funkciója raktározás lett. Az igénylést visszavonták.

A felszínborítás egységességének vizsgálata parcellán belül

Az ellenőrzés egyértelmű célja, hogy azonosításra kerüljenek azok a területrészek, melyekre a parcellán belül két (vagy több) eltérő hasznosítás jelenléte miatt pontatlan területalapú igénylések kerülnek benyújtásra. A parcellán belüli inhomogenitásra irányuló ellenőrzés a bejelentett táblán belül eltérő hasznosítások jelenlétét keresi. A tábla területére kívülről érkező, vagy teljes terjedelmében a táblában lévő eltérő hasznosítású területrészek nagy valószínűséggel nem felelnek meg a támogathatósági kritériumoknak. Ilyen például a tábla területébe benyúló szomszédos parcella eltérő vegetációja, vagy a teljes egészében az adott táblán belül lévő, de eltérő vegetációjú hasznosítások.

Milyen megoldási lehetőségekkel élhetnek a kedvezményezettek a konfliktus feloldására? Ha a gazdálkodó egyetért azzal, hogy a területén a szomszéd parcelláról „benyúló”, az igényelt növénytől eltérő hasznosítás is jelen van, akkor javasoljuk, hogy az inhomo­genitást okozó terület elhelyezkedésének megfelelően módosítsa az igénylés határát. Ha az inhomogén területi elemek nem a szomszédos tábla hasznosításának felelnek meg, hanem egyszerűen az igényelt területen belül több eltérő hasznosítás van jelen, akkor javasoljuk, hogy a gazdálkodó módosítsa a tábla határait a kérelemben, és pontosítsa a megadott növényi hasznosítást is. Ennek keretében arra is van lehetősége, hogy a korábbi tábláját több táblára ossza fel. Ezenfelül az is előfordulhat, hogy a gazdálkodó nem ért egyet azzal, hogy a területén a felszínborítás nem egységes. Ennek bizonyítását a MobilGazda alkalmazáson keresztül készített fénykép beküldésével teheti meg, melyhez rövid szöveges leírást is tehet.

A következő példákon a bal oldali képen a parcellának a kérelemben szereplő, eredeti körvonalai látszanak (kék színnel); a háttérben a kérelmezés alapjául szolgáló, korábbi évekből származó ortofotó szerepel. A középső képen ugyanez a körvonal látszik, de alatta a TMR jelzését kiváltó, aktuális Sentinel műholdfelvétel látszik. A jobb oldali képen pedig a TMR-jelzés hatására módosított parcella körvonal látható (piros színnel).

1. példa

 

Az igénylés területén északkelet–délnyugat irányban egy markáns vegetációs határ látható, melynek ellentmondását a kedvezményezett nem oldotta fel határidőre, így helyszíni ellenőrzést kellett elrendelni.

2. példa

A tábla közepe tájékán nyugat–kelet irányban húzódó vegetációs él szembetűnő inhomogenitást jelez. A kedvezményezett nem reagált a TMR-jelzésre, változatlanul hagyta a táblarajzot, így helyszíni ellenőrzés döntött.

3. példa

Az igénylés északnyugat–dél-keleti irányban húzódó vegetációs határ a Sentinel-2 műholdfelvételen tisztán látszik. A kedvezményezett megfelelően módosította a táblarajzot.

4. példa

Az igénylés nyugati határán vegetációs határ látható, melyet a szomszéd tábláról átnyúló hasznosítás okoz. A kedvezményezett módosította a táblarajzot, beljebb hozta a tábla nyugati határát, így már elfogadható az igénylése.

A cikk szerzője és a képek forrása: Magyar Államkincstár

Címlapkép forrása: Getty Images
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
KONFERENCIA
AgroFuture 2024
Új rendezvény a fenntarthatósági követelményeről és innovációs lehetőségekről!
AgroFood 2024
Országos jelentőségű rendezvény az élelmiszeripari vállalkozások számára!
Vállalati Energiamenedzsment 2024
Tudatos vállalati energiamenedzsment a hazai cégeknek!
Agrárium 2024
Jön a tavasz kiemelkedő agráripari konferenciája!
EZT OLVASTAD MÁR?