Közeleg a határidő: ezt már csak április 29-ig intézhetik el a magyar gazdák

Közeleg a határidő: ezt már csak április 29-ig intézhetik el a magyar gazdák

agrarszektor.hu
Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a szőlő- és borágazatban hasznosított gépek, technológiai berendezések és informatikai eszközök beszerzéséhez kapcsolódóan az idei évtől igényelhető támogatásról szóló 13/2024 (IV.4) AM rendelet alapján támogatási kérelem nyújtható be borászati gépek és technológiai berendezések beszerzéséhez. A támogatási kérelem benyújtásának feltételeit és a benyújtandó mellékleteket a Magyar Államkincstár 21/2024 (IV.5.) számú közleménye tartalmazza.

Az intézkedés célja a versenyképesség javítása a szőlőfeldolgozó, borkészítési vagy növekedésével, vagy a piaci igényekhez való alkalmazkodás javítása érdekében végrehajtott korszerűsítéssel. Az új borászati gépbeszerzési támogatási rendelet alapján a támogatás jogosultja a borászati üzemengedéllyel rendelkező természetes vagy jogi személy - olvasható a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) oldalán. A támogatható tevékenységek az alábbiak:

 • a szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, vagy habzóbor készítéshez, bor-pezsgő vagy habzóbor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó új borászati gép beszerzése, új technológiai rendszer kialakítása, továbbá a szőlészeti és borászati tevékenységekhez és a termékek forgalmazásához kapcsolódó adatszolgáltatási, bejelentési, nyilvántartási kötelezettségek teljesítését, illetve az ügyvitelt és vállalatirányítást szolgáló hardver- és szoftverbeszerzés, valamint hardver-és szoftverfejlesztés;
 • a szőlőfeldolgozáshoz, valamint a borászati technológiához kapcsolódó üzemen belüli anyagmozgatáshoz, anyagtovábbításhoz, raktározáshoz, illetve csomagoláshoz kapcsolódó új borászati gép beszerzése;
 • a támogatott borászati gép vagy technológiai berendezés üzemeltetését szolgáló napelem- vagy napkollektor rendszer beszerzése és üzembe helyezése (együtt: beruházási eszköz beszerzése).

A KAP Stratégiai Terv alapján az intézkedésre a 2024-2027 közötti időszakban 28 millió euró keret áll rendelkezésre. Az adott pénzügyi évre rendelkezésre álló támogatási összegről az agrárpolitikáért felelős miniszter tájékoztatja a Kincstárt, amely azt a honlapján közleményben közzéteszi. Az egy kérelmezőnek nyújtható támogatási összeg legfeljebb 100 millió forint lehet. A támogatás intenzitása vállalkozás típustól és a borászati üzem működési helyétől függően:

 • őstermelő, illetve kis- és középvállalkozás esetében Budapesten 40%, Budapesten kívüli település esetén 50%;
 • nagyvállalat esetében Budapesten 20%, Budapesten kívüli település esetén 25%.

Az elektronikus benyújtás feltétele, hogy a kérelmet benyújtó személy (ügyfél/elsődleges képviselő/meghatalmazott/kamarai meghatalmazott) rendelkezzen Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatáshoz hozzáféréssel. A támogatási kérelemhez az alábbiakat kell csatolni:

 • a beszerezni tervezett beruházási eszköz műszaki adatait tartalmazó, a gyártó által kiállított dokumentum másolatát;
 • a tárolótartály-nyilvántartás másolatát a borászati üzem terméktárolási kapacitásáról;
 • a gazdasági aktát vezető hegybíró igazolását arról, hogy a kérelmező a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatási (szüreti, termelési, készletjelentési) kötelezettségeinek a kérelem benyújtását megelőző borpiaci évben határidőben eleget tett;
 • őstermelő, egyéni vállalkozó esetében az utolsó két év adóbevallásának másolatát;
 • teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozatot, a borászati gép, technológiai berendezés nem saját tulajdonú vagy más személy rendelkezési jogával terhelt ingatlanon történő üzemeltetése esetében (nyilatkozatminta megtalálható a Kincstár honlapján);
 • három, egymástól és a támogatást kérelmezőtől független ajánlattevőtől származó, azonos műszaki paraméterekkel rendelkező borászati gépre, technológiai berendezésre vonatkozó árajánlatot (árajánlat minta megtalálható a Kincstár honlapján);
 • a támogatást igénylő által választott, legkedvezőbb ajánlat szakmai indokolását, amelyben bemutatja a beruházás reális, takarékos, költséghatékony megvalósítását;
 • a támogatást igénylő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az árajánlat tekintetében három, egymástól és a kérelmezőtől független ajánlattevőtől származó, azonos műszaki paraméterekkel rendelkező borászati gépre, technológiai berendezésre vonatkozó feltétel teljesül és megállapította, hogy az ajánlattevő független (nem minősül a Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások felhasználásának rendjéről szóló 54/2023. (IX. 13.) AM rendelet 5. melléklet 2.3.2.5. pontja szerinti ajánlattevőnek);
 • az angoltól eltérő idegen nyelven kiállított dokumentum hivatalos magyar nyelvű fordítását;
 • a kérelemben szereplő beruházási eszköz kérelmező általi bemutatását tartalmazó leírást, amely számadatokkal alátámasztja a beruházási eszköz beszerzésével megvalósuló beruházás indokoltságát, a tervezett kapacitás kihasználtságát;
 • a támogatást igénylő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a beruházási eszköz bármely üzemeltetési helyén üzemeltet-e azzal megegyező hasznosítású olyan borászati gépet, technológiai berendezést, vagy folyamatban van-e azzal megegyező hasznosítású olyan beruházási eszköz beszerzése, amely vonatkozásában 2014. január 1-jét követően az Európai Unió valamely forrásából származó támogatást használtak vagy használnak fel, valamint amennyiben van ilyen beruházási eszköz, úgy annak egyedi azonosító számát;
 • a borászati üzem üzemelését szolgáló új napelem- vagy napkollektorrendszer beszerzése esetében, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által vezetett névjegyzékben szereplő energetikai auditor vagy energetikai auditáló szervezet által készített energetikai számítást, amely kiterjed a borászati üzem éves villamosenergia igénye, valamint a tervezett napelem rendszer teljesítményének bemutatására, valamint annak igazolására, hogy a beszerezni tervezett napelem rendszer teljesítménye nem haladja meg a borászati üzem éves villamosenergia-igényét.

Kifizetési kérelmet kizárólag az a kedvezményezett nyújthat be, aki a Magyar Államkincstár által jóváhagyott támogatási kérelemmel rendelkezik. A rendelet alapján, kifizetési kérelem a jóváhagyott támogatási kérelem esetében, a támogatási kérelem benyújtását követő két pénzügyi évben, tárgyév november 15. és december 21. között, elektronikus úton nyújtható be a Kincstár részére az elektronikus felületen keresztül. A kifizetési kérelmek benyújtásának rendjéről a Kincstár önálló közleményt jelentet meg. Az intézkedéssel kapcsolatban további információk ezen és ezen a linken találhatók.

Címlapkép forrása: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
KONFERENCIA
AgroFuture 2024
Új rendezvény a fenntarthatósági követelményeről és innovációs lehetőségekről!
AgroFood 2024
Országos jelentőségű rendezvény az élelmiszeripari vállalkozások számára!
Vállalati Energiamenedzsment 2024
Tudatos vállalati energiamenedzsment a hazai cégeknek!
Agrárium 2024
Jön a tavasz kiemelkedő agráripari konferenciája!
EZT OLVASTAD MÁR?