MENÜ

Az Erste Csoport 1,233 milliárd euró nettó eredményt ért el 2019 első kilenc hónapjában

2019.10.30.

„Továbbra is nagyon jó eredményeket értünk el a harmadik negyedévben, hiszen a hitelezési tevékenység és a betétállomány is egészséges mértékben bővült (éves összehasonlításban 5,7, illetve 6,1 százalékkal), valamint likviditási és finanszírozási pozíciónk is kiválóan alakult.”

 

„Továbbra is nagyon jó eredményeket értünk el a harmadik negyedévben, hiszen a hitelezési tevékenység és a betétállomány is egészséges mértékben bővült (éves összehasonlításban 5,7, illetve 6,1 százalékkal), valamint likviditási és finanszírozási pozíciónk is kiválóan alakult. Az idei év első kilenc hónapjában az Erste Csoport összességében 1,223 milliárd eurós nettó eredményt ért el. Sőt, a Kelet-Közép-Európában tapasztalt általános bérnövekedés és a beszámolási időszakban a betétbiztosítási alapokba történt nagyobb mértékű hozzájárulásunk ellenére bevételeink nagyobb mértékben nőttek, mint a költségeink. Ennek eredményeként költség/bevétel rátánk 58,6 százalékra javult. A kelet-közép-európai gazdaságok kitartó lendülete is hozzájárult ahhoz, hogy a régió kockázati környezete kivételesen támogató maradt. A nem teljesítő hitelek aránya tovább javulva 2,7 százalékra apadt, jól tükrözve a bankcsoport egészséges eszközminőségét.

Az elmúlt években elért stabil organikus növekedésnek köszönhetően az Erste Csoport tőkebázisa igen szilárd maradt, amit további Tier-1 tőke sikeres piaci kibocsátása is támogatott. A harmadik negyedévre elszámolt eredménytartalékot is figyelembe véve (ideértve az elhatárolt osztalékot is), elsődleges alaptőkénk 13,5 százalékon állt szeptember végén, megfelelve a CET1 mértékére vonatkozó belső célkitűzésünknek.

Kelet-Közép-Európa továbbra is a kontinens gazdasági növekedésének megkérdőjelezhetetlen hajtóereje marad, az Erste Csoport a régió vezető pénzintézeteként pedig kiváló helyzetben van ahhoz, hogy támogassa ezt a trendet. Jóllehet a világ több pontján is egyre sokasodnak a gazdasági növekedés visszaesésére utaló jelek, mi továbbra is magabiztosan állítjuk, hogy Kelet-Közép-Európa teljesítménye felülmúlja az eurózónáét, és a régióban tapasztalt gazdasági növekedés fenntarthatóbbnak bizonyul, mint a 2000-es években” jelentette ki Andreas Treichl, az Erste Group Bank AG vezérigazgatója.

A főbb eredmények

Az eredménykimutatásban a 2019. január és szeptember közti időszak eredményeit a 2018. január-szeptemberi időszakkal vetjük össze, a mérleg tételeinél pedig a 2019. szeptember 30.-i adatokat a 2018. december 31.-i pozíciókkal.

A nettó kamatbevétel 4,3 százalékkal bővülve 3372,0 millió euróról 3517,4 millió euróra nőtt elsősorban a cseh, valamint a román és a magyar leányvállalatoknak köszönhetően. A nettó díj- és jutalékbevétel 1430,7 millió euróról 1484,3 millió euróra emelkedett a pénzforgalmi szolgáltatások, valamint a hitelezés és vagyonkezelés bővülése nyomán (ez 3,7 százalékos növekedésnek felel meg). Jóllehet a kereskedési tevékenység nettó eredménye jelentős mértékben javult és 419,3 millió eurót tett ki (-50,4 millió euróról), a piaci értéken nyilvántartott pénzügyi eszközök nyeresége/vesztesége -189,4 millió euróra esett vissza (165,8 millió euróról). Mindkét tétel alakulását átértékelési hatások befolyásolták. A működési bevétel 5394,1 millió euróra nőtt (5096,2 euróról), ami 5,8 százalékos bővülést jelent. Az általános igazgatási költségek 1,9 százalékkal 3160,8 millió euróra nőttek (3102,3 millió euróról), leginkább a személyi ráfordítások  3,1 százalékos emelkedése miatt, amelyek 1887,2 millió eurót tettek ki (1830,5 millió euró után). Az egyéb igazgatási költségek között szerepel a betétbiztosítási alapokba 2019. évre várható hozzájárulás szinte teljes egésze 97,7 millió euró értékben (egy évvel korábban ez a tétel 84,2 millió eurót tett ki). Az amortizáció és értékcsökkenés 394,4 millió euróra nőtt (350,3 millió euróról), ami a 2019. január 1.-jével kötelezően alkalmazandó új nemzetközi pénzügyi beszámolási szabvány, az IFRS 16 bevezetésének tulajdonítható, ám ugyanez hasonló mértékű pozitív hatást jelentett az egyéb igazgatási költségeknél. Összességében a működési eredmény 2233,3 millió euróra nőtt (1993,9 millió euróról), ami 12,0 százalékos bővülést jelent. A költség/bevétel ráta 58,6 százalékra javult (60,9 százalékról).

A pénzügyi eszközökre elszámolt nettó értékvesztés 42,9 millió eurót tett ki, köszönhetően a stabil eszközminőség folytán végrehajtott nettó kockázati tartalék-felszabadításnak. A nyújtott garanciák és kötelezettségvállalások nettó tartalékképzésével korrigáltan ez az átlagos bruttó ügyfélhitelek állományának arányában 3 bázispontot tett ki (szemben az előző évi 102,2 millió euróval, illetve -9 bázisponttal).

Ez főként annak tulajdonítható, hogy jelentős mértékű megtérülést sikerült elérni már leírt hiteleken, elsősorban Csehországban, Magyarországon és Romániában, illetve egyéb kötelezettséghez és nyújtott garanciákhoz kötődő céltartalék-felszabadítás történt Ausztriában, Csehországban és Romániában. A nem teljesítő hitelek aránya  2,7 százalékot tett ki (az előző időszaki 3,2 százalék után). Az NPL-fedezeti ráta  76,9 százalékra nőtt (73,4 százalékról).

Az egyéb működési eredmény -397,2 millió euró lett (-237,0 millió euró után). A visszaesésben szerepet játszott a román másodfokú bíróságnak a helyi lányvállalat üzleti tevékenységére vonatkozó döntése miatt várható veszteségre elkülönített 150,8 millió eurós céltartalék. A szanálási alapokba fizetendő éves hozzájárulás 75,3 millió euróra emelkedett (70,4 millió euróról) főleg a csehországi mérték növekedésének tulajdoníthatóan. A bankadók és tranzakciós illetékek kismértékben, 90,9 millió euróra nőttek (88,1 millió euróról), ideértve a 2019. pénzügyi év egészére előzetesen elszámolt magyarországi bankadót 12,6 millió euró értékben (az előző időszakban ez 13,8 millió eurót tett ki). Az egyéb adók 8,3 millió eurót tettek ki (6,4 millió euró után).

A takarékpénztárak jelentős mértékben javuló teljesítményének köszönhetően a kisebbségi részesedések utáni nyereség 322,7 millió euróra nőtt (285,8 millió euróról). Az anyavállalatra jutó nettó eredmény 1223,0 millió euró tett ki (ami 0,4 százalékkal alacsonyabb a bázisidőszaki 1,228.3 millió eurónál).

A bankcsoport saját tőkéje – a kiegészítő alapvető tőkeinstrumentumok (AT1) nélkül számítva – 18,6 milliárd euróra nőtt (17,9 milliárd euróról). A szabályozói levonásokat és a CRR szerinti kiigazítást követően az elsődleges alapvető tőke (CET1, végleges) 15,9 milliárd eurót tett ki (a megelőző évben 15,5 milliárd eurót), a bankcsoport összes szavatoló tőkéje pedig 21,5 milliárd euró lett (20,9 milliárd euróval szemben). A fenti adatokban már szerepel az első félévben elért nyereség, de a harmadik negyedév eredménye nem. Az összes kockázati kitettség, azaz a kockázattal súlyozott eszközök volumene – ideértve a hitelezési, a piaci és a működési kockázatokat, végleges CRR szerint – 121,4 milliárd euróra nőtt (115,4 milliárd euróról). Az elsődleges Tier-1 tőkeráta (CET1, végleges) 13,1 százalékon állt (13,5 százalék után), a teljes tőkeráta pedig 17,7 százalék lett (18,1 százalék után).

A bankcsoport mérlegfőösszege 252,1 milliárd euróra nőtt az előző év végi 236,8 milliárd euróról. Eszközoldalon a készpénz- és pénzeszközök 15,6 milliárd euróra csökkentek (17,5 milliárd euróról), ugyanakkor a hitelintézeteknek nyújtott hitelek és más kintlévőségek állománya 25,2 milliárd euróra nőtt (19,1 milliárd euróról). Az ügyfeleknek nyújtott hitelek és követelések állománya 157,8 milliárd euróra nőtt (149,3 milliárd euróról), ez 5,7 százalékos gyarapodást jelent. Forrásoldalon a hitelintézetek által elhelyezett betétek 19,9 milliárd euróra nőttek (17,7 milliárd euróról), és az ügyfélbetétek állománya is tovább nőtt, 6,1 százalékos bővüléssel 172,5 milliárd euró lett (162,6 millió euró után), elsősorban a csehországi és ausztriai operáció hozzájárulása nyomán. A hitel/betét ráta 91,5 százalékon állt (91,8 százalék után).

Kilátások

A működési környezet várhatóan támogatja a hitelezés bővülését.

Előrejelzésünk szerint a reálgazdasági növekedés 2019-ben 3-4 százalék lesz az Erste Csoport kelet-közép-európai elsődleges piacain, valamint 2 százalék körüli Ausztriában, amit továbbra is elsősorban a jelentős belföldi kereslet táplál. Kelet-Közép-Európában a gazdasági bővülést a várakozások szerint a reálbérek növekedése és a munkanélküliség alacsony szintje is támogatja. A költségvetési fegyelem várhatóan erős marad szerte a kelet-közép-európai régióban.

Üzleti kilátások. Az Erste Csoport 11 százalékot meghaladó ROTE (tőkearányos megtérülés) elérését tűzte ki 2019 egészére (az átlagos tőke 2019. évi mértéke alapján). A célkitűzést alátámasztó feltételezések között szerepel, hogy a bevételek nagyobb mértékben nőnek, mint a kiadások (feltételezve, hogy a nettó hitelállomány az egyszámjegyű skála közepe felé található értékkel bővül), valamint, hogy a kockázati költségek is emelkednek, ám még így is historikusan kedvező szinten (legfeljebb 10 bázisponton) maradnak, emellett az adóráta 20 százalék alatt lesz.

Az előrejelzés megvalósulásának kockázata. A várttól eltérő fejlemények a kamatpolitikában, valamint a bankok kárára életbe léptetett politikai, vagy szabályozói intézkedések, továbbá geopolitikai és világgazdasági kockázatok.

Pénzügyi adatok

Eredménykimutatás

 

 

 

 

 

 

millió euróban

Q3 18

Q2 19

Q3 19

 

1-9 18

1-9 19

Nettó kamatbevétel

1,158.2

1,168.8

1,187.7

 

3,372.0

3,517.4

Nettó díj- és jutalékbevétel

471.4

492.7

503.9

 

1,430.7

1,484.3

Kereskedési tevékenység nettó eredménye

36.9

93.7

60.0

 

115.4

229.9

Működési bevétel

1,722.1

1,821.2

1,801.2

 

5,096.2

5,394.1

Működési kiadások

-1,025.8

-1,030.4

-1,014.9

 

-3,102.3

-3,160.8

Működési eredmény

696.3

790.9

786.4

 

1,993.9

2,233.3

Értékvesztés a nem valós értéken értékelt pénzügyi eszközökre

28.9

7.1

0.1

 

102.2

42.9

Céltartalékolás utáni működési eredmény

725.2

797.9

786.5

 

2,096.1

2,276.2

Egyéb működési eredmény

-32.4

-219.9

-46.2

 

-237.0

-397.2

Banki tevékenységre kivetett adók

-24.8

-25.9

-26.2

 

-88.1

-90.9

Folytatódó tevékenység adózás előtti eredménye

694.3

588.0

746.8

 

1,869.0

1,896.6

Bevételt terhelő adók

-120.0

-117.2

-138.2

 

-355.0

-350.9

Az időszak nettó eredménye

574.2

470.8

608.6

 

1,514.0

1,545.7

Kisebbségi érdekeltségekre jutó nettó eredmény

120.3

115.9

117.6

 

285.8

322.7

Anyavállalatra jutó eredmény

454.0

354.9

491.1

 

1,228.3

1,223.0

 

 

 

 

 

 

 

Részvényenkénti megtérülés

1.06

0.74

1.15

 

2.79

2.78

Tőkemegtérülési ráta (ROE)

14.4%

9.3%

14.3%

 

12.5%

11.6%

Nettó kamatkülönbözet (átlagos kamatozó eszközökre vetítve)

2.27%

2.18%

2.14%

 

2.29%

2.17%

Költség/bevétel arány

59.6%

56.6%

56.3%

 

60.9%

58.6%

Céltartalékolási ráta (átlagos bruttó ügyfélhitel-állományra vetítve)

-0.02%

0.03%

0.05%

 

-0.08%

0.03%

Adóráta

17.3%

19.9%

18.5%

 

19.0%

18.5%

 

 

 

 

 

 

 

Mérlegadatok

 

 

 

 

 

 

Millió euróban

Sep 18

Jun 19

Sep 19

 

Dec 18

Sep 19

Készpénz és pénzeszközök

15,237

16,843

15,638

 

17,549

15,638

Kereskedési célú eszközök, pénzügyi eszközök

44,333

45,620

45,895

 

43,930

45,895

Hitelintézetekkel szembeni hitelek és követelések

19,972

23,035

25,241

 

19,103

25,241

Ügyfeleknek nyújtott hitelek és követelések

148,311

155,331

157,841

 

149,321

157,841

Immateriális javak

1,483

1,490

1,491

 

1,507

1,491

Egyéb eszközök

5,491

5,943

5,996

 

5,382

5,996

Mérlegfőösszeg

234,827

248,261

252,101

 

236,792

252,101

 

 

 

 

 

 

 

Kereskedési célú pénzügyi kötelezettségek

2,865

2,518

2,751

 

2,508

2,751

Hitelintézeti betétek

19,086

19,043

19,936

 

17,658

19,936

Ügyfélbetétek

159,828

169,668

172,511

 

162,638

172,511

Kibocsátott kötvények

28,249

30,773

30,103

 

29,738

30,103

Egyéb források

6,403

6,609

6,670

 

5,381

6,670

Saját tőke

18,396

19,649

20,130

 

18,869

20,130

Források és tőke összesen

234,827

248,261

252,101

 

236,792

252,101

 

 

 

 

 

 

 

Hitel/betét arány

92.8%

91.5%

91.5%

 

91.8%

91.5%

NPL-ráta

3.5%

2.8%

2.7%

 

3.2%

2.7%

NPL-fedezeti ráta (biztosítékok nélkül)

71.1%

75.4%

76.9%

 

73.4%

76.9%

CET 1 alaptőkeráta (átmeneti időszak)

12.5%

13.6%

13.2%

 

13.5%

13.2%

 

Besorolások

Sep 18

Jun 19

Sep 19

 

 

 

Fitch

 

 

 

 

 

 

Hosszú távú

A-

A

A

 

 

 

Rövid távú

F1

F1

F1

 

 

 

Kilátás

Stabil

Stabil

Stabil

 

 

 

Moody´s

 

 

 

 

 

 

Hosszú távú

A2

A2

A2

 

 

 

Rövid távú

P-1

P-1

P-1

 

 

 

Kilátás

Pozitív

Pozitív

Pozitív

 

 

 

Standard & Poor´s

 

 

 

 

 

 

Hosszú távú

A

A

A

 

 

 

Rövid távú

A-1

A-1

A-1

 

 

 

Kilátás

Pozitív

Pozitív

Pozitív