MENÜ

Aktuális határidőkre, teendőkre figyelmeztet az AGRION

2018.07.31.

Az AGRION Vállalkozásfejlesztő Iroda néhány határidőre, támogatásokkal kapcsolatos teendőre hívta fel a figyelmet:

 

1.) Élelmiszerlánc felügyeleti díj – júl. 31-ig

A 2018. május 31-ig beküldött bevallások alapján megállapított felügyeleti díjat két egyenlő részletben, 2018. július 31-ig, valamint 2019. január 31-ig kell befizetniük az érintetteknek a NÉBIH-nek.

http://portal.nebih.gov.hu/-/julius-31-e-az-elelmiszerlanc-felugyeleti-dij-befizetesi-hatarideje

2.) Kamarai tagdíj fizetés – aug. 15-ig

http://www.nak.hu/kamara/kamarai-hirek/orszagos-hirek/96918-megkezdodott-a-tagdijbevallas-a-nemzeti-agrargazdasagi-kamaranal

3.) Kárenyhítési hozzájárulás – szept. 15-ig

Az érintett gazdálkodók postán vagy ügyfélkapun kaptak róla értesítést, az utalásoknak szept. 15-ig be kell érkeznie.

4.) Ökológiai jelentőségű másodvetések (zöldtrágya):

 • Minimum 2 faj keverékéből kell, hogy álljon. A jogosult fajok listája elérhető a 10/2015. (III. 13.) FM rendelet mellékletében:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=174545.353435                                          

 • A tényleges vetés után 15 nappal be kell jelenteni az Egységes kérelem felületén.
 • Az EFA másodvetést legkésőbb október 1-ig el kell vetni.
 • Minimum 60 napig jelen kell lennie a földterületen.
 • A vetéstől a leforgatásig tilos a növényvédőszer használata ezeken a parcellákon, beleértve a csávázószert is.
 • Nemcsak a vetést, hanem a beforgatást is be kell jelenteni a kérelem felületén, szintén 15 napon belül.
 • A tényleges vetés az eredetileg tervezettől eltérő helyen is megvalósulhat, de nagysága nem növekedhet.

5.) AKG agrotechnika bejelentések:

 • Az elvégzett agrotechnikai műveleteket (zöldtrágyázás, istállótrágya kijuttatás, baktériumtrágya kijuttatás, középmély lazítás) 15 napon belül be kell jelenteni.
 • Figyelni kell rá, hogy az „5 év alatt legalább egy alkalommal zöldtrágyanövény termesztése, vagy istállótrágya, vagy baktériumtrágya kijuttatása.” kötelező előírást és az „5 év alatt további egy alkalommal zöldtrágyanövény termesztése, vagy istállótrágya, vagy baktériumtrágya kijuttatása.” választható előírást két külön évben kell a támogatást igénylőnek teljesítenie.
 • Új lehetőség, hogy olyan baktériumtrágyák, melyek engedélyokiratában az állókultúrára történő kijuttatás is szerepel, bejelenthetők az EK felületen, betakarítás előtt is.

6.) Útépítés miatti terület kisajátítások

Az útépítésekből (pl. az M85) adódó terület-kisajátítások miatt fontos, hogy minden érintett gazdálkodó ellenőrizze le a keletkező új helyrajzi számokat, és szükség szerint ezekre vonatkozó földhasználatát jelentse be!

AKG / ÖKO esetében ez vis maior bejelentést és részleges terület-visszavonást is jelenthet!

7.) Ősszel várható új pályázati lehetőségek:

 • élelmiszer-feldolgozás
 • borászati fejlesztések
 • ÖKO
 • tejágazat szerkezetátalakítása