MENÜ

Agrártámogatási információk az Agro Napló ajánlásával - 2016. július

2016.06.28.

Néhány fontos agrártámogatásokkal kapcsolatos hírre hívjuk fel a figyelmet.

1. Egységes kérelem – előzetes ellenőrzések

2. Szálas fehérjenövények támogatása

3. Szárítók, tárolók, tisztítók támogatása

4. Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése – Öntözés támogatása

5. Erdősítés támogatása

6. Nem termelő beruházások támogatása

7. Új AKG pályázat

8. Vidékfejlesztési Program további pályázatai

9. Tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás – kifiz. kérelem

10. Tyúk és tenyészbaromfi állatjóléti támogatás

11. Tenyésznyúl támogatás

12. Termelői szervezetek támogatása

13. Tanyafejlesztési program – 2016

14. NAK tagdíjbevallás és fizetés

15. Növényvédelmi szerződések rögzítő felülete

16. Szőlő szerkezetátalakítás

17. Fiatal gazda támogatás – 10% igénylése

18. Őshonos állatfajták megőrzése – kifizetési kérelem

19. Fűszerpaprika termelők támogatása

20. Megszűnik az MVH és az NFA

21. Földtörvény módosítások

22. Jogszabályok, jogszabályváltozások

23. MVH Közlemények


1. Egységes kérelem – előzetes ellenőrzések

Az MVH kiküldte az egységes kérelmekkel kapcsolatos adategyeztető végzéseket. Kérjük, hogy mindenki nézzen rá az ügyfélkapujára és egyeztessen a túligényléssel, átfedéssel érintett szomszédokkal. A végzésben szereplő megállapítások alapján 2016. június 27-ig van lehetőség az adategyeztetésre (túligénylés, egymásra fedő táblarajzok, illetve hiányzó csatolt dokumentumok esetén).


2. Szálas fehérjenövények támogatása

A Földművelésügyi Minisztérium felhívja a termelők figyelmét a szálas fehérjenövényekre vonatkozó támogatás igénylésének egy speciális elemére. A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015 (III. 13.) FM rendelet 7. melléklete nevesíti azokat a kultúrákat (pl. lucerna, here- és bükkönyfélék), melyek termesztése – és a támogatási feltételeknek történő megfelelés – esetén igényelhető szálas fehérjenövények után járó termeléshez kötött támogatás.

Szükséges felhívni a termelők figyelmét, hogy azon területek után, amelyek esetében a termelő nem csak fehérje növényeket, illetve egyéb, a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 7. mellékletében felsorolt keverékeket termeszt, hanem a vetett kultúrák kombinációjában fűfélék is szerepelnek (pl. füves lucerna, füveshere vagy egyéb füves keverék), akkor azok után nem lehet szálas fehérjenövények után járó termeléshez kötött támogatást igényelni, az ilyen kultúrák területei elutasításra kerülnek.


3. Szárítók, tárolók, tisztítók támogatása

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 19,68 Mrd Ft.

A támogatott projektek várható száma: 190 db

Támogatható tevékenységek:

A) célterület: kisméretű terménytárolók, terménytisztítók és terményszárítók létesítése.

 • Terményszárító létesítése, maximum 12 t/h teljesítménnyel 10 %-os vízelvonást figyelembe véve. (például: mobil és folyamatos üzemű szárítóberendezések, vetőmagszárítók, egyéb eszközök és berendezések).
 • Maximum 5000 tonna termény (maximum 6250 m3) tárolásához szükséges terménytároló-kapacitás létesítése. Új terménytároló kialakítása csak abban az esetben támogatható, amennyiben az a támogatást igénylő még egyáltalán nem rendelkezik terménytárolóval.
 • Univerzális magtisztítók, elő- és utótisztítók (60 t/h névleges kapacitásig).

B) célterület: kisméretű terménytárolók, terménytisztítók és terményszárítók energiahatékonyságának javítása, megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása.

A támogatás mértéke, összege:

 • Egyéni projekt esetén max. 100 millió Ft, kollektív projekt esetén max. 300 millió Ft.
 • A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes
  elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az
  összes elszámolható költség 50%-a.
 • A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
 • A kollektív módon végrehajtott projektek összesen 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

!! Szárítók beszerzése a felhívás 3.1.1. A) pontja alapján: max. támogatás 10 millió Ft.

!! Szárítók korszerűsítése a felhívás 3.1.1. B) pontja alapján: max. támogatás 10 millió Ft.

!! Önállóan nem támogatható tevékenységek max. támogatás: 20 millió Ft.

Benyújtás határideje:
A támogatási kérelmek benyújtására 2016. augusztus 5. naptól 2018. augusztus 6. napjáig van lehetőség. A 2016. október 5. értékelési határnapig benyújtásra került projektek együttesen kerülnek elbírálásra.


4. Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése – Öntözés támogatása

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:
I. Öntözőberendezések vízellátását biztosító vízvisszatartás létesítményeinek támogatása fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával, ezen belül víztározók létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása révén.

II. Természetes szűrőmezők kialakítása a keletkezett felesleges és a gazdálkodás szempontjából káros vizek összegyűjtést követő tápanyag terhelésének csökkentése, majd befogadó vízfolyásba történő továbbítása céljából.

III. Mezőgazdasági területekhez kapcsolódó meliorált utak kialakítása.

IV. Meglévő öntözőberendezések vízfelhasználás hatékonyságának javítása, valamint öntözési infrastruktúra és kapcsolódó műtárgyainak fejlesztése, rekonstrukciója
a) vízi létesítmények és kapcsolódó műtárgyainak rekonstrukciója, fejlesztése,
b) a meglévő elavult rendszer elemeinek cseréje: új korszerű (víz - és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése (új öntözőgépek telepítése, új csővezetékek, jobb hatásfokú szórófejek beépítése, automatizált öntözőtelepek kialakítása, az automatizált rendszerhez szükséges meteorológiai állomás beszerzése, talajszondák telepítése, szivattyútelepek felújítása),
c) korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes
szoftverek és eszközök, IKT fejlesztések vásárlása,
d) tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása,
e) földmedrű csatornák burkolása.

V. Új öntözőberendezések beszerzése, illetve új öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása
a) vízi létesítmények és kapcsolódó műtárgyainak építése,
b) felszíni és felszín alatti vízkivételi művek kialakítása,
c) új korszerű (víz - és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése (öntözőgépek, szivattyúk, szűrők, csővezetékek, szerelvények, távvezérlő rendszerek, meteorológiai állomás, talajszondák),
d) korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes
szoftverek és eszközök, IKT fejlesztések vásárlása,
e) tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása.

VI. Öntözőberendezések energiafelhasználás hatékonyságának javítása
a) meglévő, alacsony hatásfokú (diesel) szivattyúk cseréje, energiatakarékos gépek beszerzése,
b) megújuló energiaforrások használata (különösen szél-és napenergia felhasználása).

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. július 6. napjától 2018. július 6. napjáig van
lehetőség. A 2016. november 7-ig benyújtásra került projektek együttes elbírálásra kerülnek.

A támogatás mértéke, összege

 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén
  maximum 500 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 1 milliárd Ft.
 • A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható költség 50%-a.
 • Fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 %ponttal megemelt támogatási intenzitás jár.
 • A kollektív módon végrehajtott projektek 10 %ponttal megemelt támogatási
  intenzitásra jogosultak.

5. Erdősítés támogatása

A felhívás keretében vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe:
1. a) erdőtelepítés elsőkiviteléhez, vagy
    b) ipari célú faültetvény telepítésének elsőkiviteléhez.
2. Erdőtelepítés esetén további támogatás vehető igénybe:
    a) fenntartási (ápolási) tevékenységekhez,
    b) kieső tényleges jövedelem pótlásához.

3. Az elsőkivitelhez igényelhető kiegészítő tevékenységek:
3.1. erdőtelepítés elsőkiviteléhez: kerítés, villanypásztor, padka, erdőszegély kialakítása,
mikorrhizált csemete telepítése.
3.2. Ipari célú faültetvény telepítésének elsőkiviteléhez: kerítés, villanypásztor.

Nem támogatható, különös tekintettel az alábbi tevékenységekre:

 • karácsonyfa és díszítőgally-telep telepítése,
 • rövid vágásfordulójú, fás szárú energetikai célú faültetvény telepítése,
 • rövid vágásfordulójú sarjerdőt alkotó fák

A támogatási kérelmet 2016. július 20. - 2018. július 30. között lehet benyújtani, a 2016.
augusztus 15-ig benyújtott projektek együttesen kerülnek elbírálásra.

A támogatás mértéke, összege


6. Nem termelő beruházások támogatása

6.1. Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások

A felhívás értelmében, vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az alábbi négy
célterület valamelyikéhez tartozó műveletek megvalósítására:
A) célterület – Tartós zöldugar létesítése szántóterületeken
                       (400 eurónak megfelelő forint összeg/ha)
B) célterület – Gyeptelepítés
                       (400 eurónak megfelelő forint összeg/ha)
C) célterület – Sövény telepítése mezőgazdasági táblák szegélyein
                       (400 eurónak megfelelő forint összeg/100 folyóméter)
D) célterület – Méhlegelő növénykultúra létesítése szántóterületeken
                       (400 eurónak megfelelő forint összeg/ha)

A támogatási kérelem benyújtása 2016. július 11. napjától 2018. július 31. napjáig lehetséges, a 2016. augusztus 09-ig benyújtásra került projektek együttesen kerülnek elbírálásra.

6.2. Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes élőhely létrehozása, fejlesztése

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
I. Partmenti vízvédelmi pufferzóna kialakítása, fejlesztése (400 eurónak megfelelő forintösszeg/ha)
Gyeptelepítés időszakos vagy állandó vízfolyás, állóvíz partján lévő, a „Vízvédelmi sáv” megnevezésű MePAR (Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer) fedvénnyel szomszédos szántó művelésű területen, a fedvény szántóval határos oldalától, illetve - amennyiben a szántó a vízfolyás, állóvíz partjával határos - a vízfolyás, állóvíz partjától számított minimum 40,00 m szélességben, az 1. számú mellékletben meghatározott hazai pázsitfűfajokból álló gyepkeverékből.

II. Vizes élőhelyek kialakítása (300 eurónak megfelelő forintösszeg/ha)
Vizes élőhelyek kialakítása szántó vagy gyep művelésű területeken, nyílt vízfelületű vagy
időszakosan jelenlévő, vizenyős, mocsaras, part menti vegetációval szegélyezetten, amely magában foglalja a parti sávot és a pufferzónát is.

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. július 11. napjától 2018. július 11. napjáig van lehetőség. A 2016. augusztus 9-ig benyújtásra került projektek együttesen kerülnek elbírálásra.


7. Új AKG pályázat

Az előzetes hírek szerint új AKG pályázati kiírás várható hamarosan: kertészetek 15 milliárd, míg az állattartók 25 milliárd forintos keretből nyerhetnek forrást.
A jelenleg is futó agrár-környezetgazdálkodási programban kertészeti pályázatokra, ültetvényekre 78 milliárd forint összegű igény érkezett be, és 41 milliárd forint támogatásról született döntés. A fennmaradó igények kielégítését szolgálná a plusz 15 milliárd forintos támogatási lehetőség 2017. január 1-jétől 2021 végéig.
Mivel sok állattartó gazda sem nyert, ezért az állattenyésztők számára is tervezi a tárca egy új agrár-környezetgazdálkodási pályázat kiírását.


8. Vidékfejlesztési Program további pályázatai

A VP alábbi pályázatai beadhatók jelenleg is, részletek itt:
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4523

 • Kisgazdaságok fejlesztése
 • Mezőgazdasági termékek értéknövelése, élelmiszer-feldolgozás támogatása
 • Üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése
 • Ültetvénytelepítés támogatása, öntözés kialakítása
 • Gyógy- és fűszernövény termesztés támogatása
 • Gombaházak, hűtőházak létrehozása, korszerűsítése
 • Állattartó telepek korszerűsítése
 • Baromfitartó telepek korszerűsítése
 • Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése
 • Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése
 • Sertéstartó telepek korszerűsítése
 • Egyedi szennyvízkezelés
 • Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek

9. Tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás – kifizetési kérelem

Az 52/2016. (V. 27.) MVH Közlemény, valamint a 18/2011. (III. 9.) VM rendelet alapján a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 2015/2016. gazdálkodási évére vonatkozó kifizetési kérelmet 2016. június 1. és június 30. között lehet benyújtani az MVH Közvetlen Támogatások Igazgatósága részére (1476 Budapest Pf.: 407.).

A 2015/2016. gazdálkodási év a 2015. május 1. és 2016. április 30. közötti időszak. Kifizetési kérelmet azok az ügyfelek nyújthatnak be, akik rendelkeznek a támogatási rendelet alapján benyújtott támogatási kérelemre hozott helyt adó, vagy részben helyt adó határozattal.


10. Tyúk és tenyészbaromfi állatjóléti támogatás

A 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet alapján az étkezési tojást termelő tyúk, valamint a tenyészbaromfi tartása során az állománynak az egészségre nem ártalmas, a megadott értékhatárnál (2,5 mg/kg) alacsonyabb mikotoxin tartalmú takarmány biztosításához a rendeletben meghatározott feltételek teljesítése esetén vissza nem térítendő állami támogatás vehető igénybe.

A támogatás mértéke állategységenként:
a) étkezési tojást termelő tyúk és tenyésztyúk esetén 10 391 Ft,
b) tenyészliba esetén 7 903,2 Ft,
c) tenyészkacsa esetén 9 181 Ft,
d) tenyészpulyka esetén 6 373,8 Ft.

A támogatási kérelmet a következő tárgyévre vonatkozóan évente egyszer június 1. - június 30. közötti időszakban az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához postai úton kell benyújtani. A kifizetési kérelmet – jóváhagyott vagy részben jóváhagyott támogatási kérelem esetén – az előző tárgyévre vonatkozóan, évente egyszer július 1. - július 31. közötti időszakban kell benyújtani. További részletek az 57/2016. (VI. 9.) MVH Közleményben.


11. Tenyésznyúl támogatás

Az 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet alapján a tenyésznyulat tenyésztésbe állító állattartók –figyelemmel a rendeletben szabályozott jogosultsági feltételekre – a tenyésznyúl tartásához vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatást vehetnek igénybe.

A támogatás mértéke a támogatási időszakban (a januári benyújtási időszak vonatkozásában a tárgyévet megelőző év július 1. és december 31. közötti időszak, a júliusi benyújtási időszak vonatkozásában a tárgyév január 1. és június 30. közötti időszak) tenyésztésbe állított tenyésznyulanként 2000 forint, azzal, hogy az nem haladhatja meg az állattartó és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keretet.

A tárgyév január 1. és június 30. közötti időszakban tenyésztésbe állított tenyésznyulak alapján a tárgyév július 1. és július 31. közötti időszakban lehet támogatási kérelmet benyújtani. A tárgyév július 1. és december 31. közötti időszakban tenyésztésbe állított tenyésznyulak alapján a tárgyévet követő év január 1. és január 31. közötti időszakban lehet támogatási kérelmet benyújtani.
További részletek az 59/2016. (VI. 21.) MVH Közleményben.


12. Termelői szervezetek támogatása

A 39/2016. (VI. 10.) FM rendelet alapján a növénytermesztési ágazatban tevékenykedő, uniós oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel rendelkező terméket forgalmazó elismert termelői csoportok, termelői szervezetek a gazdasági versenyképességük fokozására nyújtott, értékesítési tevékenységükkel összefüggő egyszeri, vissza nem térítendő, általános csekély összegű támogatásnak minősülő jövedelempótló támogatás igénybevételére jogosultak.
A támogatás mértéke egy termelői szervezet esetében tagonként legfeljebb 200 ezer Ft.
A támogatási kérelmet 2016. június 22-ig postai úton lehet benyújtani.
További részletek az 58/2016. (VI. 15.) MVH Közleményben.


13. Tanyafejlesztési program – 2016

A 30/2016. (IV. 29.) FM rendelet alapján az idei tanyafejlesztési programra 720 millió Ft jut. A tanyán élők három célterületre pályázhatnak. A települési és térségi fejlesztések támogatására biztosított keretösszeg 200 millió forint, a tanyagazdaságok indításának és fejlesztésének mezőgazdasági csekély összegű támogatására pedig 400 millió forint áll rendelkezésre. Emellett a tanyák lakóépületeinek felújítására, valamint lakó- és vagyonbiztonságot szolgáló egyéni fejlesztésekre is lehet pályázni, 120 millió forintos keretösszeggel. A tanyafejlesztési programban már nem lehet pályázni külterületi utak fejlesztésére, útkarbantartó gépek vásárlására, valamint villany-, víz- és szennyvízberuházások támogatására sem (ezek a VP-ből támogathatók).

A tanyagazdaságok indításának és fejlesztésének támogatására 3 millió forint pályázható általában 75 százalékos támogatottsággal. De a 40 év alatti fiatal gazdák számára a támogatottsági szint 90 százalékos. A tanyák lakóépületének felújítására, valamint lakó- és vagyonbiztonságot szolgáló egyéni fejlesztésekre ugyancsak kapható támogatás, ami maximum 4 millió forint lehet 75 százalékos támogatottsági szinttel.

A pályázatok elektronikus felületen történő kitöltésre és véglegesítésére 2016. július 8-tól van lehetőség.

Részletek a Herman Ottó Intézet oldalán: http://www.hoi.hu/app/tanya/index_main.php


14. NAK tagdíjbevallás és fizetés

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2016. évi tagdíjbevallási időszaka 2016. június 30-ig tart, a tagdíj befizetésének határideje 2016. július 31. A tagdíjbevallás kizárólag elektronikusan, a www.nak.hu kamarai portál e-Irodáján keresztül tehető meg.

A 600 ezer Ft éves árbevételt el nem érő őstermelőknek az idei évtől nem kell tagdíjbevallást tenniük, elegendő a tagdíjbevallási időszakban megfizetniük a 2000 forintos tagdíjat.


15. Növényvédelmi szerződések rögzítő felülete

A NÉBIH meghosszabbította a türelmi időt, azaz az ügyfeleknek 2016. december 31-ig van lehetőségük a növényvédelmi szolgáltatással kapcsolatos adatszolgáltatásra. Fontos azonban, hogy növényorvosi vényt továbbra is, kizárólag csak a szerződés megkötése után lehet kiállítani. A növényvédelmi szakirányító növényorvosi vényt csak olyan személy részére állíthat ki, akivel a növényvédelmi szolgáltatásra szerződést kötött. A jogszabály alapján ugyan a szakirányítónak 15 napon belül be kell jelentenie a NÉBIH felé a szerződés megkötését, módosítását, megszűnését, azonban a türelmi idő meghosszabbítás erre az esetre is vonatkozik. A feltöltő felület az alábbi linken elérhető:
https://novenyvedelem.nebih.gov.hu/NovenyvedelmiSzolgaltatas


16. Szőlő szerkezetátalakítás

A 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet értelmében az MVH által jóváhagyott egyéni tervben foglaltak szerint megvalósított szerkezetátalakítás alapján támogatás kifizetése igényelhető. Támogatási kérelmet kizárólag az nyújthat be, aki rendelkezik az MVH által jóváhagyott egyéni tervvel. Támogatási kérelmet kizárólag már megvalósított tevékenységre lehet benyújtani 2016. április 1-je és 2016. július 15-e között.
Részletek a 21/2016. (III. 22.) számú MVH Közleményben.


17. Fiatal gazda támogatás – 10% igénylése

A 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet alapján támogatási kérelemnek helyt adó határozattal rendelkező ügyfelek a megítélt támogatási összeg fennmaradó 10 %-ának kifizetése érdekében kifizetési kérelmet nyújthatnak be, amennyiben már a 2015. évben eleget tettek a Rendelet 4. § (1), 5.§ (1) bekezdésében, valamint a 6. §-ban foglalt feltételeknek.

A támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására évente június 1. és 30. között, de legkésőbb a működtetési időszak 5. évében megnyíló kifizetési időszak végéig van lehetőség. További részletek a 47/2016. (V. 17.) MVH Közleményben.


18. Őshonos állatfajták megőrzése – kifizetési kérelem

Az EMVÁ-ból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 17/2012. (II. 29.) VM rendelet alapján nyújtandó támogatás kifizetés igénylésének részletes rendjét határozza meg az 53/2016. (V. 27.) MVH Közlemény. A kifizetési kérelem a www.mvh.gov.hu honlapon keresztül, elektronikus úton nyújtható be, a benyújtási időszak a 4. gazdálkodási évre vonatkozóan: 2016. június 1-30.


19. Fűszerpaprika termelők támogatása

A fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet alapján vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatást igényelhet a fűszerpaprika-termelő a minőségi fűszerpaprika termelése céljából vásárolt fémzárolt vetőmag költségeinek részbeni kompenzálására. A támogatási kérelmet a 24/2016. (IV. 13.) számú MVH Közlemény 1. számú melléklete szerinti, N0635 számú „Támogatási kérelem” nyomtatványon 2016. május 1. – 2016. augusztus 5. közötti időszakban lehet benyújtani.


20. Megszűnik az MVH és az NFA

Megjelent az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat a központi hivatalok és minisztériumi háttérintézmények átalakításáról, amely több mint ötven szervezetet érint. Ezek döntő többsége várhatóan jogutódlással megszűnik. Jogutódlással megszűnik a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet is, feladataik máshová kerülnek. A Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal hatósági feladataiban a fővárosi és megyei kormányhivatalok járnak majd el – számol be a távirati iroda.


21. Földtörvény módosítások

A 2016. évi LXI. törvény több változást hozott a földügyi szabályozásban, például:

 • Ha a tulajdonszerzés célja a Földforgalmi törvény 18. § (2) bekezdés b) pontja szerinti ökológiai gazdálkodás folytatása, igazolni kell, hogy az elővásárlásra jogosult termelőként az ökológiai termelésre utaló kifejezés használatára jogosító ökológiai gazdálkodói tanúsítvánnyal rendelkezik.
 • Ökológiai gazdálkodási célú elővásárlási jog gyakorlása során az elővásárlási jog
  jogosultjának az adás-vételi szerződésben vagy az elfogadó nyilatkozatban a jogutódra is kiterjedő hatállyal kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy az elővásárlási joggal érintett föld teljes területét az azon fennálló földhasználati jogviszonynak a nyilatkozat megtételének napján hatályos időtartamát követően, de legfeljebb a tulajdonjog megszerzésétől számított 3 éven belül birtokba veszi, továbbá a birtokba lépéstől számított tíz évig – ideértve az átállási időszakot is – az elővásárlási joggal érintett föld teljes területén ökológiai gazdálkodást fog folytatni.

22. Jogszabályok, jogszabályváltozások

2016. évi LX. törvény
a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény és a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosításáról

41/2016. (VI. 22.) FM rendelet
a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról

37/2016. (V. 18.) FM rendelet
a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, egyes agrártámogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról

36/2016. (V. 13.) FM rendelet
a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet módosításáról

35/2016. (V. 12.) FM rendelet
a Keszthelyi-kastélypark természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 110/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról


23. MVH Közlemények

61/2016. (VI. 22.) MVH Közlemény
az egyes gyümölcs- és zöldségfélék termelőinek nyújtandó további ideiglenes rendkívüli támogatási intézkedések megállapításáról szóló 2016. június 10-i 2016/921/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet alapján meghatározott műveletek végrehajtásának engedélyezéséről

60/2016. (VI. 22.) MVH Közlemény
az egyes gyümölcs- és zöldségfélék termelőinek nyújtandó ideiglenes rendkívüli támogatási intézkedések megállapításáról szóló 1031/2014/EU bizottsági rendeletben meghatározott 3000 (háromezer) tonna tagállami termékmennyiségi keret kimerüléséről

56/2016. (VI. 2.) MVH Közlemény
az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultságok kezelésének, valamint az országos tartalékból történő igénylésének rendjéről.

55/2016. (VI. 1.) MVH Közlemény
a sovány tejpor rögzített áron való intervenciós felvásárlásának lezárásáról és a pályázati eljárás keretében történő intervenciós felvásárlás megnyitásáról

54/2016. (V. 27.) MVH Közlemény
Az állatalapú támogatásokhoz (anyatehéntartás, anyajuhtartás) kapcsolódó birtokátruházás bejelentésekről

51/2016. (V. 27.) MVH Közlemény
a 2016. évi egységes kérelem benyújtásáról szóló 40/2016. (IV. 21.) számú MVH Közlemény módosításáról

50/2016. (V. 19.) MVH Közlemény
a 2016. támogatási évre vonatkozó átmeneti nemzeti tejtámogatás részfizetéséről történő lemondási lehetőségről szóló 39/2016. (IV.21.) MVH Közlemény módosításáról

49/2016. (V. 19.) MVH Közlemény
A termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatás 2016. évi kifizetésének igényléséről

48/2016. (V. 19.) MVH Közlemény
a vaj rögzített áron történő intervenciós felvásárlásáról

Összeállította:

AGRION Vállalkozásfejlesztő Iroda
Lev. cím: 9482 Nagylózs, Kossuth u. 18.,
Iroda: 9400 Sopron, István bíró u. 8/A.
30/394-83-83
agrion@agrion.hu