MENÜ

Címke: támogatások

Hírek 2014.06.02.

AKI HÍRLEVÉL

Ön az Agrárgazdasági Kutató Intézet webportáljának hírlevelét olvassa. Az elmúlt hét folyamán az alábbi újdonságok kerültek fel az Intézet portáljára:

Szakfolyóirat > 2014/12 > Aktuális MVH Kifizetés kérelem

Aktuális támogatások decemberben

A nitrátérzékeny területen gazdálkodók 2014. december 31-ig kötelesek nitrátjelentést készíteni és beküldeni azt az ügyfélkapun keresztül. A nitrátjelentés adatlapját a nebih.hu honlap elektronikus nyomtatványai menüpontból tudják letölteni a beküldésre kötelezettek.

Szakfolyóirat > 2014/09 > Gazdaság Bejelentés EU unió

Főbb döntési pontok a közvetlen támogatások hazai alkalmazásával kapcsolatban

2014. augusztus 1-ig kellett bejelenteni az EU-nak a 2015-től alkalmazandó hazai közvetlen támogatások rendszerének főbb elemeit. Az új rendszerben az uniós előírások szerint kötelezően alkalmazni kell az alaptámogatást, a zöldítést, a fiatal gazdák támogatását. A magyar ágazati érdekekre tekintettel lesznek bevezetve a termeléshez kötött támogatások. Egyúttal a kisgazdaságok támogatására, valamint a degresszió elvének alkalmazására is számítani kell.

Szakfolyóirat > 2014/09 > Aktuális MVH Kifizetés rakódás

Aktuális támogatások szeptemberben

Az agrárkörnyezet-gazdálkodási támogatásban részesülő gazdálkodóknak az integrált ültetvény esetén levélanalízist, valamint a talajminták vételezését és vizsgálatát kell megtenniük. A 2014-2015. gazdálkodási év tápanyag-gazdálkodási tervét 2014. év szeptember 30-ig kell elkészíteni az agrárkörnyezet-gazdálkodóknak.

Szakfolyóirat > 2014/03 > Aktuális Program Juh Méhészet

Aktuális támogatások Márciusban

Az agrárkamarai tanácsadóknál és a falugazdászoknál már átvehetőek a kamarai tagkártyák a gazdálkodók számára. A húsmarha és juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezet-
átalakítási támogatások teljesítéséről 2014. év március 15. napjáig kell nyilatkozniuk a támogatást igénylőknek az MVH által erre a célra rendszeresített nyomtatványon.

Szakfolyóirat > 2014/02 > Gazdaság KAP EU Termelés

Közvetlen támogatások: főbb irányok 2015-től

A Közös Agrárpolitikáról (KAP) szóló, több éven keresztül tartó egyeztetések végére a 2013. december 16-17-i uniós agrárminiszteri ülésen került pont. 
A megállapodás révén elfogadták az elkövetkezendő évek agrárpolitikájának kereteit meghatározó alaprendeleteket. Talán a legjelentősebb témakörről, a 2014 és 2020 közötti teljes hazai KAP-forrás (12,3 milliárd euró) közel 72%-át lefedő közvetlen támogatásokról az Európai Parlament és a Tanács 1307/2013/EU rendelete szól.

Szakfolyóirat > 2013/03 > Aktuális Kifizetés támogatások kvóta

AKTUÁLIS TÁMOGATÁSOK

Az MVH 41/2013. (II. 12.) számú közleménye alapján az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott ügyfelek 2013. évben is monitoring adatszolgáltatásra kötelezettek. A monitoring adatszolgáltatás benyújtására 2013. év február 13.–március 12. közötti idõszakában van lehetõség az MVH ügyfélkapuján keresztül. Az õstermelõi igazolványok érvényesítésére, valamint a 2009. év január elseje elõtti õstermelõi igazolványok esetében az új igazolványok kiváltására 2013. év március 20. napjáig van lehetõség.

Szakfolyóirat > 2012/07 > Tudósítás Fiatal Gazdák rendszer támogatások

Idejében fel kell készülni az új támogatási rendszerre!

A Lajtamag Kft. júniusi mosonudvari rendezvényén értékes információkhoz juthattak a résztvevõk a növénytermesztés helyzetét fókuszba állító programon. Tóth Péter, az Agrár Európa Kft. vezetõje a közös agrárpolitika 2014–2020 közötti támogatási rendszerérõl tartott elõadást, beavatva a hallgatóságát a Brüsszelben zajló tárgyalások és viták világába. A szakember felhívta a figyelmet az elõre gondolkodás fontosságára és arra, hogy az ágazat résztvevõi vegyék komolyan az agráriumot érintõ uniós terveket, mert bár még csak 2012-t írunk, rövidesen kezdõdik az új támogatási idõszak, amelyre idejében fel kell készülni.  

Szakfolyóirat > 2012/03 > Gépesítés Szárítás támogatások szárítópiac

Vélemények a hazai szárítópiac jövõjérõl, lehetõségeirõl

Lejárt az idõ! 2011-ben lezárult az a 3 éves, államilag támogatott gabonaszárító korszerûsítési program, mellyel lehetõség volt a hazai gazdálkodóknak korszerû technológiát alkalmazó szárítóberendezésre cserélni a meglévõket. Hogy lesz-e a közeljövõben hasonló mértékû támogatás? Nem tudni. A hároméves periódus alatt mintegy 600 megvalósult beruházás valósult meg, mindemellett 300-400 lecserélendõ szárító még mindig várat magára. Az Agro Napló partnereit megkeresve arra volt kíváncsi, hogy az érintett beruházást végzõ vállalkozások mire számítanak a jövõben, miben látnak lehetõséget a hazai piacon.

Szakfolyóirat > 2010/12 > Aktuális Gyümölcs Zöldség támogatások

Aktuális támogatások

A gazdálkodóknak 2010. december 31-ig kell elküldeni 2009–2010 gazdálkodási évre a nitrát jelentést az MgSZH-nak elektronikusan az ügyfélkapun keresztül. A nitrát adatszolgáltatás formanyomtatványát az MgSZH honlapjának nyomtatvány menüpontjának E-nyomtatványok pontjából lehet letölteni.  

Szakfolyóirat > 2010/03 > Aktuális támogatások kérelmek vizsgálatok

Aktuális támogatások

Február 15-tõl egy hónapig tart az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) és a Halászati Operatív Program (HOP) támogatásában részesülõ ügyfelek számára a kötelezõ rendszeres monitoring adatszolgáltatás. Az ÚVMP keretében mûködõ jogcímrendeletekben a támogatási elõleg elszámolása módosult, a kifizetési kérelmeket 2010. március 1. és március 31. között is be lehet nyújtani.  

Szakfolyóirat > 2010/01 > Aktuális Kifizetés gépek támogatások

Aktuális támogatások

Sikerekben gazdag Boldog Újévet kívánunk olvasóinknak! Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága a támogatási elõleget igénybe vett ügyfeleket arról tájékoztat ta 2009. évben, hogy 2009. december 16. helyett 2010. január 31. lett egyes vidékfejlesztési támogatással kapcsolatban felvett elõlegek elszámolásának határideje.

Szakfolyóirat > 2009/12 > Tudósítás támogatások Farmgép gépvásárlás

A válság hatását elfedte a gépvásárlási támogatások rendszere

A Farmgép Kft. kereskedelmi igazgatója, Gyökös Zsolt fogalmazta kérdésre válaszolva eképpen a cég aktuális helyzetét. Régi vevõiknek köszönhetõen õk ugyanis nem érzékelik a válságot, mert sok visszatérõ vásárlójuk között kiváló a kapcsolatuk a nagyobb forgalmazókkal is, akik minõségben és termelékenységben is õket választják.

Szakfolyóirat > 2005/3 > Aktuális MVH Kifizetés Területalapú

Támogatási körkép

A szerkesztõség felkérésének engedve fájdalmas témát próbálunk érinteni márciusi cikkünkben. Ugyanis valószínûleg minden termelõnek a veséjéig hatol a fájdalom, ha a támogatások kifizetésének kérdésköre szóba kerül.

Szakfolyóirat > 2004/4 > Növénytermesztés Vidékfejlesztés Struktúra kohézió

Vidékfejlesztési, strukturális, kohéziós támogatások az új tagoknak

Az átlag európainak mindössze 25 euróba, azaz egy közepes ebéd árába kerül a tíz új tagállam felvétele 2004-2006 között. 2004. májusától 2006 végéig a csatlakozó országok számára az EAGGF garanciális forrásából 5,76 milliárd euró áll az új tagok rendelkezésére, vidékfejlesztési célokra. Ehhez az összeghez még körülbelül 2 milliárd euró társul, amit az EAGGF orientációs forrásából nyújtanak A támogatás elnyeréséhez az új tagországoknak ki kell építeniük a fogadásra alkalmas igazgatási rendszert. A múlt év novemberi monitoring jelentés több tagjelöltnél súlyos elmaradást tárt fel.

Szakfolyóirat > 2004/4 > Növénytermesztés Élelmiszer Költségvetés támogatások

A brüsszeli költségvetés

A 2003-as pénzügyi évben, 2002. október 16. - 2003. október 15. között agrárkiadásokra 44,7 milliárd eurót irányoztak elõ. A tényleges kifizetés - elõzetes adatok szerint - ennél félmilliárd euróval kevesebb volt, közölte az Európai Bizottság. Az elõzõ, 2002-es évben 43,1 milliárd eurót fordítottak az ágazatra, akkor is kevesebbet az elõirányzottnál.

Szakfolyóirat > 2004/1-2 > Pr támogatások mérés Agro-Coord

Agro-Coord Koordinációs Iroda Nagykanizsa

1993 óta Mûködik a cég növényvédõszer, vetõmag, mûtrágya nagykereskedelme, mg. termelõk elõbbiekkel való ellátásával, integrációjával, finanszírozásával foglalkozunk. Az egyre zavarosabb a piaci helyzet, és a mg. termelõk részére egyre nehezebb a rentábilis termelés, emiatt profilváltásra kényszerültünk. Amúgy is szoros a kapcsolatunk vevõinkkel, mivel én is termeléssel foglalkoztam a Tsz rendszerben (legtöbbször növényvédelmi agronómusként) az értékesített növényvédõszerekhez, vetõmagokhoz, mûtrágyákhoz természetes volt a szaktanácsadás szükségessége is. Az EU-hoz való csatlakozás új feladatokat ró a termelõkre fõként az adatszolgáltatás pontossága, és egyéb adminisztratív feladatok, fokozottabb környezetvédelem. Az EU és a kormány ezekért a feladatokért támogatásokkal fizet, az is igaz, hogy ezek nélkül a támogatások nélkül nem is lehet gazdaságosan növénytermesztéssel foglakozni. Profilváltásunk fõként ezeknek a feladatoknak a szolgáltatás formájában történõ megjelenése cégünkben.

Szakfolyóirat > 2017/04 > Aktuális Támogatás támogatások aktuális

Aktuális támogatások

A gazdálkodók 2017. év április 15. napja után kezdhetik el tölteni egységes kérelmüket az MVH elektronikus ügyintézési rendszerében. Az őstermelői igazolványok betétlapjait a termelők ellenőrizzék, hogy a bevételeiket fel tudják jegyezni. Az egységes kérelem beadási ideje alatt az őstermelői igazolványok kiadása szünetelni fog a falugazdászoknál. A 2017. évben az őstermelőknek nyilatkozniuk kell kkv-minősítésükről a falugazdászoknál az MVH rendszerén keresztül. Kérjük, ezzel kapcsolatban is keressék a helyileg illetékes falugazdászokat. A május és júniusi időszakban következik a nemzeti agrárkamara tagjainak tagdíjbevallása és ezután a tagdíjak befizetése is.

Szakfolyóirat > 2017/04 > Aktuális közvetlen támogatás Földművelésügyi Minisztérium Támogatás

Aktualitások az egységes kérelemről

Hamarosan megkezdődik az egységes kérelmek beadása, így szükséges áttekinteni több változást és sajátosságot, melyek az idei beadási folyamat keretében jelentek meg. Fontos látni, hogy a rendszer alapjaiban a korábban megismert feltételek alapján fog idén is működni, ugyanakkor a korábbi gyakorlathoz igazodóan kisebb korrekciókra és módosuló feltételekre is számítani kell.

Oldalak: 2 / 2
1 2