MENÜ

Címke: nyilatkozat

Szakfolyóirat > 2008/02 > Szántóföld Kukorica Pioneer Magyar Kukorica Klub

Nyilatkozat

Tekintettel arra a körülményre, hogy a Magyar Kukorica Klub a hazai agrárágazat információellátásának javítását tûzte ki tevékenysége fõ céljául, vállalt kötelességének tartja az e területen tapasztalható káros, etikátlan és törvényellenes jelenségekkel szembeni fellépést.