MENÜ

Címke: növény

Hírek 2014.02.19.

A növényorvoslás az ember védelmét és jólétét szolgálja

A biztonságos, növényvédőszer-maradványtól mentes élelmiszerek előállításában jelentős szerepe van a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara tagjainak, akik a legújabb tudományos eredményeket alkalmazva segítik a gazdálkodókat – köszöntötte a 60. Növényvédelmi Tudományos Napok résztvevőit és vendégeit Kardeván Endre vidékfejlesztési minisztériumi államtitkár.

Szakfolyóirat > 2014/11 > Gazdaság zöldítés növény talaj

A zöldítésről újra: Ökológiai célterületek

Folyamatosan jelennek meg a Földművelésügyi Minisztérium tájékoztatói a 2015-től betartandó, a közvetlen támogatások egy részének feltételéül szabott ún. „zöldítés” várható követelményeiről. Minden érintettnek fontos, hogy időben fel tudjon készülni a hamarosan életbe lépő új szabályozásra. Ezúttal az ökológiai célterületek kerülnek részletes bemutatásra.

Szakfolyóirat > 2014/08 > Gazdaság import gabona Export

Ukrajnai helyzetjelentés

A Mezőgazdasági Minisztérium segítséget nyújt azon farmereknek, akik a harci műveletek miatt szenvedtek károkatA mezőgazdasági minisztérium 32,1 millió tonnára becsüli a gabonaexportot a 2013/2014-es szezonbanUkrajna 4,8 millió dollárért exportál lisztet, az import 0,2 millió dollár volt májusbanA harmadosztályú búza export ára 0,4%-kal csökkent, 237 dollár/tonnára június 11–18. közöttRosselkhoznadzor: Az átmeneti terményszállítási tilalom valószínűleg egy kukorica kártevőnek köszönhetőUkrajna 465,5 millió dollár értékben exportált gabonát és 5 millió dollárért importált májusbanA legalacsonyabb napraforgóolaj export árak 0,59%-kal növekedtek 855 dollárra tonnánként június 11–18. között

Szakfolyóirat > 2014/07 > Tudósítás vetőmag RAGT Kutatás

Bemutatkozott az RAGT Vetőmag Kft. 
új ügyvezető igazgatója

Az RAGT-t francia termelők, aveyron-i mezőgazdászok alapították még 1944-ben, napjainkban az egyik legjelentősebb nemesítőház Európában. A vállalat az összes nagy európai mezőgazdasági területen jelen van és olyan vetőmagok nemesítésével, előállításával és forgalmazásával foglalkozik, amelyek lefedik Európában a főbb nagyüzemi termelésű és állattenyésztéshez kapcsolódó fajokat, úgymint kukorica, napraforgó, repce, cirok, fűféle takarmánynövények, durum búza, őszi búza, tritikálé, árpa, szója és magas fehérjetartalmú növények. Minden évben több mint 150 új vetőmagfajtájuk kerül bejegyzésre Európában.                                                                                                                      

Szakfolyóirat > 2014/04 > Pr hibrid Kukorica DuPont

Pioneer Prémium Ajánlat, a siker benne van!

Az elmúlt évtől kezdődően vezette be a Pioneer a Prémium vetőmag ajánlatát, mely még nagyobb biztonságot nyújt a termelőknek a vetés idején előforduló kedvezőtlen körülmények kivédésére. A nagy termések elérésének egyik sarokpontja a kelés minőségében rejlik, a Pioneer Prémium Ajánlat éppen ebben ad nagy segítséget – a legjobb hibridjeink közül is a legjobb minőségű tételeket kínáljuk partnereinknek.

Szakfolyóirat > 2014/02 > Pr Termelő növény Timac Agro

Legyen nagyobb hatással terméseredményeire!

Miért? A természet hatásai egyre nagyobb kockázatot jelentenek a növénytermesztés eredményére. Ezt láthattuk az elmúlt 10 évben, és láthatjuk az idei szokatlan téli időjáráson is. A költségminimalizáló, extenzív termesztést folytató gazdák a mellékelt diagram adatai szerint 65%-ban kitettek a talaj és az évjárat, azaz a környezet hatásainak és csak 25%-ban tudják befolyásolni terméseredményüket. Az ábrán további 10%-ot foglal el az öntözési tényező. Ezzel a lehetőséggel csak néhány gazda rendelkezik Magyarországon. Intenzív gazdálkodást folytatva sokkal nagyobb befolyásunk lehet a termésre, de még így is 25%-os a növénytermesztés kitettsége.

Szakfolyóirat > 2012/11 > Tudósítás Kukorica szójabab növény

Gödöllõi õsz - Hagyományosan, de másképp

Valódi nyári idõjárás volt Gödöllõn az idén 15. alkalommal megrendezett szakmai napon – éppen olyan rendkívülinek számító szeptemberi meleg, mint amilyen rendhagyó klímájú az egész esztendõ. De maga a program is eltért az eddigiektõl, a szántóföldi bemutató elõtt a Gabonatermesztõk Országos Szövetségével közösen szervezett értékes szakmai elõadások sora várta az érdeklõdõ gazdákat, az egyetemi hallgatókat és a médiumok képviselõit.  

Szakfolyóirat > 2012/02 > Pr Víz Kukorica Időjárás

Víz-kvíz

A szántóföldi növényeink betakarításkori szemnedvessége nagyban befolyásolja a termelõk költségeit, eredményességét az adott gazdasági évben. A különbözõ fajták vízleadási dinamikája nagy jelentõséggel bír az egyes hibridek kiválasztásánál, hiszen a termelõk vágya az, hogy maximális bruttó jövedelemmel akár szárítási költség nélkül takaríthassanak be.  

Szakfolyóirat > 2011/08 > Szántóföld növény talaj tápanyaggazdálkodás

A talajvizsgálatok jelentõsége és értelmezése a gyakorlatban

A helyes fajtaválasztás és agrotechnika mellett a talaj tápelem-tartalma és a növény tápanyagigénye függvényében alakított tápanyaggazdálkodás alapozza meg a szántóföldi növénytermesztésben realizálható terméshozamok mennyiségét és minõségét. A talaj természetes tápelemszolgáltató képessége folyamatos növénytermesztés mellett, különösen magas termésátlagok elérése esetében, nem képes pótolni a növény által a talajból felvett tápelemeket.

Szakfolyóirat > 2011/03 > Pr növény vetésforgó lombtrágyázás

Új dimenziók a lombtrágyázásban

A fejlett szántóföldi és kertészeti kultúrával rendelkezõ országokban a termésbiztonság megteremtése hosszú ­távon alapvetõ feladat. Ennek érdekében átgondolt, a hatékonyságot és a gazdaságosságot messzemenõen figyelembe vevõ optimális tápanyagellátás, és a környezetvédelmi elvárásokkal leginkább szinkronizáló növényvédelmi eljárások következetes alkalmazása a feladat. A hazai tendenciák is hasonlóak, azaz a mezõgazdaság elméleti és gyakorlati szakembereinek a feladata gondoskodni arról, hogy a rendelkezésre álló mûtrágyák és lombtrágyák megalapozott módon és a legnagyobb hatékonysággal, okszerû technológiába illesztve kerüljenek felhasználásra.  

Szakfolyóirat > 2010/05 > Szántóföld Növénytáplálás növény védelem

Növénytáplálás és -védelem az energetikai faültetvényekben

Az energetikai faültetvények termesztéstechnológiája számos ponton különbözik a hagyományos szántóföldi növényeknél alkalmazott módszerektõl. Az egyik ilyen elem a növénytáplálás, amely nagy odafigyelést igényel, mert akár 15-20 évre alapozza meg a tápanyagellátást. A másik nagyon fontos technológiai elem a növényvédelem: az elsõ év gyomszabályozási munkálatai az egész ültetvény eredményességét meghatározzák.

Szakfolyóirat > 2009/09 > Szántóföld gyomirtás növény gyom

Szántóföldi jövevények II.

12 amerikai gyomnövény behurcolásának történetérõl A cikk elsõ részében 14 európai és eurázsiai gyomnövény terjeszkedésének bemutatására került sor, a második rész 12 amerikai faj behurcolásának körülményeit ismerteti.  

Szakfolyóirat > 2009/08 > Szántóföld Vetés növény talaj

A kötött agyag, szikes és javított szikes talajok alapmûvelési irányelvei

Hazánk legnehezebben mûvelhetõ talajai a kötött agyag és szikes talajok. E talajok fizikai és kémiai tulajdonságainak ismerete alapvetõ fontosságú a megfelelõ talajmûvelési rendszer alkalmazásához. A cikk az alapmûvelés fontosabb irányelveit foglalja össze, figyelemmel a kötött agyag és szikes talajok mûvelhetõségét befolyásoló talajtulajdonságokra.  

Szakfolyóirat > 2009/06 > Pr repce vetőmag növény

Repce vetõmag csávázás - biztonság a kezdetektõl fogva

A repcetermesztés sikerességét döntõen befolyásoló tényezõk egyike az optimális tõszám. A vetõmagok kiszerelési egységeinek változása (a kilós kiszerelésrõl a piac áttért a mag- illetve csíraszám szerinti csomagolásra), a nemesítõk fajtára adaptált vetésidõ és tõszám javaslata (fajta – hibrid) is jelzi, hogy a repce hektáronkénti optimális tõszáma nagyon fontos.  

Szakfolyóirat > 2009/06 > Szántóföld repce növény növényvédelem

Növényvédelmi helyzet és elõrejelzés

Minden valószínûség szerint az idén a szárazság lesz a mezõgazdasági termelés meghatározója. A legelkeserítõbb képet az Alföldön láthatjuk, ott gyakorlatilag március végétõl nem hullott csapadék (7–8 hét esõ nélkül!), mindeközben a hõmérsékleti értékek a sokéves átlagot meghaladták, több esetben új melegrekord született. A talajok május közepére teljesen kiszáradtak. Egy kicsit jobb a kép a Dunántúlon, áprilisban a Délnyugat-Dunántúlon hullott 10 (20) mm esõ, majd májusban újabb áldás érkezett ugyanebbe a térségbe, de ekkor már a Balaton-felvidék és a Bakonytól északra esõ vidék is kapott 10–20 mm esõt.  

Szakfolyóirat > 2009/02 > Szántóföld növény lombtrágyázás Szántóföld

Lombtrágyázás a szántóföldi növénytermesztésben?

  A kérdésfeltevés azért indokolt, mert amikor a szántóföldi növények tápanyagellátásáról esik szó, jó esetben is csak a fõ tápelemek pótlását értjük alatta. A lombtrágyázás szerepe, jelentõsége nem kisebb itt sem, mint a zöldség-, gyümölcs- és dísznövénytermesztésben, ahol sokkal nagyobb gondot fordítanak a termelõk a fõ tápelem-pótláson kívül az egyéb, nélkülözhetetlen tápelemek biztosítására is. A harmonikus tápanyagellátás – beleértve a mikroelem-ellátottságot is – meghatározó a termés mennyiségére és minõségére egyaránt.  

Szakfolyóirat > 2009/02 > Szántóföld Termesztés növény GM

Változások a transzgénikus növények termesztésében

A világon évrõl évre egyre nagyobb területen termesztenek GM növényeket. A harmadik generációs és a több tulajdonságban módosított GM növényeknek növekedett a jelentõsége. Hazánkban a transzgénikus növények helyzetével kapcsolatban nincs elmozdulás. Ezen a területen az egyetemeknek és a kutatóintézeteknek kellene együtt mûködni.  

Szakfolyóirat > 2006/09 > Szántóföld GMO növény fajták

Viták kereszttüzében a genetikailag módosított növényfajták

Rövid történeti áttekintés Az emberiség története, témánk szemszögébõl nézve egyenlõ a nemesítés, tenyésztés történetével. Szükségleteink valós vagy vélt (serkentõk, halucinogének, mérgek) kielégítésére mindenkor a tapasztalat és a tudás szintjén kiválogattunk, továbbszaporítottunk, munkára fogtunk (erjesztés) növényeket, állatokat, még mikroszervezeteket is.

Szakfolyóirat > 2006/08 > Szántóföld Kukorica Aratás növény

Aktuális növényvédelmi helyzetkép, prognózis szeptemberre

A kalászosok aratása már a végéhez közeledik, a termés nagy része már biztonságos helyre került. A betakarítás elõtti idõben a levélzetet károsító betegségek (búzánál elsõsorban a lisztharmat és a vörösrozsda, árpánál a lisztharmat mellett a drechslerás (régi nevén helminthospóriumos) levélfoltosság gyors felszaporodását lehetett tapasztalni, különösen a vörösrozsda rohamos terjedését segítette az idõjárás.

Szakfolyóirat > 2006/08 > Aktuális Termesztés Kísérlet Fajtakísérlet

NVT kérdezz-felelek

Az Agrár-környezetgazdálkodással kapcsolatban gyakorta felmerülnek olyan kérdések, melyekre az egyértelmû válasz ismerete jelentõsen megkönnyítheti a gazdálkodók eligazodását és munkáját. Cikkünkben a gazdálkodók által, az FVM Hivatal részére feltett kérdéseket és az azokra adott válaszokat szeretnénk megismertetni olvasóinkkal.

Szakfolyóirat > 2006/01 > Pr műtrágya növény komplex

Induló segítség a növényi kultúráknak

Többlethozamot és ezáltal magasabb bevételeket célozhatunk meg jövõ tavaszra komplex, azaz NPK-mûtrágyák használatával a szántóföldön. Mindenekelõtt meghatározó jelentõségû az elsõ, NPK-mûtrágya formájában adott nitrogénmennyiség, amennyiben õsszel nem juttattunk ki foszfátot és kálit.

Szakfolyóirat > 2004/10 > Szántóföld Termesztés növény borsó

A hüvelyes növények termesztésének fejlesztési lehetõségei, a borsótermesztés 2004. évi mosonmagyaróvári eredményei

A hazai gyakorlatba átkerült támogatási rendszerek közül a területalapú támogatások igénylésének feltételrendszere kidolgozásra és meghirdetésre került. Ezeken belül meghatározásra kerültek azok a direktívák is, melyek teljesítése után igényelhetõk csak a támogatások.

Szakfolyóirat > 2003/8 > Pr Tápoldat növény szeszico Kft

A SZESZICO Kft. története, jelene és felkészülése az európai uniós követelményekre

A SZESZICO KFT. Szigetvári Kertészetének elõdjét 1979-ben alapították meg a Szigetvár környéki nagyüzemek Szigetvári Palántanevelõ Egyesülés néven. A cél az volt, hogy az itt talált termálvizet felhasználva jelentõs palántanevelõ kapacitást építsenek ki, amely alapjául szolgált volna egy szigetvári hajtató, illetve szabadföldi zöldségtermesztõ körzet kialakulásának. Az elképzelés csak részben valósult meg a korlátozott igények és a hiányzó termelési hagyományok miatt. A zöldséghajtatási profil egyre inkább elõtérbe került, melyet a cég új neve is hûen tükrözött: Zöldséghajtató Gazdasági Társaság (ZHGT). A néhány évi önálló mûködés után 1985-ben a Szigetvári Állami Gazdasághoz került a vállalat, s annak Kertészeti Fõágazataként funkcionált.

Szakfolyóirat > 2003/4 > Növénytermesztés növény talaj levélzöldségfélék

A különleges levélzöldségfélék termesztésének lehetősége

A levélzöldségek nem alkotnak egységes rendszertani csoportot. Az Európában ismertebb és fogyasztott 15 faj hét családhoz tartozik: Levélzetükre, azaz a gazdasági értelemben vett termésükre jellemzõ a vastag, nem egyszer húsos levéllemez. Egyesekre az erõs levélnyél képzõdés a jellemzõ, ez a fogyasztott növényrész (rebarbara). Általában a magszárképződés után a levelek nem fogyaszthatók, durva, kemény, esetenként keserűvé válnak, de vannak amelyeknek a fogyaszthatóságát ez nem befolyásolja (pl. újzélandi spenót). Nálunk különlegesnek számító levélzöldségek közé soroljuk többek között a rebarbarát, az újzélandi spenótot, az endívia salátát és a cikória salátát.

Szakfolyóirat > 2001/11 > Növényvédelem növény komposztálás avar

A KOMPOSZTÁLÁS NÖVÉNYVÉDELMI HATÁSA

Az árutermelõ- és a házikerti gyümölcsösökben és szõlõskertekben szüret után, nagy mennyiségû szerves hulladék, lehullott értéktelen, apró vagy rothadó, hibás gyümölcs marad. Õsszel, lombhullás elõtt a növények kivonják a számukra értékes, még felhasználható, raktározható anyagokat a levelekbõl. A folyamatnak az eredménye az õszi lombszínezõdés.

Szakfolyóirat > 2001/7 > Pr növény maximumot

Hozza ki növényeibõl a MAXIMUMOT

Jó minõségû, egészséges termés minden kertészkedõ, kisárutermelõ álma. Ennél már csak az jobb, ha ebbõl a termésbõl sok van! A cél elérése érdekében különféle eszközöket használhatunk: a legjobb növényfajták, növényvédõ szerek, agrotechnikai eszközök, mûtrágyák, levéltrágyák stb. Ha részünkrõl mindent megtettünk is, megadtunk mindent a növénynek, akkor is történhetnek olyan külsõ körülmények (idõjárás), melyekre nincs hatásunk, ellenük védekezni nem tudunk.

Szakfolyóirat > 2001/4 > Növénytermesztés növény kert bazsalikom

A bazsalikom (Ocimum basilicum) termesztése

A kerti bazsalikom közkedvelt, régóta hasznosított, illóolajat felhalmozó gyógy- és fûszernövény. Származási helyének megfelelõen meleg- és fénykedvelõ. A majorannáéhoz hasonló környezeti igénye miatt e két fajt közös termõtájon, Kalocsától délre és Tolna megyében termesztik. Magjának optimális csírázási hõmérséklete 18-20 oC, a tenyészidõszak során jelentkezõ átmeneti lehûlések hatására fejlõdése lelassul. Kielégítõ fejlõdéséhez 500-550 mm csapadékra és közel 1500 napfényes órára van szükség. A bazsalikom termesztésére csak gyorsan melegedõ, jó vízgazdálkodású, tápanyaggal jól ellátott, középkötött barna homok, homokos vályog, valamint a Duna menti öntéstalajok alkalmasak.

Szakfolyóirat > 2001/4 > Növényvédelem növény gyomnövény Szántóföld

Szántóföldjeink gyomnövényei

Ragadós galaj (Galium aparine L.) - Gabonatermesztésünkben gyomirtási szempontból a legfõbb gondot a ragadós galaj jelenti. Napjainkban az egész országban megtalálható, gyakorlatilag elvétve fordul elõ a gyom-növénytõl mentes tábla. Mivel nagyon nehéz a magját a gabona termésétõl különválasztani, a vetõmaggal folyamatosan terjed. Elszaporodásában szerepet játszik az a tény is, hogy a hatósági elõírások bizonyos mértékû galajmag-darabszámot engedélyeznek a vetõmagtételekben. A helytelen agrotechnika, valamint a betakarítógépek is kimutathatóan felelõsek a széthurcolásában. Mindezek eredményeként a termelés költségigénye évrõl évre emelkedik, ráadásul az export-import kereskedelem is akadályba ütközhet. A gyom jelenlétérõl azok is meggyõzõdhetnek, akik közvetlenül nem figyelik a növényt, ugyanis a termés horgas tüskéivel ráragad a ruhára és eltávolítása külön feladatot jelent. Nem csoda, hogy népi elnevezése nagyon változatos: ragadály, ragadáncs, kullancsfû, ragadófû, ragadó galaj, koldustetû.

Szakfolyóirat > 2001/1 > Növénytermesztés Termesztés lestyán növény

A lestyán termesztése

A lestyán régóta használt fûszer-és gyógynövényünk, melynek minden növényi része értékes. Az egész növény zellerre emlékeztetõ illatú és ízû, gyökere, levele és illóolaja fûszerkeverékek, likõrök és élelmiszeripari készítmények fontos alkotója. A gyökérdrog hivatalos több ország gyógyszerkönyvében, igazolták vizelet- és szélhajtó hatásait, de emésztési rendellenességek esetén is alkalmazható.

Oldalak: 2 / 2
1 2