MENÜ

Címke: gyomnövény

Hírek > Növénytermesztés 2021.07.26.

Szigorodott a parlagfű elleni védekezés szabályozása

A hatályos jogi szabályozás értelmében (221/2008. (VIII. 30.) kormányrendelet) a földhasználó egész évben köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani – elékezteti legfrissebb felhívásában az érintetteket a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).

Hírek > Növénytermesztés 2021.07.21.

Biológiai védekezéssel a parlagfű ellen

Bár a parlagfű elleni védekezés hagyományos eszközökkel is elvégezhető, a leginkább kívánatos módszer mégis csak a biológiai védekezés lenne. A tudományos eredmények alapján a legígéretesebb a kártékony növény ellen egy bogár, a parlagfű olajosbogár (Ophraella communa) lenne – állítja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).

Hírek > Állattenyésztés 2021.05.06.

A kecskék is segíthetnek az invazív növényfajok visszaszorításában

A kecskék is segíthetnek az invazív növényfajok visszaszorításában állapították meg a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Állattenyésztési Tudományok Intézetének és Növénytermesztési-tudományok Intézetének kutatói. Többek között olyan kérdésekre keresték a választ, mint milyen problémákat okoznak az invazív növények, hogyan lehet védekezni ellenük és hogyan segíthetnek mindebben a kecskék.

Hírek > Növénytermesztés 2019.08.27.

Heti fókusz: Agyő, széltippan!

Az őszi gyomirtási technológia az őszi kalászos gabonákban, elsősorban a nagy széltippannal fertőzött területeken terjedt el. Szakértők mutatnak rá a védekezés lehetőségeire, emellett Szabó Roland gyombiológus széltippan széljegyzetét is elolvashatja.

Szakfolyóirat > 2016/03 > Pr Kukorica gyomirtás gyomnövény

Pronik Plus – egy kombináció, amely megoldást jelent a kukorica minden gyomnövénye ellen

Az elmúlt években egyre inkább az állománykezelések irányába mozdul el a gyomirtás a kukoricában. Ezt elsősorban egyes gyomnövények elterjedése, felszaporodása indokolja. A mélyen csírázó, nagy magvú gyomok – csattanó maszlag, szerbtövis, selyemmályva, árvakelésű napraforgó – ellen preemergens kezeléssel nem tudunk minden esetben megfelelő hatást biztosítani, meg kell várni azok tömeges kelését.

Szakfolyóirat > 2013/11 > Pr búza DuPont gyomirtás

DuPont készítményekkel a gyomok ellen

Akárcsak a többi kultúrában, a kalászosoknál is tetemes lehet a terméskiesés, ha teret engedünk a gyomkonkurenciának. S akkor még nem szóltunk az általuk felhasznált tápanyag és víz pótlásáról, ami napjainkban egyre drágább. A táblák gyommentesítése összetett feladat, hiszen számos tényező befolyásolhatja, hogy hol, mikor, milyen gyomokkal számolhatunk. Egyebek között az elővetemény, az abban használt gyomirtó szer, a vetés ideje és az állomány sűrűsége nagyban befolyásolhatja, hogy tavasszal mennyi és milyen gyomokra számíthatunk. A gyomszabályozás mindenképpen megtérül, hiszen nem csak minőségileg lesz jobb, illetve nagyobb a termés, de az utóvetemény gyomflórájára is előnyösen hat. A kérdés csak az, hogy milyen készítményt, illetve hatóanyagokat válasszunk. Egyebek között ezt is megkérdeztük egy tapasztalt szakembertől, Miklóssy Bélától. 

Szakfolyóirat > 2013/02 > Pr Posztemergens gyomnövény gyomok

Goal duplo - 3 mázsa plusztermés

Napjainkban a napraforgó termõterületének nagy részén a herbicidtoleráns hibrideket termesztik. Piaci részesedésük eléri a 60–70%-ot. Ezeken a területeken olyan gyomirtó szereket használhatunk, amelyek hatékonysága több gyomnövény ellen jobb, mint a hagyományos (preemergens) készítményeké. Az elmúlt évek szélsõséges idõjárása azonban rámutatott arra, hogy az állománykezeléseknek is vannak hiányosságai. Melyek ezek?  

Szakfolyóirat > 2012/09 > Pr Pledge gyomnövény fûféle

Huszárosabb megoldás, mint gondolná!

Egy új megoldást ajánlunk az õszi kalászosokban a komoly és egyre erõsödõ problémát jelentõ nagy széltippan (Apera spica-venti) ellen. A gond súlyossága ismert, az okai azonban annál kevésbé. Amennyiben ezek feltárása során a keletkezett információkat okszerûen katalogizáljuk és utóbb ezek szellemében járunk el, látványos szakmai megelégedettséggel nyugtázhatjuk a sikert.

Szakfolyóirat > 2012/03 > Pr búza Gyomirtó gabona

Bayer gyomirtó készítmények a tiszta gabonákért

Ma még nem tudjuk, hogy az õszi kalászosok hogy vészelik át a telet, s hogy milyen lesz az idõ tavasszal. Mégis érdemes olyan technológiát tervezni, mely biztosítja a magas termésszintet és a jó minõséget. S ez a szakszerû gyomkezeléssel kezdõdik. Mégpedig integrált módon, azaz a különbözõ megoldások kombinálásával kell megelõzni a gyomok kártételét. Ki kell használnunk az agrotechnika lehetõségeit (vetésváltás, fajta megválasztás, gyomhigiénia), illetve az optimális vetésidõt, talajmûvelést, mechanikai gyomirtást is. Gyomirtásunk így lesz igazán gazdaságos és eredményes.  

Szakfolyóirat > 2011/03 > Gépesítés permetezés gyomirtás gyomnövény

Preemergens gyomirtás kukoricában

Hazánkban az elmúlt 10 év csapadékviszonyait figyelembe véve a kukorica preemergens gyomirtás a 10-30 mm bemosó csapadék hiányában sok esetben felesleges pénzkidobásnak tûnt, mert a kellõ eredményt nem tudtuk elérni, így esetenként több alkalommal is poszt kiegészítést kellett alkalmaznunk. A 2010-es év viszont több esetben is bizonyította a kezelés létjogosultságát.  

Szakfolyóirat > 2010/04 > Szántóföld Napraforgó gyomirtás gyomnövény

A napraforgó gyomnövényei, gyomirtása, termelõi tapasztalatok

Hazánkban a napraforgó a legfontosabb olajos növényünk. 2009-ben a vetésterület nagysága 536 ezer hektár volt, a betakarított átlagtermés hektáronként 2,34 tonna. Az olajos növények, így a napraforgó piaci helyzete elõreláthatólag továbbra is kedvezõ lesz, így várható, hogy a termelési kedv a következõ években sem fog csökkeni.  

Szakfolyóirat > 2010/03 > Szántóföld Kukorica gyomirtás gyomnövény

A kukorica gyomnövényei: vegyszeres gyomirtás - termelõi tapasztalatok

Hazánkban a kukorica termesztése 1,2-1,3 millió hektáron folyik, így a vetésterület nagyságában, a kalászosok után, a második legfontosabb növényünk a kukorica. A kukoricatermesztésnek, ezen belül a vegyszeres gyomirtásnak Magyarországon jelentõs hagyományai vannak, ezért elengedhetetlenül fontos a naprakész információk ismerete. Ehhez szükséges az új gyomirtási technológiák megismerése, fontos tudni, mely gyomnövények fordulnak elõ a területünkön, és ami talán a legfontosabb, hogy az adottságainkhoz a legoptimálisabb technológiát tudnunk kell kiválasztani és alkalmazni!

Szakfolyóirat > 2010/02 > Szántóföld búza Vegyszer Kalászos

A kalászosokban egyszikû gyomnövényei elleni vegyszeres védekezés

A problémafelvetés oka: a kalászosokban elõforduló egyszikû gyomnövények jelentõsége megnõtt hazánkban. Magyarországon a rendszerváltást követõen a kárpótlással, privatizációval megtörtént a földterületek tulajdonviszonyi átrendezõdése. A nagyüzemi szántóföldi táblák felaprózódásával gyökeresen megváltozott a növénytermesztés és a növényvédelem struktúrája.

Szakfolyóirat > 2010/01 > Szántóföld vetőmag Szója gyomnövény

Néhány gondolat a szója termesztéséhez

A szója az állattenyésztésben nélkülözhetetlen fehérjeforrás, az élelmiszeriparban pedig széles körben felhasználható alapanyag. Magyarországi termesztését mindig a szükség, a válságos idõ kényszerítette ki. Termesztési kultúráját igazán a hetvenes évek iparszerû növénytermesztési technológiája honosította meg. Azóta vetésterülete és a termesztési kedv is hullámzó, de egy tény: hazánkban bizonyos tájkörnyezetben szóját lehet gazdaságosan termelni.

Szakfolyóirat > 2009/09 > Szántóföld búza Kukorica Parlagfű

Országos szántóföldi gyomfelvételezés - ötödször!

Az elmúlt két évben immár ötödik alkalommal került sor országosan szántóföldjeink gyomnövényzetének felmérésére. Dr. Ujvárosi Miklós vezetésével a Második Országos Szántóföldi Gyomfelvételezés elõkészítése során határozták meg a felvételezések alapelveit és kidolgozták a végrehajtás módját. Azóta ugyanazon mérési módszerekkel végezzük az egész országra kiterjesztve a gyomfelvételezéseket.  

Szakfolyóirat > 2009/02 > Kertészet gyomirtás gyomnövény telepítés

Ültetvények gyomhelyzete, gyomszabályozása

  Az ültetvények telepítése elõtt és a telepítéskor szinte minden eldõl a gyomszabályozás vonatkozásában, mivel egy helytelenül elvégzett telepítés, és az azt megelõzõ nem megfelelõ gyomirtási munka, a teljes ültetvény életét végigkíséri, és befolyásolja a gyomszabályozás sikerét, vagy éppen a kudarcot lehet elõre borítékolni!  

Szakfolyóirat > 2006/09 > Szántóföld Gyomszabályozás gyomnövény gyom

A takarmánylucerna gyomszabályozásának alapelvei

Egy évvel korábban (Agro Napló 2005/08) összefoglaltuk a hosszú élettartamú, nagy életteljesítményû lucernás termesztés- technológiájának alapjait. A fontos tennivalók közé soroltuk a gyomszabályozást, ami a telepítéstõl a minél késõbbi feltörésig (minimum 4 évig) nagy gonddal, szakmai felkészültséget igénylõ munkával jár.

Szakfolyóirat > 2006/05 > Pr Kukorica Vetés Parlagfű

Parlagfû ellen is eredményesen

A parlagfû a múlt század húszas éveiben jelent meg a mai Magyarország területén. Márciustól augusztusig folyamatosan csírázik, kitûnõ kompetíciós képességének köszönhetõen nem csak a kultúrnövényekkel, de a területen elõforduló más gyomokkal is sikeresen konkurál. Magprodukciója kifejezetten nagy, ahol megjelenik irtani kell, mert uralkodóvá válik. Kukoricában négyzetméterenként már egy darab is mérhetõ termésveszteséget okoz. Amellett, hogy a parlagfû káros mint gyomnövény, rendelkezik még egy tulajdonsággal, ami miatt irtása nem csak a mezõgazdaságilag mûvelt területeken kötelezõ, hanem a ruderális és egyéb területeken is nemkívánatossá vált, nevezetesen hogy rendkívül allergén. Az emberek tekintélyes hányada érzékeny a pollenjére, a július elsõ dekádjában bekövetkezõ virágzása honfitársaink százezreit irritálja. A heves allergiás reakció, amit a pollen kivált, a gyomosító hatásával együtt elsõ számú közellenségé tette ezt a növényt.

Szakfolyóirat > 2006/05 > Pr Kukorica gyomnövény gyom

Új lehetõség a kukorica nehezen irtható gyomnövényei ellen

Selyemmályva, vadkender, szerbtövis, csattanó maszlag. Ezek a gyomok gyakran becsapják a hagyományos alapkezeléssel védekezõket. Érthetõ, hogy egyre nagyobb területen választják a gazdák a célzott felülkezelé-seket. A tavalyi csapadékos tavasz a már megszokott gyomfajokból is többet csalt elõ. Az amúgy könnyen írtható parlagfû és a kakaslábfû is eltérõ fejlettségnél kerültek gyomirtásra. Erõs gyomnyomásnál és az említett nehezen irtható gyomfajok (1, 2. képek) eltérõ fejlettségû egyedei ellen a legmegbízhatóbb, teljes hatásspektrumot biztosító gyomirtók közül célszerû választanunk.

Szakfolyóirat > 2006/01 > Szántóföld Kukorica Védekezés Napraforgó

A kukorica és a napraforgó gyomnövényei, a herbicides védekezés irányelvei

Hazánkban a napraforgó vetésterülete hozzávetõlegesen 450 ezer hektár, de ez az érték akár ± 25%-kal is változhat az elõzõ évek tapasztalatai alapján. A kukorica termesztése 1,1–1,2 millió hektáron folyik Magyarországon. A megfelelõ idõben és a helyesen elvégzett gyomszabályozás elengedhetetlenül fontos a magas termésátlag és a kiváló termésminõség eléréséhez. Ehhez szükséges a területen elõforduló gyomnövények és az ellenük való optimális védekezési technológia ismerete, és ezek alkalmazása.

Szakfolyóirat > 2004/6 > Szántóföld Termesztés Napraforgó gyomnövény

Környezetkímélõ termesztéstechnológiai elemek a napraforgó termesztésében

Környezetünk védelme napjainkra a társadalmi-gazdasági életünk meghatározó részévé vált. Környezetünk minden elemének (talaj, víz, levegõ) állapota a nem megfelelõ használat következtében az elmúlt évtizedekben lényegesen romlott. A mezõgazdaság – melyet az egyik, bár nem a legnagyobb környezetszennyezõnek tartanak számon – sokat tehet azért, hogy környezetünk állapota a továbbiakban ne romoljék.

Szakfolyóirat > 2001/9 > Növényvédelem gyomnövény gyom Szántóföld

Szántóföldjeink gyomnövényei

Csillagpázsit – Cynodon dactylon (L.)Pers. Az elmúlt években sok információ, adat tanúskodik arról, hogy a csillagpázsit terjedése figyelhetõ meg. Életerõs telepek kialakulása található legkülönbözõbb országrészeken és helyeken ott is, ahol eddig nem volt jellemzõ a gyomnövény jelenléte. A csillagpázsit gyomként nagyon agresszív, és ott, ahol megtelepszik, rendkívül nehéz mechanikailag vagy vegyszeres úton eltávolítani.

Szakfolyóirat > 2001/8 > Növényvédelem gyomnövény nád

Szántóföldjeink gyomnövényei

Nád /Fragmites communis (Trin.)/ A nád eredetileg nem szántóföldi gyomnövény, viszont az elmúlt években a termelést akadályozó kártékony növénnyé vált. Korábban szinte haszonnövényként tartottuk számon. Kiterjedt vízfelületekben foltokban megtelepedve, vagy parti szegélyként nagyon hasznos szerepet tölt be a víz tisztítása révén, továbbá a hullámzás csökkentésével, sajátos telepeivel a vizek biológiai életére jelentõs hatással van. Napjainkban is felhasználják tetõfedésre, kerítés és sövény készítésére, nádpallók formájában a lakóházak mennyezetének elkészítésére. Lakóházak falazatánál kihasználható a rendkívül hatékony hõszigetelõ képessége is. Kommunális szennyvizek tisztítására is alkalmazzák elõnyös tulajdonságait. Kisebb települések szennyviztisztítása a nád segítségével környezetbarát módon és költség-takarékosan megoldható.

Szakfolyóirat > 2001/4 > Növényvédelem növény gyomnövény Szántóföld

Szántóföldjeink gyomnövényei

Ragadós galaj (Galium aparine L.) - Gabonatermesztésünkben gyomirtási szempontból a legfõbb gondot a ragadós galaj jelenti. Napjainkban az egész országban megtalálható, gyakorlatilag elvétve fordul elõ a gyom-növénytõl mentes tábla. Mivel nagyon nehéz a magját a gabona termésétõl különválasztani, a vetõmaggal folyamatosan terjed. Elszaporodásában szerepet játszik az a tény is, hogy a hatósági elõírások bizonyos mértékû galajmag-darabszámot engedélyeznek a vetõmagtételekben. A helytelen agrotechnika, valamint a betakarítógépek is kimutathatóan felelõsek a széthurcolásában. Mindezek eredményeként a termelés költségigénye évrõl évre emelkedik, ráadásul az export-import kereskedelem is akadályba ütközhet. A gyom jelenlétérõl azok is meggyõzõdhetnek, akik közvetlenül nem figyelik a növényt, ugyanis a termés horgas tüskéivel ráragad a ruhára és eltávolítása külön feladatot jelent. Nem csoda, hogy népi elnevezése nagyon változatos: ragadály, ragadáncs, kullancsfû, ragadófû, ragadó galaj, koldustetû.

Szakfolyóirat > 2017/03 > Pr Syngenta Kukorica gyomirtás

Egy „szántóföldi úriember” ideális partnere

A kukorica nem versengő típus, ha gyomos körülmények között kell fejlődnie, képletesen szólva átengedi a helyet a gyomnövényeknek, megváltoztatja levélállását, egészségesen szétterült leveleit sorirányba rendezi, nem terebélyesedik, és a szűkösen rendelkezésre álló javak (fény, tápanyag, víz) miatt hosszanti irányba történő megnyúlása felgyorsul.

Szakfolyóirat > 2017/07 > Szántóföld gyomnövény gyomirtás selyemkóró

Hazánkban terjedőben lévő, problémát okozó gyomfajok

Hazánkban az elmúlt évtizedekben számos új gyomfaj jelent meg, illetve szaporodott fel robbanásszerűen. Ezeket az idegen, agresszív fajokat nevezzük inváziós gyomnövényeknek, vagy más néven özönnövényeknek. Rendszerint más kontinensről származnak, és komoly veszélyt jelentenek a természetes és az agrár-ökoszisztémákra egyaránt, mivel megbontják azok egyensúlyát, és az őshonos növényfajok kiszorításával visszavonhatatlanul átalakítják a területek gyomflóráját.

Szakfolyóirat > 2017/07 > Tudósítás Sumi Agro Szója gyomirtás

A SUMI AGRO elénk tárta a szója gyomirtásának igazságait

A szójatermesztés egyik legkritikusabb eleme a gyomirtás, mert kevés számú készítmény áll rendelkezésünkre, továbbá a fejlesztések sem tűzték zászlajukra az újabb megoldások keresését. A 200 éves hazai szójatermesztés előtt tisztelegve gyűjtötte össze és mutatta be a SUMI AGRO kétéves kísérleti programjával a szója gyomirtásának legaktuálisabb tudnivalóit. 

Szakfolyóirat > 2017/08 > Pr Runway Dow AgroSciences repce

RUNWAY

A címben szereplő kijelentésre sokan csak legyintenek, mivel azt gondolják és vélik, hogy a nyári gyomokat majd az első fagyok elintézik. A probléma azonban sokkal súlyosabb. Az elvégzett több éves vizsgáltok eredményei igazolták, hogy igen is foglalkozni kell ezzel a ‚zsebbe vágó” kérdéssel.

Szakfolyóirat > 2017/09 > Pr Runway Dow AgroSciences repce

RUNWAY

A címben szereplő kijelentésre sokan csak legyintenek, mivel azt gondolják és vélik, hogy a nyári gyomokat majd az első fagyok elintézik. A probléma azonban sokkal súlyosabb. Az elvégzett több éves vizsgáltok eredményei igazolták, hogy igen is foglalkozni kell ezzel a ‚zsebbe vágó” kérdéssel.

Szakfolyóirat > 2018/02 > Pr Bayer Hungária Kft. Huszár aktív nagy széltippan

HUSZÁR AKTÍV – a magyar huszár

A nagy széltippan (Apera spica-venti (L.) P. B.) egyéves, többnyire már ősszel vagy kora tavasszal csírázó, kb. 1 méter magasra növő fű (Ujvárosi, 1973). A nagy széltippan egyre inkább terjed, jelentősége növekszik. Az Országos gyomfelvételezések alapján őszi búzában, az ötvenes években még csak 37-dik volt, de napjainkban dobogós helyet követel magának. Míg régebben csak laza savanyú talajokon találkozhattunk a széltippannal, manapság már a legjobb gabonatermő területeink közül is sok helyen jelentős borítással bír.

Szakfolyóirat > 2018/11 > Pr Bizon Dow AgroSciences DuPont

Bizon™: Vetéstől aratásig nagy széltippantól és kétszikű gyomoktól mentes állomány

Az őszi kalászos gabonákban, elsősorban a nagy széltippannal fertőzött területeken terjedt el az őszi gyomirtási technológia. Ennek oka, hogy ősszel hatékonyabban, időben és olcsóbban el lehet végezni a védekezést. Számos hatóanyag áll a rendelkezésre, amelyek eddig megoldották a problémát. Azonban az elmúlt években olyan folyamatoknak vagyunk tanúi, amelyek megkövetelik az új, markánsan robusztusabb megoldások használatát.

Szakfolyóirat > 2020/04 > Szántóföld Szántóföld földművelés növénytermesztés

Napjaink gyomkérdései és a herbicidhasználat - IV. rész

A gyomnövények elleni küzdelem a növénytermesztéssel egyidős feladat a földműveléssel foglalkozó ember számára. Ujvárosi Miklós, a hazai gyomirtási kutatások úttörőjének megfogalmazása szerint szántóföldeken gyomnak nevezünk minden olyan növényt, amelyet nem vetettünk, hasznot nem hoz és jelenléte káros legalább azzal, hogy a vetett növény elől elfoglalja a helyet vagy felhasználja a talaj tápanyag- és vízkészletét. Ez a meghatározás érvényes a kerti és szőlőkultúrákra is.

Szakfolyóirat > 2020/06 > Szántóföld Szántóföld növénytermesztés Szántóföldi növénytermesztés

Napjaink gyomkérdései és a herbicidhasználat - VI. rész

A hatás és a visszahatásból adódó kölcsönhatásnak (interakció) nevezett jelenség jól ismert fogalom – fizikából. Szűkebb szakterületünkön, a mezőgazdaságban úgyszintén létezik, csak mivel még nem érettségi tétel, kevesen futtatják végig a gyakran emlegetett „józan paraszti ész” algoritmusán.

Szakfolyóirat > 2021/01 > Szántóföld Szántóföld földművelés Vetés

Trendek a repce gyomirtásában

A repce gyomirtási technológiájának kiválasztását számos tényező befolyásolja. Az elmúlt években bekövetkezett néhány olyan „jelenségre” szeretném felhívni a figyelmet, amely vagy amelyek jelentős szerepet játszottak, ill. játszanak a jövőben a technológia megválasztásában.

Oldalak: 2 / 5
1 2 3 4 5