MENÜ

Szerzői jogok

Szerzői jogok, Copyright

Jelen honlap kiadója a Zsigmond Kft.
 
Azzal, hogy belép a www.agronaplo.hu weblap valamelyik oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználó, előfizető:
 
A honlapokon közzétett cikkek, fotóművészeti alkotások, egyéb szerzői művek szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni, azok csak a kiadó írásbeli engedélyével sokszorosíthatóak, közvetíthetőek a nyilvánosság felé, illetve tehetőek a nyilvánosság számára hozzáférhetővé a sajtóban. Ez a nyilatkozat a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 36. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti tiltó nyilatkozatnak minősül. 

Az Agro Napló honlapján található tartalom (Lap) a mindenkori tulajdonos (Kiadó)  szellemi tulajdona. 

A Kiadó fenntart minden, a Lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A Laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. 

A Kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a Lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A Lap tartalmának egyes részeit a felhasználó - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a Lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára. 

A Lap weboldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt a nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a Kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a Lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is. 

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Kiadó követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését. 

A Laptól értesüléseket átvenni csak a Lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, valamint a Lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti, rendelkezik a Kiadó előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával. 

www.agronaplo.hu domainnév, szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása - a hivatkozás kivételével - kizárólag a Kiadó előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges. 

A Kiadó pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.