MENÜ

Profitbiztos őszi búza a kalászos jövő kulcsa

Oldalszám: 16
2023.08.06.

A területalapú támogatás teljes összegére való jogosultság megszerzésének fontos új eleme az agrár-ökológiai programrész teljesítése, amihez a gazdálkodók nagy része már 1 pontot a vetőmagválasztással teljesíthet. A martonvásári búzavetőmag segít a gazdának, hogy megfeleljenek az új támogatási rendszer feltételeinek. Azon termelők, akik az AÖP programban vállalták talajkondicionálók használatát, ők a martonvásári vetőmaggal a mag felületén ezt már teljesítik a fajta/nemesítőház választáskor, ami ebben az esetben biztos 1 pontot jelent.

marton-genetics-buza-aratas-dji_0456

 

Az AÖP alapvető célja nem a termésmennyiség növelése, hanem bizonyos környezeti és ökológiai előnyök biztosítása, többek között a termőtalaj állapotának javítása. Éppen ezért fontos olyan őszi kalászost választani a hazai fajtaszortimentből, ami biztos termést eredményez, stabil minőséggel párosítva.

A martonvásári nemesítés legújabb kalászosa az MV SEUSO őszi búza, ami bőtermő, korai malmi búza. Potenciális termőképessége 9-10 t/ha. Kedvező agronómiai tulajdonságai, intenzív tápanyag-hasznosító képessége gyorsan a legnépszerűbb búzafajták közé emelheti. A nagy érdeklődés alapján 2023 sztárja is lehet, hiszen a vetőmag-előállítások során minden megrendelés teljesíthető, a felszaporítások kiválóan sikerültek.

 

seuzo_a4_5mm_mmg_rgb

 

A gondos vetőmagválasztás a sikeres termés kulcsa.  „Nyereségnek tartom továbbá azon meggyőződést, melyre jöttünk, hogy vetőmagunkra nagyobb figyelmet kell fordítanunk, mint azt eddig tettük.” A gondolat Kenessey Kálmántól ered, aki az 1873-as rozsdajárványt követően a búzanemesítés felkarolásáért tevékenykedett jól példázza, hogy már eleink is felismerték az okszerű vetőmaghasználat jelentőségét.

Mai megközelítésben: a fajtákban rejlő genetikai potenciál kiaknázása a fémzárolt vetőmag használatával valósítható meg, melynek sokat emlegetett és nem vitatott előnyei:

  • ellenőrzött, szabvány szerinti, garantált minőség, mely az eladó és vevő egyidejű biztonságát szavatolja,
  • magas színvonalú személyi és tárgyi feltételek a szántóföldön és a tisztítóüzemben egyaránt,
  • a minőségi árutermesztés és a nyomonkövethetőség alapja,
  • a nemesítés legújabb eredményeit és a fajtaváltás lehetőségét kínálja.

Jóllehet, az elmúlt években a felújítási arány javult – egyaránt köszönhetően a bölcs termelői belátásnak és a vetőmag szakma szereplőinek –, továbbra is közös feladat és felelősség a fémzárolt vetőmaghasználat melletti érvelés. Ha lankad a termelői érdeklődés a fémzárolt vetőmag iránt, akkor sérül a vetőmag-szaporítás és -forgalmazás rendszere, mely negatívan hat vissza a nemesítésre – a biológiai alapok fenntartására és megújuló biztosítására. A termelők korszerű fajtákkal, vetőmaggal történő ellátásának megrendülése a termelés biztonságát veszélyeztetné.

Ez különösen fontos napjainkban, mert jóllehet; a magas terményárak a magasabb vetőmagárakat vetítik előre, de a vetőmaghasználat mellőzése veszélyezteti a többi befektetett inputanyag és energia megtérülésének hatékonyságát, végső soron a termelés eredményességét. Fontos, hogy időben érjen el az üzenet a vetőmag-előállítókhoz – a magas biológiai értéket képviselő készleteiket ne terményként, hanem vetőmagként értékesítsék. Az árutermelők ehhez vetőmagigényük mielőbbi lekötésével tudnak hozzájárulni.

Egy körültekintő termelő például egy jó hazai kalászos fajta megválasztásával, ami a neki jutó erőforrásokat maximális hatékonysággal képes termésében realizálni, még többet tud nyerni. A martonvásári vetőmagok feldolgozása során a 48/2004. – IV. 21A szántóföldi növényfajok vetőmagjainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló FVM rendelet szerint, minden vizsgálati szempontnak megfelelnek idén is vetőmagjaink. Hiszen a kiváló minőségű, fémzárolt vetőmag használata azt garantálja, hogy biztosan azt a minőségű és jó eséllyel azt a mennyiségű terményt aratja le a gazda, amit betervezett.

Záró gondolatként hívjuk ismét segítségül a régieket! a Magyar Mezőgazdák Szövetkezete 1931. évi vetőmag árjegyzékének előszavában ezt olvashatjuk: „Régi tapasztalás, melyre t. Gazdatársaink figyelmét ismételten felhívjuk, melyet azonban nem lehet eléggé gyakran hangsúlyozni, hogy a termés eredménye elsősorban a jó vetőmagon fordul meg. A vetőmag jellegzetesen bizalmi cikk. A rossz vetőmag nemcsak gyenge termést, esetleg értékesíthetetlen minőséget, hanem elfecsérelt munkát s az állótőkének rossz kamatozását is jelenti.”

 

seuzo_nak_bck_fekvo