MENÜ

A jövedelmező kukorica- és napraforgótermesztés alapja a szakszerű PK-kijuttatás

Oldalszám: 14-15
2022.05.08.

Az élelmiszerekkel és takarmányokkal szembeni fokozott igény, a nem várt nemzetközi események, valamint az azok okozta árnövekedés szükségszerűvé teszi a növénytermesztés intenzifikálását, a racionális inputanyag-felhasználást az ellátás biztosítása és a jövedelmező gazdálkodás érdekében.

genezis-kezdokep

 

A fentiek együtt járnak a nagyobb termőképességű fajták/hibridek alkalmazásával, a növény igényének minél tökéletesebb kielégítésével, a megfelelő dózisú és harmonikus tápanyag-utánpótlással, szem előtt tartva talajaink termőképességének megőrzését, a fenntartható gazdálkodás iránymutatásait.

A biológiai alapokban rejlő genetikai potenciált csak akkor tudjuk kihasználni, ha az adott ökológiai viszonyok között biztosítjuk a megfelelő mennyiségű és arányú tápelemfelvételt. Ennek hiányában a drága pénzen megvásárolt hibrid nem fogja hozni az elvárt hozamot és jövedelmet. Az intenzív gazdálkodás, bár magasabb költségekkel jár, nagyobb hozamot, biztonságos ellátást és
végeredményben nagyobb jövedelmet is biztosít.

 

genezis-napraforgo

 

A nagy hozamoknál talán csak egyvalami értékelődött fel nagyobb mértékben az elmúlt időszakban, nevezetesen a termésbiztonság, termésstabilitás. Vagyis az, hogy az egymást követő gazdasági években lehetőleg közel azonos hozamokat érjünk el, amivel a gazdálkodás kiegyensúlyozottá, a bevételek tervezhetővé válnak, megteremtve ezzel az elkövetkező évek beruházásainak anyagi alapjait.

Az egyes haszonnövények igényeinek leginkább megfelelő technológia előnyeit a napraforgó és a kukorica példáján keresztül szeretnénk szemléltetni. A vizsgálat során (2012-től 2019-ig) olyan nagy táblás (>3 ha) kísérletet végeztünk nagyobb területen (>300 ha) gazdálkodó termelőkkel közösen, melyben meglátásunk szerint a növény igényeihez és a talaj tápanyag-ellátottságához jobban igazodó PK-trágyázás és gyakorlatilag azonos mennyiségű nitrogén hatóanyag kijuttatása mellett vizsgáltuk az elért termést és annak gazdaságosságát. A tápanyag-utánpótlás gyakorlata az volt, hogy az adott tábla egyik felét a gazda műtrágyázta a saját elképzelése szerint, a másik felét pedig a Magyar Tudományos Akadémia által kifejlesztett alkalmazás és a begyűjtött gyakorlati tapasztalatok alapján kialakított Genezis Technológia szerint műtrágyáztuk.

E helyen 49 kukorica- és 31 napraforgó- kísérlet átlagában mutatjuk be tapasztalatainkat, ajánlásainkat.

 

genezis-kukorica-tablazat
1. táblázat: Kukoricában alkalmazott technológiák és termésátlagok

 

Kukoricában 6/35/57 kg/ha NPK-többlettel 1,18 t/ha terméstöbbletet értünk el. Ezt a többlethatóanyagot kb. 379 kg/ha 8-15-15 NPK-val lehet fedezni, aminek a költsége 94 750 Ft/ha, míg az elért többletárbevétel, 130 000 Ft/t áron számolva, 154 169 Ft/ha. Így a többletjövedelem 59 419 Ft/ha.

 

genezis-napraforgo-tablazat

2. táblázat: Napraforgóban alkalmazott technológiák és termésátlagok

 

A napraforgó, bár kisebb többlethozammal reagál, 4/30/29 kg/ha NPK többlettel 393 kg/ha terméstöbbletet értünk el. Ezt a többlethatóanyagot kb. 200 kg/ha 8-15-15 NPK-val lehet fedezni, aminek a költsége 50 000 Ft/ha, míg az elért többletárbevétel, 335 000 Ft/t áron számolva, 131 590 Ft/ha. Így a többletjövedelem 81 590 Ft/ha.

Mindkét kultúrában végzett kísérletek tanúlsága szerint az üzemi technológiához képest kijuttatott többlet foszfor- és káliumműtrágya nagyobb termésátlagokat és magasabb jövedelmet eredményezett, azaz a talajvizsgálatra alapozott, okszerűen
kijuttatott többlet komplex NPK-műtrágya gazdaságossága jelen körülmények 
és árszintek mellett is beigazolódott!

 

6 érv a Pétisó mellett:

genezis-elonyok

 

www.genezispartner.hu

genezis