MENÜ

Revycare® a kalászos gabonák termésbiztonságáért

Oldalszám: 1
Dr. Füzi István 2022.03.10.

A kalászos gabonák gombás betegségek elleni kémiai védelmét alapvetően a nagyobb termésbiztonság érdekében végezzük. A termésbiztonság elsősorban azon múlik, hogy mennyire tudjuk a fotoszintetizáló leveleket a kórokozók támadásától megvédeni.

Mivel a fotoszintézisben a kifejlett növények felső, a napfényt leginkább élvező levelei a legaktívabbak, ezek védelmére kell a legnagyobb figyelmet fordítanunk.

A felső leveleket fertőző kórokozók

Hazánkban, a kalászosok felső leveleinek megbetegítése útján, a termés elsőszámú vámszedői a különféle rozsdagombák, de mellettük a levélfoltosságokat előidéző kórokozókkal is komolyan számolni kell. Búzában, tritikáléban és rozsban hol kisebb, hol nagyobb mértékben, de minden évben veszélyeztet a vörösrozsdát okozó Puccinia triticina/recondita. A 2014-es emlékezetes sárgarozsdajárvány óta búzában gyakori „vendég” a Puccinia striiformis, sőt az utóbbi években egyre többször találkozunk a feketerozsda kórokozójával (Puccinia graminis) is. Árpában pedig rendszeresen felüti fejét a Puccinia hordei, amely a törperozsdát idézi elő.

A levélfoltosságok kórokozói az árpára jelentik a legnagyobb veszélyt, de néha a búzát is súlyosan károsítják, és a rozsban, tritikáléban is előfordulnak. Az árpában leggyakrabban a ramuláriás levélfoltosságot okozó Ramularia collo-cygni lép föl, amelynek kártétele kevésbé jelentős, többnyire nem haladja meg a hektáronkénti fél tonnát. A hálózatos levélfoltosság kialakulásáért felelős Pyrenophora/Drechslera teres többszörös károsítási potenciállal rendelkezik, de ez csak ritkán nyilvánul meg, s még ritkábban a hasonló károkozásra képes, barna levélfoltosságot okozó Cochliobolus sativusé.

A búza mellett a rozsot és a tritikálét is megtámadhatja a Pyrenophora/Drechslera tritici-repentis, de – a monokultúrákat leszámítva – kártétele általában nem számottevő. Hasonlóképpen a búza szeptóriás levélfoltosságát előidéző Zymoseptoria triticiéhez (tegyük hozzá: nem így Nyugat-Euróbában, ahol ezt tartják a búza legveszélyesebb gombakórokozójának). 

Valamennyi kórokozó kedveli a csapadékot, különösképpen a levélfoltosságokat okozó gombák. Ezeknek a tavaszi–kora nyári hónapokban sok kell az égi áldásból. A rozsdagombák kevesebbel is megelégszenek, viszont – a P. striiformis kivételével – igénylik a meleget, és mindannyian kényesek a téli körülményeket illetően is. A foltbetegségek kórokozói között akad melegkedvelő (a P. tritici-repentis), a többiek azonban a hűvös időt szeretik.

A felső levelek szerepe a fotoszintézisben

Kalászos gabonáinktól maximális terméshozamot abban az esetben remélhetünk, ha lombfelületük a beérésükig teljesen ép, mentes a különféle kórokozók fertőzésétől. Kiemelten fontos szerep hárul a kifejlett növények felső leveleire (zászlóslevél és az alatta levő egy-két levél), amelyek a termésbe beépülő tápanyagok nagy részét előállítják. E levelek fertőzésmentességének biztosítása ezért az állományvédelem leglényegesebb feladata.

Azoknak a növényfajoknak, amelyeknek a zászlóslevele nagy felületű – itt elsődlegesen a búzára gondolhatunk – a felső két levelét, azoknak pedig, amelyeknek kicsi a zászlóslevele (lásd árpa) a felső három levelét kell kifogástalanul megvédeni.

A felső levelek védelmének időzítését illetően a gyakorlati tapasztalatok arról tanúskodnak, hogy a búza esetében a kalászolás kezdetén (BBCH 51), az árpánál pedig kicsit korábban, a zászlóslevél kiterülésekor (BBCH 39) kell rá sort keríteni. Az árpánál ez szokott lenni az utolsó állományvédelmi teendő, a búzánál viszont sokszor ezt még egy kalászvédelmi, a DON-toxin csökkentésére irányuló beavatkozás is követheti a teljes virágzásban (BBCH 65). Ilyenkor, ha tehát külön kalászvédelmet is tervezünk, a felső levelek védelmével nem kell várnunk a kalászolás kezdetéig, hanem – mint az árpánál – már a zászlóslevél kiterülésekor sort keríthetünk erre a lépésre.

A felső levelek hatékony védelme

Mindezek átgondolása után már csak egyetlen dolgunk marad: választani egy hatékony gombaölő szert, amellyel a felső leveleket maradéktalanul megóvhatjuk a gombafertőzésektől. Legyen ez a szer a Revycare®, amely hatóanyagait illetően egy új triazolt (mefentriflukonazol) és egy jól ismert strobilurint (piraklostrobin) tartalmaz. Mindkét hatóanyag kiváló hatékonyságú a rozsdagombák ellen, és – egymást támogatva – eredményesen felveszik a küzdelmet a levélfoltosságok kórokozóival is. A gombakórokozók elhárításának eredménye az a termésnövekedés, amit akkor mérhetünk, ha a permetezetlenül hagyott állomány terméséhez viszonyítjuk a permetezettét, ahogy ezt a kísérletekben meg is tesszük.

A Revycare®-rel kezelt növényállomány betakarítása után azért mérünk nagyobb terméskülönbségeket, mint a hasonlóképpen hatékony triazol készítmények használatát követően, mert a Revycare®
piraklostrobin hatóanyaga – a klorofillszintézis serkentésével – is növeli a termést, és ez hozzáadódik a kárelhárítás eredményeként keletkező termésnövekedéshez (ábra). A Revycare® ajánlott adagja a felső levelek védelmét szolgáló kezeléseknél: 1 l/ha.

 

revycare-kiserlet-abra-2022

Az oszlopokba írt betűk azt jelzik, szignifikáns-e a különbség az egyes kezelések között. Ha két kezelést összehasonlítunk, és az azokat jelző oszlopokban nincs azonos betű, akkor az eltérés szignifikáns (megbízható). Ha viszont van azonos betű, akkor a különbség nem szignifikáns, azaz a véletlenek is okozhatták.
 
Dr. Füzi István
fejlesztőmérnök
BASF Hungária Kft.

 

basf_kek logo