MENÜ

Generációváltás és innováció

Oldalszám: 8
Héjja Csaba 2021.12.17.

Számos médium, kutatás foglalkozik a generációváltással, viszont a családi vállalkozásokról, amelyekben végbe mehet ez a folyamat, már kevesebb szó esik. Az agrárvállalkozások tulajdonosai tipikusan nem pénzügyi befektetők, hanem több évtizedes agrárszakmai, termelési tapasztalattal rendelkező családi gazdálkodók.

 

agronaplo family business-1000

 

A családi agrárvállalkozásoknál egy szűkebb vagy tágabb rokoni kör többségi befolyást gyakorol a gazdálkodó szervezetben, és nemcsak az irányításban és a munkaszervezésben vesz részt, hanem magában a munkavégzésben is. Miért is előnyös ez a mezőgazdaságban nagyon jellemző vállalatirányítási forma?

A családi vállalkozásoknál a mezőgazdaság legmeghatározóbb termelőeszköze, amelyre a tevékenysége alapul, a termőföld, nem vállalkozási, hanem családi vagyont képez. Ez azt jelenti, hogy a gazdaság családi értékekkel termel, ami egy extra elköteleződést jelent az iránt, hogy hosszú távon is minél hatékonyabban használja fel az erőforrásokat. A profitmaximalizálás mellett tehát egy élelmiszert vagy élelmiszer-alapanyagot előállító családi vállalkozásra többletfeladat, pluszfelelősség is hárul, hogy tevékenységét legjobb tudása szerint folytassa, hosszú évekre meghatározott stratégia mentén.

A családi gazdaságokban mindig egyfajta fordulópontot jelent, amikor lezajlik egy generációváltás. A gazdaságátadásnak az előnye, hogy az új generáció egyrészt jól ismeri a vállalkozást, abba nőtt bele, másrészt a tapasztalatok szerint nagyobb a nyitottsága az innovációra. Utóbbi nem csupán a minél magasabb jövedelem elérését szolgálhatja, hanem a környezeti fenntarthatóságot is. Azáltal, hogy például a tevékenység hatékonyságát folyamatosan méri, akár vállalatirányítási rendszerekkel, a környezeti kibocsátást is vissza tudja fogni.

Az Európai Unió vidékpolitikában ez utóbbi egyre inkább hangsúlyossá válik, számos támogatás is ezen eszközök alkalmazására ösztönzi a gazdákat. A Takarékbank szakértői figyelemmel kísérik az új támogatási ciklus pályázatait, és ezek megvalósításában a vállalkozások rendelkezésére állnak finanszírozási megoldásaikkal.

 

Héjja Csaba
Takarékbank Agrárcentrum

takarekbank