MENÜ

Elérhető a Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Vidéki turizmus fejlesztése című felhívás (VP6-6.4.1–21)

Oldalszám: 6-7
Varga Gizella Boglárka 2021.12.15.

Megjelent a Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Vidéki turizmus fejlesztése című felhívás 2021. november 23-án.

A felhívás legfőbb célja a vidéki térségekben működő mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelők induló vagy már működő szálláshely szolgáltatatói tevékenységeinek támogatása, az általuk kialakított és működtetett turisztikai szolgáltatások továbbfejlesztése, valamint a jövedelemszerzés és a foglalkoztatás erősítése.

A kiírás keretösszege 50 milliárd Ft, míg a támogatás maximális összege 100 millió forint. A támogatás intenzitása – a projekt megvalósítási helyétől függően – a 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti járási besorolási kategóriák alapján: nem besorolt járások esetén 50%, „kedvezményezett” járások esetében 60%, míg „fejlesztendő” és „komplex programmal fejlesztendő” járások esetében egységesen 70%.

Azon vidéki térségekben működő mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelők (beleértve az őstermelőket is) jogosultak a támogatásra, akiknek/amelyeknek székhelye/telephelye (őstermelők esetén lakóhelye/tartózkodási helye) legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban vidéki térségekben elhelyezkedő településen van. Igazolják, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az ezt megelőző lezárt üzleti évben árbevételük legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

A felhívás keretében 4 féle kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenység közül választhat a támogatást igénylő, természetesen akár egyszerre többet is. Építhet új szálláshelyet (új épület építése), már meglévő épületben kialakíthat új szálláshelyet, egy működő szálláshelyet is felújíthat, valamint egy működő szálláshelyet kiegészíthet új épülettel és a mellette meglévő szálláshelyét is felújíthatja. Önállóan nem támogatható tevékenységként jelenik meg, egy 30 millió forintos összegkorlát alá besorolva a kiegészítő turisztikai szolgáltatás elindításához és/vagy továbbfejlesztéséhez szükséges épület/ek vagy építmény/ek építése/felújítása/bővítése, az ehhez szükséges eszközök beszerzése, valamint a szálláshelyhez közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli kiegészítő infrastruktúra pl.: út, járda, parkoló kialakítása, kertépítés megvalósítása. Támogatható továbbá a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása és a szálláshely-szolgáltatáshoz kapcsolódó főzőkonyha, tálalókonyha, melegítőkonyha, étterem, étkezőhelyiség bővítése, felújítása, kialakítása, építése.

Fő szabály, hogy a megvalósítás helye a támogatási kérelemben megjelölt, a projekt megvalósulását szolgáló önálló, egy helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan. A projektek megvalósítására kizárólag a Vidékfejlesztési Program szerinti vidéki térségekben található településeken van lehetőség, amely településlistákat a felhívás 3. számú melléklete tartalmazza.

A tartalmi értékelés fő szempontjait a területi besorolási paraméterek, a foglalkoztatás-bővítés vállalása, falusi szálláshely megvalósítása és az üzleti tervben megfogalmazottak minősége képezik. Utóbbiban részletesen ki kell térni a projekt megalapozottságára, fenntarthatóságára, amennyiben releváns az innovatív tartalomra, a költséghatékonyságra, valamint a környezet védelmét érintő szakmai tartalomra. A tartalmi értékelési szempontok alapján maximálisan 100 pont adható, amelyből az üzleti terv maximum 65 pont. Ha a támogatást igénylő az üzleti terv értékelése során nem érte el a 30 pontot, vagy a teljes szempontrendszer szerint nem éri el az 50 pontot, kérelme elutasításra kerül.

Támogatási kérelmek benyújtására szakaszosan 2021. december 8. és 2022. április 21. között lesz lehetőség, az első szakaszban 2021. december 8. és 2021. december 22. között, míg a második szakasz keretében 2022. január 12. és 2022. január 26. között.

 

Varga Boglárka Gizella