MENÜ

Megjelentek az új agrár-környezetgazdálkodási kifizetés (AKG) és az ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása (ÖKO) pályázati felhívások

Oldalszám: 6-7
Guba Adrienn Ida 2021.10.08.

Az AKG és ÖKO intézkedések a Vidékfejlesztési Program legfajsúlyosabb támogatásai közé tartoznak, a program ezen intézkedéseinek köszönhetően eddig közel 900 ezer hektáron valósult meg a környezettudatos gazdálkodás.

A VP4-10.1.1-15 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés (AKG15) és VP-4-11.1.-11.2.-15. Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása (ÖKO15) pályázati felhívások kötelezettségvállalási időszaka – az átmeneti időszakra tekintettel – a tavalyi évben egy évvel meghosszabbításra került, amelynek eredményeként a 2015-ben és 2016-ban meghirdetett két AKG-felhívás, valamint a 2015-ben meghirdetett ÖKO pályázati felhívás kötelezettségvállalási időszaka együttesen, 2021. december 31-ével zárul. A Stratégiai Terv szerinti intézkedések – az átmeneti időszakra tekintettel – leghamarabb 2023-tól lesznek elérhetőek, így az Agrárminisztérium a támogatások folyamatosságát és a támogatásokba eddig bevont területek, elért eredmények fennmaradását új AKG- és ÖKO-felhívások meghirdetésével kívánta biztosítani.

Magyarország Kormánya a lehető legmagasabb, 80%-os társfinanszírozási mértéket biztosít a 2021 és 2027 közötti években a Közös Agrárpolitika vidékfejlesztési támogatásaihoz, amelynek köszönhetően már az átmeneti időszak alatt lehetőség nyílt arra, hogy 3 éves kötelezettségvállalási időszakot átölelő új AKG- és ÖKO-felhívás kerüljön meghirdetésre.

Az új felhívások kötelezettségvállalási időszaka 2022. január 1-től indul, a támogatási kérelmek benyújtására 2021. október 25. és 2021. november 25. között lesz lehetőség.

Az új AKG-felhívás 360 Mrd Ft keretösszeggel, az új ÖKO-támogatás 40 Mrd Ft keretösszeggel került meghirdetésre, amely – a 3 éves kötelezettségvállalási időszak ellenére is – jelentősen meghaladja a korábbi felhívások keretösszegét. A keretösszeg ilyen mértékű megemelése több célt is szolgál, így különösen:

  • a támogatásokba bevont területek nagyságának jelentős növelése,
  • gazdálkodói részvétel további ösztönzése,
  • a programokban eddig részt nem vett gazdálkodók számára belépési lehetőség biztosítása és
  • a korábbi támogatási összegek aktualizálása, megemelése.

Az új AKG- és ÖKO-program a tervek szerint jelentős bővülést eredményez az eddigiekhez képest. Az új AKG-felhívás 1,2 millió hektár terület és 23 ezer gazdálkodó bevonását, valamint évi 120 Mrd Ft/év kifizetését célozza meg, megemelt egységköltségekkel, ÖKO esetében a tervezett célértékek kb. 170 ezer hektár, 3 ezer támogatott gazdálkodó és mintegy 13 Mrd Ft éves kifizetés.

Mindkettő támogatási formára a gazdálkodók továbbra is önkéntes alapon pályázhatnak és normatív, vissza nem térítendő, területalapú támogatásban részesülhetnek.

Az új felhívásokban az előírások korábbi rendszere és alapvető struktúrája megmaradt, de az elmúlt évek tapasztalatai, illetve az uniós elvárásoknak való megfelelés érdekében bizonyos előírások pontosításra, módosításra kerültek. A 2023-tól induló „Zöld felépítmény” (kondicionalitás és Eco-scheme) rendszerével történő összehangolás miatt néhány előírás kikerült az AKG-intézkedésből. (Kivezetésre kerülő előírások: Egy tábla maximális mérete 40 ha, Forgatás nélküli talajművelés alkalmazása, Ültetvények esetén: Gyepes talajfelszín fenntartása, illetve ezen előíráshoz kapcsolódó kaszálási korlátozás; Tavaszi vetésű növények esetén talajtakarás biztosítása takarónövényekkel; Baktériumtrágya használata)

A gazdálkodói kiszámíthatóság növelése, illetve az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében a támogatási kérelmek bírálatául szolgáló kiválasztási szempontrendszer jelentősen egyszerűsödött, továbbá a támogatási kérelemhez csatolandó mellékletek listája is jelentősen csökkent (pl. AKG „Horizontális ültetvény” tematikus előíráscsoportban a támogatást igénylőnek nem kell csatolnia az ültetvény életkorára vonatkozó igazolást a támogatási kérelemhez (mivel azt a megyei kormányhivatal igazolja a Kincstár megkeresésére).

A pályázati felhívások a www.palyazat.gov.hu oldalon érhetőek el.

 

Guba Adrienn Ida