MENÜ

Állattartó telepek megújításának támogatása

Oldalszám: 91-92
2021.03.09.

Megjelent a Vidékfejlesztési Program „Állattartó telepek megújításának támogatása” VP2-4.1.1.9-21 sz. felhívás tervezete.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 30 Mrd Ft.

Önállóan támogatható tevékenységek

A) A versenyképesség javítása érdekében építéssel járó technológiák kialakításának, valamint az állattartáshoz szükséges gépek beszerzésének támogatása

 


agrovaz-banner-202103


 

1. Építéssel járó állattartási technológia kialakítása (állatfajtól függően)

a. Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése (például: szellőztetés és hűtés-fűtés, valamint a fejés technológiájának kiépítése, tejhűtés és tejtárolás technológiájának kialakítása, a termény és a takarmány tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása, a tojásgyűjtés, tojásosztályozás és tojáskeltetés technológiájának kialakítása és fejlesztése, a gyapjúnyírás technológiájának kialakítása és fejlesztése).

b. Állattartó-telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése (például: istálló, fejő- és tejház építése, tojásválogató-, keltetőépület építése, mézház, férőhely kiépítése, állattartó sátor, állatmérleg, állatválogató, -kezelő és -felhajtó kialakítása, elektromos és hagyományos karám, kifutó és jártató kialakítása, etetőút kialakítása, férőhely kiépítése, a termény, takarmány, illetve alomszalma tárolására szolgáló építmények kialakítása).

 


purtech-banner-202103


 

2. Építéssel nem járó, az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése

a. Takarmány-előkészítés, -kiosztás, -tartósítás és -kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, etetéshez és itatáshoz kapcsolódó eszközök, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek.
 
Baromfinál:
Tojásosztályozó- és -csomagoló, illetve -tisztító berendezések beszerzése, beépítése.
 
Szarvasmarhánál:
például: fejőberendezések, tejhűtők, mobil karám, mobil kapu, mobil vályú, kezelő- és körmölő kaloda, körbála etető, mobil borjú óvoda.
 


 
Juh-kecskénél:
például: fejőberendezések, tejhűtők, válogatókarám (mobil), körmölő kaloda, lábfürösztő, elletőbox, drankák, önetető, önitató, körbála etető, fix és mobil villanypásztor rendszer kialakítása.
 
Szarvasmarhánál, juh-kecskénél és lótartásnál:
b. Önjáró silózó, önjáró szecskázó és önjáró kaszáló beszerzése.

c. A szálastakarmány-betakarítás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése (például: körbálázó, rendsodró, kaszáló, silózó adapter).

 


mchale-agro-naplo-banner-2021-03-11


 

1. célterület – Baromfitartó telepek korszerűsítése
(házityúk, pulyka, kacsa, pézsmaréce, lúd, gyöngytyúk)
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 100 millió Ft.

2. célterület – Sertéstartó telepek korszerűsítése
(házisertés, vaddisznó)
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 100 millió Ft.

3. célterület – Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése
(szarvasmarha és bivaly)
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 50 millió Ft.

4. célterület – Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 20 millió Ft.

5. célterület – Egyéb állattartó telepek korszerűsítése
(lófélék (ló, szamár, öszvér), nyúl, méh, csincsilla, húshasznosítású galamb, fürj, strucc, emu, fácán, fogoly)
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 20 millió Ft.

Csak a támogatási kérelemmel érintett telepen tartott állatfajjal kapcsolatosan nyújthatók be támogatási kérelmek.

 


led-lighting-banner-202103


 

B) Az energiafelhasználás csökkentését célzó korszerűsítések, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása valamennyi célterület kapcsán egységesen:

1. Az állattartó gazdaságokban az energiafelhasználás csökkentése, az erőforrás-hatékonyság javítása.
2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.
 
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:
 • A telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés a Felhívás 5.7 pontjában meghatározott korlátozás figyelembevételével, amely magában foglalja az üzemen belüli anyagmozgatás, illetve a vagyonvédelem gépeinek, eszközeinek beszerzését, továbbá a telepi infrastruktúra megvalósítását;
 • Telepirányítási rendszer telepítése, egyedi termelésellenőrzési és egyedi teljesítményvizsgálati rendszer telepítése, automatizált egyedi takarmányadagoló rendszer vezérlésének és periféria rendszerének telepítése, környezeti feltételek automatizált szabályozási rendszerének kialakítása;
 • Istállón belüli trágyakezelés technológiájának korszerűsítése (5. számú szakmai melléklet szerint);
 • A szervestrágya-kijuttatás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése (például: hígtrágya-injektáló);
 • Maximum 1 db, legfeljebb 80 kW motorteljesítményű traktor beszerzése.

 


agronaplo fliegl banner 2021 Átk hírlevél


 

Létszámtartásra vonatkozó kötelezettségek:

Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy a fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot. A bázislétszámot a benyújtást megelőző naptári év foglalkoztatotti átlaglétszáma adja. A foglalkoztatotti átlaglétszám kiszámításának módját a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) „Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz” című kiadványa tartalmazza.

Állatlétszám szinten tartására vonatkozó kötelezettségek:

A kedvezményezett köteles a projekt megvalósításának befejezésétől a fenntartási időszak végéig legalább szinten tartani a projekttel érintett állattartó telep – a Felhívás 6. számú melléklete alapján számított állategységben kifejezett – éves átlagos állatlétszámát. A bázislétszámot a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben a támogatást igénylő erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti év, fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti év éves átlagos állatlétszáma adja.

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

 


metripond-plus-text861


 

Támogatási kérelmet nyújthatnak be:

1. Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek,
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

2. A támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.

 


animalsoft-ls hirdetes 970_90 pixel 300dpi


 

Első benyújtási szakasz: 2021. május 12–2021. május 25.

Tartalmi értékelési szempontok

 1. A projekthez kapcsolódó termelői csoporti, vagy termelői szervezeti tagság.
 2. Energiahatékonyság-javításra irányuló tevékenység és/vagy megújuló energiaforrás-hasznosítás.
 3. A projekttel érintett üzemben a foglalkoztatotti létszám növelése.
 4. Környezeti szempontok érvényesítése.
 5. Térségi szempontok érvényesítése.
 6. Üzleti terv minősége.

A tartalmi értékelési szempontok alapján maximálisan 100 pont adható.

Nem támogathatók azok a kérelmek, amelyek esetében a fenti szempontrendszer alapján a kérelemre adott összpontszám nem éri el a minimális 40 pontot.

A támogatás mértéke

 • A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.
 • A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
 • A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
A cikk a Felhívás társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezete alapján készült. A végleges felhívásban lehetnek módosulások. Forrás: www.palyazat.gov.hu
-an-