MENÜ

Lamardor Active Csomag – Megújult összetétellel a biztos kezdéshez

Oldalszám: 1
2020.08.05.

Szélsőséges esetektől eltekintve a termesztett növényeink hozamcsökkenését gyakrabban okozzák kórokozó gombák, mint a kedvezőtlen időjárás. Időrendben az első támadást a kórokozók a kultúrnövényeink vetőmagjai ellen „indítják”, ugyanis a vetőmagok viszonylag nagy mennyiségben tartalmaznak fehérjéket, zsírokat, szénhidrátokat és vitaminokat, amelyek elengedhetetlenek a növények kezdeti fejlődéséhez, de a kórokozók fejlődéséhez is.

A magot és a csírázó növényt károsító kórokozók fertőző képletei elsősorban a talajban, és magában a vetőmagban vagy annak felületén találhatóak. Kártételük gyakran csak későn ismerhető fel, amikor már nem lehet ellenük hatékonyan védekezni. A maggal és talajból terjedő betegségek ellen leghatékonyabban csávázással védekezhetünk. A növényvédő szerek alkalmazását tekintve ez a legcélzottabb felhasználási mód. Ebből következik, hogy környezetvédelmi és gazdaságossági szempontból is a csávázás megfelel a legszigorúbb elvárásoknak.

A Bayer egy évtizede vezette be Magyarországon a Lamardor®-t, ami a kalászosok vetőmagvédelmében minőségi változást hozott. Ez a készítmény a Bayer két kiváló azol fungicid hatóanyagát, a tebukonazolt és a protiokonazolt tartalmazza. Széles hatásspektrumú csávázószer lévén, a Lamardor® igen magas aktivitást mutat a főbb maggal és talajból terjedő gabonabetegség ellen, így a búza kőüszög, a búza porüszög, a hópenész, a fuzáriumos gyökér- és szártőrothadás, a Bipolaris sorokiniana által okozott közönséges gyökérrothadás, a szeptóriás pelyvafoltosság, az árpa porüszög, az árpa levélcsíkoltság és az árpa fedett­üszög ellen. Más csávázószerekhez képest megkülönböztető tulajdonsága a hópenész és más fuzáriózisok, illetve a Bipolaris-os gyökérrothadás elleni hatása.

A betegségek elleni nagy hatékonyság mellett a készítmény öt élettani hatással rendelkezik. Ezek a hatások – melyeket így együttesen csak a Lamardor® nyújt – fontos előnyöket jelentenek a készítmény felhasználója számára.

1. Jobb kezdeti fejlődés. Az erősebb, vastagabb hajtások eredményeként a Lamardor®-ral csávázott vetőmagból nagyobb vigorral bíró, erősebb csíranövények fejlődnek.

2. Fokozott fagytűrés a mezokotil megrövidülésének köszönhetően. A mezokotil a kelő növény legérzékenyebb része. Fagy esetén az elmozduló talajszemcsék könnyen megsértik. A mezokotil hiánya a Lamardor®-ral csávázott növények esetén fokozott fagytűrést biztosít.

3. Jobb szárazságtűrés a nagyobb vízfelvételből adódóan. A Lamardor®-os csávázás hatására a növények hosszabb gyökereket fejlesztenek, javítva ezáltal a vízfelvételt és a szárazságtűrést.

4. Gyorsabb fejlődés, robusztusabb növények. A Lamardor®-os kezelés következtében fokozódik a hajtásképződés, korábbi bokrosodást, következésképpen erősebb állományt eredményez.

5. Kitűnő, egészséges állomány. Néhány más azol hatóanyagú csávázószerrel szemben a Lamardor® – szélsőségesen kedvezőtlen körülményektől eltekintve – nem késlelteti a kelést. A végső kelési arány azonban még néhány napos késés bekövetkezése esetén is magasabb lesz. Így a teljes növénybiztonság és a tökéletes hatékonyság eredményeként kiváló növényállományt kapunk.

2020-ban megújul a Lamardor csávázószer csomag: az új összetételű Lamardor Active Csomag továbbra is 10 tonna kalászos vetőmag csávázására szolgál, amelyben 2 liter Lamardor 400 FS folyékony csávázószer és 10 liter Peridiam Active 109 csávázási adalékanyag található. Az új Peridiam Active 109 funkcióját tekintve ugyanazt a szerepet tölti be, mint elődje: a hatóanyagok jobb tapadását, a leporlás minimalizálását, a színintenzitás növelését és a kezelt vetőmag felületének egyenletesebbé tételével – a magok boltozódásának megelőzésével – a vetés egyöntetűségét segíti. Ezenfelül mikroelem- (mangán, cink és molibdén) tartalmának köszönhetően hozzájárul a gyors, erőteljes és egyenletes keléshez. A koncentrált, két hatóanyagot tartalmazó csávázószer minden kalászos vetőmag kezelésére felhasználható valamennyi csávázással leküzdendő betegség ellen.


bayer-corp_logo

A jó minőségű csávázott vetőmag előállítása érdekében a kezelés során az alábbi alapelvek betartását tartjuk szükségesnek:

1. A vetőmagok kezeléséhez minden esetben csak megfelelő formulációjú, csávázószerként engedélyezett terméket szabad használni. Csak a csávázószer-formulációktól várható el, hogy megfelelő hatékonysággal védjék a vetőmagot, és alkalmazásukkal ne tegyünk kárt a felhasználók egészségében vagy a környezetben. A megfelelő minőségi paraméterekkel rendelkező csávázószerekkel biztosítható a pontos adagolás, a jó tapadás a vetőmagok felületén és a vetőgépek magtartályában a boltozódás kiküszöbölése.

2. Csak a kellően megtisztított vetőmagtételeket szabad csávázni, hogy minimális mértékűre korlátozzuk a por kialakulását. A minden vetőmagtételben meglévő szerves eredetű por egy bizonyos határon túl képes negatív irányba befolyásolni a csávázás minőségét, ugyanis a nagy fajlagos felület miatt nem a vetőmagra jut az adagolt csávázószer, hanem a porszemcsékre. Ez a csávázószerrel szennyezett por megnöveli a kockázatát annak, hogy – kijutva a vetőmagüzem légterébe vagy a zsákok bontásánál/ürítésénél a környezetbe – káros hatást gyakoroljon a csávázást végzőkre vagy a vetést kivitelező dolgozókra. Ezen túl csökkenhet az alkalmazott termék kártevőkre/kórokozókra gyakorolt hatékonysága is. Szükség esetén tapadásfokozó csávázószer adalékanyagok alkalmazása is javasolt.

3. Csak olyan csávázási eljárásokat szabad alkalmazni, amelyek biztosítják a vetőmag értékmérő tulajdonságainak (csírázási erély, vigor, tisztaság) a megőrzését, és az alkalmazott csávázószerek biztos megtapadását a vetőmagok felületén. Ennek érdekében a Bayer támogatja a termékeit alkalmazó vetőmagüzemeket a megfelelő csávázási irányelvek és módszerek (csávázási receptúra, lémennyiség, gépbeállítások stb.) kidolgozásában és fejlesztésében.

4. Minden vetőmag-kezelési folyamatot rendszeresen ellenőrizni kell a megfelelő mintavételi és vizsgálati módszertan szerint. A csávázást végző személy biztos tudással kell rendelkezzen a megfelelő csávázószer receptúra elkészítéséhez és a gépek és berendezések üzemeltetéséhez.