MENÜ

Hozammérés az űrből, szemléletes hozamtérkép, azonnal használható adatok a precíziós gazdálkodásban!

Oldalszám: 26-28
Dr. Pecze Zsuzsanna 2020.08.05.

Napjainkban, amikor a távérzékelés, térinformatika és a GPS-technológia számtalan adatgyűjtési, elemzési és térképezési megoldásokat nyújt, többen azt gondolhatják, hogy a precíziós technológia bevezetése egy automatikus folyamat, mely nem igényel agronómiai, agrokémiai és ökonómiai ismereteket és a szakemberektől szintetizáló képességet.

Kinek mit jelent a precíziós gazdálkodás?

GPS-szel, érzékelőkkel felszerelt gépparkot?

Különféle térképekre „alapozott” differenciált tápanyag-kijuttatást vagy eltérő tőszámmal történő vetést?

Napjainkban, amikor a távérzékelés, térinformatika és a GPS-technológia számtalan adatgyűjtési, elemzési és térképezési megoldásokat nyújt, többen azt gondolhatják, hogy a precíziós technológia bevezetése egy automatikus folyamat, mely nem igényel agronómiai, agrokémiai és ökonómiai ismereteket és a szakemberektől szintetizáló képességet.

Nagyot tévedünk, ha azt hisszük, hogy ha beszereztünk mindenféle precíziós adat rögzítésére és az utasítási tervek végrehajtására alkalmas gépet, akkor már minden megy a maga útján. Kizárólag, önmagában csak a gép nem garancia, meghatározó és a technológia sikerének kulcsa a jó szaktanács, illetve az abban integrált tudás időszerűsége – beleértve a gazdaságban a termelést irányító szakember hozzáállását, szakértelmét is –, a gépek precíz üzemeltetése.

A precíziós mezőgazdaság sarokköve, hogy milyen technológiával jelöljük ki a zónákat/cellákat, hogyan vesszük és vizsgáljuk a talajmintákat. Ennek minősége fogja ugyanis utána 5 évig meghatározni a munkánk eredményességét a földeken. Amennyiben a precíziós gazdálkodáshoz több 10 milliós gépekből építettünk mezőgazdasági GPS-t használó flottát, ne tegyük értelmetlenné a befektetésünket azzal, hogy azokat vaktában, vagy nem megbízhatóan (nem optimálisan) használjuk párezer forint spórolás miatt hektáronként.

Az IKR Agrárnál a precíziós gazdálkodás, a precíziós szaktanácsadás alappillére, kiindulópontja, hogy a táblán belül egymástól eltérő, de egyenként azonos adottságú egységeket, homogén zónákat alakítunk ki. Amennyiben a zónákat, melyek az azonos hozampotenciálú táblarészeket jelentik, nem kellő megalapozottsággal jelöljük ki, a további következtetéseink is hibásak lesznek. Így a precíziós tápanyag-visszapótlás, vetés nyújtotta lehetőségeinket nemhogy rosszul használjuk, de még jelentős veszteséget is okozhatunk.

Hozammérés műholdfelvételekre alapozva: mitől egyedi ez az IKR Agrárnál elérhető megoldás?

A hozamtérképeken alapuló talajmintavételhez és differenciált tápanyag-kijuttatáshoz vagy eltérő tőszámmal történő vetéshez jól kalibrált hozammérős kombájnokra és 3–5 év kitartó kísérletezésre biztosan szükség volt.

Eddig! Azonban erre a területre is betört a műholdas technológia, forradalmasítva a hozammérést.

„A műholdas hozammérési rendszerünk űrfelvételek sorozatán, azok elemzésén alapszik, amellyel akár 20 x 20 méteres területeken kiemelkedő pontossággal tudjuk a cellák valós hozamát megállapítani.

Az alapos kutatómunkával megalkotott módszert 2010–2014 között mintegy 60 000 hektáron kalibráltuk, ez megközelítőleg 2000 tábla hozamadatainak vizsgálatát takarta.” – meséli a műholdas hozammérés alapjairól Csornai Gábor, az IKR Agrár partnereként a szolgáltatást biztosító magyar vállalat ügyvezető igazgatója.

A kutató-fejlesztő hangsúlyozza, a technológia megannyi ponton jelent versenyelőnyt azoknak a gazdáknak, akik élnek vele: „Az általunk képviselt technológia egyik fontos tulajdonsága, hogy valós megfigyelésekből vezeti le az eredményeit, nem előrejelzésekkel dolgozik. Táblaszinten megközelítőleg 5%-on belüli hibaszázalékkal működünk, ami nagyon jónak számít. Ez összemérhető a jól kalibrált precíziós kombájnok teljesítményével.

Fontos előnye: segítségével a hozamadatok a múltba visszamenőlegesen is feltérképezhetőek! Ugyanis az alapjául szolgáló műholdfelvételeket olyan, előbb főleg USA-beli, majd európai uniós műholdhálózat biztosítja, amely a 90-es évek óta működik, 2016 óta pedig a Kopernikusz program műholdjai segítségével gyakorlatilag 2-3 naponta frissülnek az adatok az egész kontinensen.

Amennyiben valaki a mi műholdas hozammérési technológiánkkal tér át a precíziós művelésre, épp ezért az előbb említett 3–5 évet megspórolhatja. Hiszen már az első évben minden adott lesz számára az optimális megoldáshoz.

A műholdfelvételek a magágy-előkészítéstől a betakarításig rögzítik az információkat a táblákon. A felvételek biofizikai háttere lehetőséget teremt arra, hogy a növény fotoszintézis során történő energiafelhasználásáról pontos képet kapjunk. Ez azért lényeges, mert a fotoszintézis felelős a száraz anyag beépítéséért. Ebből megfelelő módszerrel és kalibráltság birtokában teljesen reálisan kiszámítható a hozam.”

Az űrfelvételeken alapuló hozammérés, talajmintavétel és szaktanácsadásunk nem csak jól hangzik. Olyan helyeken is sikeresen bizonyít, mint Magyarország legnagyobb tésztagyártója, tojástermelője és megkerülhetetlen malomipari szereplője, a Gyermelyi Zrt.

Keresztes Zsolt növénytermesztési igazgató munkáját jelenleg közel 8000 hektáron segíti a precíziós technológia, az IKR Agrár szakértő csapata. Hozamméréssel és GPS-es talajmintavétellel kezdték, most már nemcsak a műtrágya mennyiségét, hanem a kukorica tőszámát is differenciálják táblán belül.

A vizsgált 145 ha nagyságú táblán a zónák meghatározásához több év cellahozamtérképét és a tábla morfológiáját (domborzat, kitettség, lehordás) használtuk fel.

 

ikr-agrar-precizios-202008-1-abra

 

A zónák a több évig stabilan hasonló hozamot, eredményt adó, így azonosan kezelhető szomszédos cellák. Ezek a táblarészek több évi cellahozam-elemzés egyesített eredményeként állnak elő. A zónák meghatározásában nemcsak azok határai, de az egyes évjáratokban az adottságokra és a termesztési technológiára adott hozamválaszuk (t/ha-ban) is alapvető jellemzőjük! Ezek meghatározása a tápanyag-ellátottság és az egyéb okok megtalálása mellett a tápanyagtervezés kiindulópontjai.

A táblák zónáit tehát a tábla részterületeinek termőképesség-meghatározásával többéves mérés alapján határozzuk meg.

A Cosima módszerével megfelelően, pontosan és egyértelműen kialakított és jellemzett zónák hosszú ideig alapozzák meg a növénytáplálás, tőszám-differenciálás szakszerűségét. További jelentősége, hogy a precíziós művelést elkezdő gazdaságoknak nem kell megvárni a 4-5 éves „kísérleti felmérések időszakát”. Nem kell várni a precíziós aratási térképekre, hanem már rögtön az első évben használhatók a módszer nyújtotta előnyök.

 

ikr-agrar-precizios-202008-2-abra

 

Fontos lépés a főnövény ismeretében a zónákban elérhető hozam meghatározása.

A hozam alakulása nagyon sok tényezőtől függ. A szakértői folyamatunk egyik fő célja megtalálni a terméseredményekben több éven keresztül stabilan megmutatkozó különbségek okát (domborzat, vízháztartás, talajtextúra, tápanyag-szolgáltató képesség, időjárás stb.), illetve azt, hogy a táblán belüli paraméterek különbségei milyen összefüggésben vannak a hozamok térbeli változásaival. Meg kell vizsgálni, hogy ez a kapcsolat milyen erős és stabil, mennyire lehet ezekre alapozni döntéseinket.

A táblán belül regisztrált és térképileg megjeleníthető, értékelhető különbségeket, a különbségek okát különféle vizsgálatokkal kell alátámasztani. Az okok feltárásához, melyek lehetnek talajszerkezetbéli, talajművelésből vagy a tápanyag-szolgáltató képesség különbözőségéből adódók, terepi validálást és talajvizsgálatot végzünk.

A megbízható talajmintavételi szolgáltatás ára tartalmazza a mintavétel tervezését (zónázás), a GPS-technológiát, amellyel ez a földeken precízen, nyomon követhetően megvalósul. Ez garantálja, hogy a mintavételi útvonal megismételhető, míg az adatok pontosak, értelmezhetőek és iktathatóak. Az IKR Agrár esetében a legmodernebb, egyedülálló műholdas technológiával végezzük a hozammérést, ez számszerűen képes megmondani, hogy az egyes zónák mire képesek. Erre épül a talajmintavételi és szaktanácsadás szolgáltatásunk, amely 4 évig adja meg a zónaerőket. Ugyan a legolcsóbb megoldásoknál ez drágább, de mi nem a fióknak készítünk értelmezhetetlen, pontatlan és hasznavehetetlen terveket. Kimegyünk, pontosan elvégezzük a feladatot, a gazdálkodó tapasztalatára és tudására is építve. Tervezehetővé tesszük a munkáját.

A zónákban tervezhető hozam és a talajvizsgálati eredmények birtokában megadjuk minden egyes zónára a kijuttatandó műtrágyákat és azok mennyiségét.

Az optimális nitrogénszükséglet meghatározásához több információt használunk az ismerteknél. Ezen kívül a mérésünket sem terhelik a különböző pillanatnyi körülmények. A pillanatnyi növényfejlettség helyett, az adott évi fejlődést + fejlettséget mérve cellánként, plusz az az előző évek táblabeli cellahozamainak információit hozzáadva pontosabb N-táplálás valósítható meg. Ezt az adatrendszert kapcsoljuk be a tápanyag-gazdálkodási modul bemenetére.

 

ikr-agrar-precizios-202008-3-abra

 

Keresztes Zsolt, a gazdaság termelési igazgatója azon gazdálkodóknak is ajánlja az IKR zónázáson alapuló precíziós módszerét, akik nem rendelkeznek hozammérős kombájnnal, mivel a világszinten egyedi, új, műholdas hozammérési technológiával, valamint az arra épülő szakszerű talajelemzéssel mára a precíziós munka azonnal, optimális hatékonysággal megkezdhető a földeken.

A búza átlagos hozama a gyermelyi táblán 1 tonnával meghaladta a tervezett átlaghozamot.

A gyenge, statikusabb részek (5-6 t/ha-nál kisebbek) gyakorlatilag nem hoztak sokkal több hozamot. A rugalmasabb, jobb teljesítőképességű zónák jóval magasabb hozamot hoztak a korábbi évekhez viszonyítva. Az eredmény felbátorít bennünket, hogy bátrabban nyissunk a magasabb hozampotenciálú zónák termésszintjének tervezésekor.

 

ikr-agrar-precizios-202008-4-abra

 

„A precíziós gazdálkodástól több évre vetítve hozamnövekedést várunk, amit hatékonyabb vagy épp kevesebb inputanyag-felhasználással szeretnénk elérni. 2012 óta folyamatosan készítünk hozamtérképeket, amelyeket az IKR Agrár Kft. által üzemeltetett térinformatikai rendszerben feldolgoznak, elemeznek. A talajvizsgálatok eredményei és a hozamtérképek segítségével meghatározott menedzsmentzónák képzik a differenciált műtrágya-kijuttatási terveink és tőszámterveink alapját.” – meséli Keresztes Zsolt a szolgáltatásról. „A precíziós gazdálkodásunk a  megbízható adatok alapján nyomon követhető, amely engem, mint szakembert megnyugtat. Az IKR Agrár által javasolt technológia termés terén jó eredményeket hozott. A műtrágya-felhasználást optimalizáltuk, a vetőmag-felhasználást képesek voltunk csökkenteni a segítségével. Elégedettek vagyunk a szolgáltatással.”

Az IKR Agrár Kft. szaktanácsadó csapata hozamtérképek feldolgozásában, műholdas cellahozamtérképek elérhetővé tételében, kezelési egységek, zónák kijelölésében, differenciált alap- és fej­trágya-kijuttatási térképek és differenciált tőszámtervek készítésében segíti a gazdálkodók munkáját. Egy hazai viszonylatban egyedülálló online elérhető térinformatikai rendszerben, a TALAJINFO-ban egyesülnek a cellákra bontott hozam- és tápanyag-ellátottsági adatok, nyomon követhetővé válik a mintavétel ideje.

A precíziós talajmintavétel szolgáltatás árából az IKR Agrár kedvezményt biztosít a tőle műtrágyát vásárló partnereinek, ezért is érdemes hosszú távú együttműködésben gondolkozni cégünkkel.

 

Dr. Pecze Zsuzsanna
fejlesztési ágazatvezető
Az IKR Agrár Kft.
technológia fejlesztési ágazat elérhetőségei:
2943 Bábolna, IKR Park hrsz: 890
e-mail: [email protected], [email protected]
web: www.ikragrar.hu