MENÜ

Gyakoribb hibák a földügyek intézése során

Oldalszám: 13

A szaktanácsadó válaszol

Bányai Tibor 2020.02.10.

Ügyfeleinknek nagyon sok esetben segítünk a földügyek eligazodásában. Ennek során sok olyan hibával találkoztunk, melyeket megosztva az olvasókkal, talán segíthetünk egy kicsit a földügyek gyorsabb és hatékonyabb intézésében.

El kell választani az adásvételi ügyeket és a földhaszonbérleti ügyeket. Míg az adásvételi szerződések esetében szükséges az ügyvéd bevonása, addig a haszonbérletek esetében magunk is intézhetjük a szerződések írását és ügyintézését.

Földvásárláskor tudnunk kell, hogy a föld ügyintézése során a kifüggesztés és földhivatali jóváhagyás után dől el, hogy valóban a leendő vásárló kerül-e tulajdonba. Emiatt nem javasolt az elején kifizetni a vételárat, hiszen előfordulhat, hogy azt vissza kell adni.

Mivel a folyamathoz ügyvédre van szükség, ezért ritkán fordul elő, hogy valami porszem kerül a gépezetbe. Ettől függetlenül javasolt a szerződés alapos áttanulmányozása, hiszen a legjobb szándék ellenére is lehetnek elírások a föld adataiban vagy a személyes adatokban.

Haszonbérlet esetén már más a helyzet, hiszen ez esetben az ügyeket sokan maguk intézik, ezért sokszor hiányzik a jól bejáratott ügyintézési rutin. Elsősorban itt is az adatokat ellenőrizzük szerződéskötés előtt, emellett a kötelező tartalmi követelményeket is ellenőrizzük a szerződésben. Azok hiánya esetén a szerződés elutasításra kerülhet! A nyilatkozatok közül az egyik legfontosabb, hogy mely előhaszonbérleti rangsoron van a bérlő, hiszen a szerződésnek ezt is tartalmaznia kell. Ha külön igazolni kell az előhaszonbérleti jogosultságot, akkor a megfelelő igazolást se felejtsük el! Ilyenek lehetnek pl.: szaporítóanyag előállítói státusz, állattartótelep működése stb…

Fontos, hogy a szerződés legfeljebb 20 év időtartamú lehet. Azonban azt is érdemes tudni, hogy az 5 évet nem meghaladó szerződések adókötelesek a bérbe adó számára! Ez az 5 év csak az új szerződésekre vonatkozik, a hosszabbítást nem érinti.

A bérleti díjat nem lehet előre egy összegben megfizetni, azt évente kell fizetni, legkésőbb a naptári év végéig.

A szerződések példányszámára is ügyeljünk, legalább 3 eredeti példányt kell benyújtani a jegyzőhöz, közzétételi kérelemmel együtt. Javasolt azonban legalább 4 példányt benyújtani, hogy minden érintett félhez jusson a szerződésből.

Amennyiben szerződést szeretnénk hosszabbítani, akkor figyeljünk arra, hogy a 20 év lejárta után kizárólag kifüggesztés keretében oldható meg a hosszabbítás. Ezért a szerződést nem elég a földhivatalba beadni, a területileg illetékes jegyzőnél kezdjük a folyamatot!

Felesbérlet esetén csak akkor élhetünk az előhaszonbérleti joggal, ha a szerződés lejárt, azaz nem közös megegyezéssel vagy egyoldalú felmondással szűnt meg!

Fontos, hogy mindkét esetben a szerződés lejárata előtt történjen meg a kifüggesztés, mert csak így lesz folyamatos a földhasználat, illetve csak így számít előhaszonbérlőnek a jelenlegi földhasználó.

Gyakran előfordul, hogy az egyes földhivatalok kis eltérésekkel (de a jogszabály adta keretek között) fogadják el a szerződések szövegezését, ezért javasolt még az aláírás előtt egyeztetni a földhivatallal, hogy egy apró baki miatt ne kelljen elölről kezdeni a folyamatot! A szerződést nem kell kifüggeszteni, ha a bérlő a tulajdonos közeli hozzátartozója vagy ha a tulajdonos a mezőgazdasági termelőszervezet legalább 25%-ban tulajdonos természetes személy tagja, illetve annak közeli hozzátartozója vagy legalább 3 éve foglalkoztatott alkalmazottja. Ilyen esetekben elegendő a szerződést az illetékes földhivatalba bevinni és a földhasználatot bejegyeztetni.

Ha a földhasználati szerződésben a felek a használat kezdő időpontját a szerződés létrejöttének napját megelőző időpontban állapították meg, ez esetben a szerződést elutasítják, tehát korábbi időpontra ne kössünk szerződést, illetve aláírást követően 8 napon belül be kell vinni a hivatalba.

Ha a hatósági jóváhagyáshoz kötött haszonbérleti szerződést a mezőgazdasági igazgatási szerv egy előhaszonbérletre jogosulttal hagyja jóvá, és ezáltal a szerződés a jóváhagyás napján válik hatályossá, a nyilvántartásba a használat kezdő időpontjaként a haszonbérleti szerződés hatósági jóváhagyásának napját kell bejegyezni, ha a szerződésben a használat kezdő időpontja ennél korábbi időpont.

Közös tulajdonú föld bérlete esetében csatolni kell a használati rendet rögzítő térképi kimutatást és be kell rajzolni ki melyik részt használja, kivéve, ha a bérlő a földrészlet egészét veszi bérbe. A használati rendet alá kell írniuk a tulajdonosoknak. Ha a tulajdonos személye bizonytalan vagy lakcíme, tartózkodási helye, székhelye, telephelye, fióktelepe ismeretlen, vagy, ha a postai küldemény azzal a jelzéssel érkezik vissza, hogy „nem kereste”, vagy a címzett tulajdonostárs „elköltözött”, vagy átvételét megtagadta, akkor azt is elfogadja a hivatal az aláírás hiányában. Amennyiben a tulajdonos az értesítő levelet átvette, de a megszabott határidőn belül nem nyilatkozott, az is elfogadható. Szerződéshosszabbításhoz nem szükséges a használati rend, amennyiben nem történt változás.

Felhívjuk figyelmüket, hogy jelen cikk tájékoztató jellegű, és nem minősül jogi tanácsadásnak, a cikkben található információk a gyakorlati tapasztalatunkból kigyűjtött gyakoribb problémákra mutatnak rá. Konkrét ügyben keressenek bennünket, vagy jogi kapcsolattartójukat!

Sikeres földügyintézést kívánunk mindenkinek!

 

Bányai Tibor
vezető szaktanácsadó
Gazda Kontroll Kft.

 

gazdakontroll-lablec-201912-uj