MENÜ

Fontosabb őszi teendők a mezőgazdasági adminisztrációban

Oldalszám: 17

A szaktanácsadó válaszol

Bányai Tibor, Rácz Judit 2019.09.06.

Az agráriumban tevékenykedő termelőkre a napi munkák részeként adminisztrációs kötelezettség is hárul, melyekhez számos esetben társulnak határidők. Ezek elmulasztása a támogatások megvonását, csökkentését, adott helyzetekben bírságot vonhatnak maguk után. Ezek elkerülése érdekében összegyűjtöttük a közelgő, ősszel aktuálissá váló határidőket.

Ökológiai jelentőségű területeket érintő határidők

Azon zöldítésre kötelezett gazdálkodók, akik EFA parlagot választottak a zöldítés előírásainak betartása érdekében, figyelemmel kell lenniük arra, hogy a pihentetési időszak vége adott év augusztus 31. napja. Ezen időpontig a terület teljes egészén tilos a növényvédő szer használata, valamit a vetés és a betakarítás.

Az EFA évelő nitrogénmegkötő növényekkel bevetett területek esetében a termesztési időszak vége szeptember 30. napja, mely időpontig az évelő növények esetében a növénykultúra telepítésének és kiforgatásának évében is jelen kell lennie a mezőgazdasági termelő földterületén.

Az ökológiai jelentőségű másodvetést választó termelőknek a másodvetések megtörténtét 15 napon belül be kell jelenteni a Magyar Államkincstár elektronikus felületén, majd az esetleges betakarítást vagy beforgatást külön is be kell jelenteni 15 napon belül.

A bejelentésre és a fenntartási időszakra előírt határidők vonatkoznak a hagyományos és a zöldtrágyázás céljára vetett másodvetésekre is.

HMKÁ előírásokhoz kapcsolódó határidők

A termelőknek fenn kell tartani a minimális talajborítást a nyári és őszi betakarítású kultúrák lekerülése után őszi kultúra vetésével, másodvetésű takarónövény ter­mesztésével, vagy a tarló szeptember 30-ig történő megőrzésével vagy legfeljebb sekély tarlóhántás és -ápolás, illetve középmély vagy mély talajlazítás elvégzésével, valamint a tarló gyommentes állapotban tartásával, kivéve a nitrátérzékeny területeken termesztett tavaszi vetésű kultúrák esetében, ahol a szintvonalakkal párhuzamos talajelőkészítő munkák elvégzése szeptember 1-től megengedett. Továbbá fát, bokrot és sövényt a március 1. és augusztus 31. közötti költési és fiókanevelési időszakban nem lehet kivágni. A vetésváltás előírásaira is figyelni kell az őszi vetéseknél.

MKR - Komplex mezőgazdasági kockázatkezelési rendszerhez kapcsolódó határidők

Az agrárkár-enyhítési hozzájárulást legkésőbb tárgyév szeptember 15. napjáig beérkezőleg kell befizetni a Magyar Államkincstár kárenyhítési lebonyolítási számlájára, banki átutalással.

A kárenyhítési év esetében az aszály miatti károk legkésőbb 2019. szeptember 30-ig jelenthetők be, valamint a kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtása tárgyév november 1–30. között lehetséges.

Natura 2000 gyepterületeken gazdálkodókra vonatkozó határidők

Natura 2000 gyepterületen az október 31. és következő év április 23. napja között történő legeltetéshez a területi természetvédelmi hatóságnak, helyi jelentőségű védett természeti területnek minősülő Natura 2000 gyepterület esetében a települési önkormányzat jegyzőjének, a fővárosban a főjegyzőnek az engedélye szükséges.

VP AKG és VP Öko támogatásban résztvevőkre vonatkozó határidők

„Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés” (AKG) bizonyos célcsoportjaiban és az „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” (ÖKO) intézkedések előírásai szerint a következő évre vonatkozó tápanyag-gazdálkodási tervet minden évben szeptember 30-ig el kell készíteni. Amennyiben az adott növénykultúra betakarítására szeptember 30. napját követően kerül sor, a következő növényre vonatkozó tápanyag-gazdálkodási tervet a betakarítást követő 30 napon belül kell elkészíteni.

Horizontális ültetvény földhasználati kategória: levélminta leadás határideje augusztus 31. napja.

Állattartással kapcsolatos határidők

A termeléshez kötött EU-s és átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatás birtokon tartási kötelezettsége a támogatási kérelem benyújtását követő naptól számított 6 hónapig áll fenn. A kiesés tényének és a pótlásként beállítani kívánt állat azonosítószámának bejelentésére irányadó határidő:

  • legkésőbb a pótlásra előírt határidőt (kieséstől számított 60 nap) követő 15. nap,
  • a kötelező birtokon tartás utolsó 60 napjában kieső és nem pótolt állatok esetében a kiesést követő 15. nap.

Baromfiágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatás kifizetési kérelmeinek benyújtására a jóváhagyott támogatási kérelemmel rendelkezők a II. tárgynegyedévre (II. tárgynegyedév: július 16.–október 15.) vonatkozó kifizetést október 30. napjáig nyújthatják be a jogosult lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatalhoz.

A sertéságazat részére nyújtott állatjóléti támogatás iránti kifizetési kérelmet a naptári negyedévet követő hónap utolsó napjáig kell benyújtani a jogosult lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatalhoz.

Egyéb határidők

Történelmi bázisjogosultságok átírása (kivéve dohány): szeptember 30. napja.

A termeléshez kötött támogatásoknál tavalyi évben megszűnt a hozamigazoló dokumentumok beküldésének kötelezettsége, azonban azoknak továbbra is rendelkezésre kell állniuk egy esetleges ellenőrzésnél!

 

Bányai Tibor – Rácz Judit
vezető szaktanácsadó
Gazda Kontroll Kft.

gazdakontroll-lablec-201907