MENÜ

Precíziós gabonavetés

Oldalszám: 41-42

Hogy teremjen többet?! – szót kapnak a technológusok

Szász Zoltán, Varga Gábor 2019.08.04.

Napjainkban a termesztéstechnológia átalakulóban van, és a fejlesztéseknek a gyakorlatban mérhető hasznot kell eredményezniük. Ezt szem előtt tartva az elmúlt időszakban a sűrű soros vetéstechnológiák – a változó környezeti feltételek, az innovatív megoldások és a korszerű hibridek/fajták megjelenésének hatására – a céltudatos fejlesztések fókuszába kerültek. Felkért szakértők boncolgatják a témát.

Precíziós gabonavetés
Sűrű soros vetéstechnológia – szemenként és pontosan

 

varga gábor

Varga Gábor*

 

A precíz vetés iránti igény a jellemzően széles sortávra vetett kultúrák mellett a sűrű soros vetésnél is megjelent, ami a technológia fejlesztésére és innovációjára ösztönöz. A figyelem középpontjába került a szemenkénti vetés, amelyet első ízben a korszerű repce- és gabonakultúrák vetésekor tudtunk már hazánkban is tesztelni és üzemi szinten hasznosítani.

A precizitás növelése a sűrű soros vetéstechnológiában

Ahogy a repce és a kalászosok termesztése egyre intenzívebbé válik, jellemzően egyre alacsonyabb vetőmagnormára van szükség. Az alacsonyabb tőszám az intenzív kultúrák esetében ma már technológiai elvárás, és minden fajra, fajtára/hibridre specifikus ajánlások vonatkoznak. Hiszen az egyedi termőképesség jelentős mértékben függ a bokrosodó- és elágazódóképességtől, amit a tenyészterület nagymértékben befolyásol. Az alacsony magnorma miatt az állomány homogenitása, valamint a sorokon belül egyenletesen elhelyezkedő növények egyre meghatározóbb szerepet játszanak. Ne feledjük, hogy mindez különösen igaz a korán vetett repce és kalászosok esetében a hibridek megjelenése óta. Hiszen napjainkban hibrid repcéből 350–450 ezer magot (1,5–3,5 kg vetőmag), hibrid búzából 1,2–1,5 millió magot (60–75 kg vetőmag), hibrid árpából és a hibrid rozsból pedig 1,5 (1,8)–2,0 millió magot (85–100 kg vetőmag) vetünk hektáronként. Nem kérdés tehát, hogy az esetükben fokozottan igaz: a precíz és pontos vetés fél siker.

Ezért fejlesztette ki egy német mezőgépgyártó az egyik sűrű soros vetőgéptípusához azt a „szemenként adagoló egységét”, melynek hazai tesztelése új korszak küszöbét jelzi a gyakorlatban. Cégünk munkatársainak lehetőségük nyílt ezzel az innovatív vetéstechnológiával repcében és kalászosokban is megismerkedni. Az eddig megszerzett fontos tapasztalatokat a kalászosok példáján összegezzük.

A kalibrált vetőmag szerepe

2017 és 2018 őszén cégünk fejlesztői csapata a vetőgépgyártó munkatársaival és partnergazdaságokkal együttműködve az ország több régiójában üzemi próbavetéseket végzett, szemenkénti vetésre felkészített gabonavetőgéppel. Alacsony magnormát igénylő búzahibridből biztosítottuk a méretazonos, kalibrált vetőmagot, ami a homogén lehelyezés és a zökkenőmentes gépüzemeltetés egyik alapfeltétele. Sőt, megfigyeléseink szerint a kalibrált vetőmag normál vetéstechnológiában is hasznos, mert nehéz körülmények között is jelentősen javítható vele a vetés és a kelés egyenletessége.

A búzahibridet 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 millió maggal vetettük szemenkénti és hagyományos vetéstechnológiával egyaránt. A vetést követően a magárok feltárásával a lehelyezett vetőmagok egymáshoz viszonyított pozíciójáról győződhettünk meg. A szemenkénti elven működő vetőegységek – különösen a 2,0 milliónál alacsonyabb magnorma alkalmazása esetében – jóval egyenletesebben dolgoztak, mint a normál vetésben.

Az 1–3 leveles állományok vizsgálata is igazolta, hogy a hagyományosan vetetthez képest (1. kép) a szemenként vetett állományban a sorokban a növények homogénebben fejlődtek, egyenletesebb volt a tőtávolság, és csokros vetést, illetve kihagyást nem tapasztaltunk (2. kép). Ennek hatására az egy növényre jutó tenyészterület megközelíti az ideálist. A szemenként és kalibrált maggal vetett gabona jobb térállásból eredő egyenletesebb fejlődése tavasszal is éreztette hatását, végeredményben az állományok jobb egyedi produkciót mutatva több termést hoznak.

 

hagyomanyos-vetes-02 (1) precizios-vetes-003
1. kép: hagyományos vetés: heterogén állomány
2. kép: szemenkénti vetés kalibrált vetőmaggal: egyenletesen fejlődő állomány

 

Következtetések és javaslatok

Az innovatív vetéstechnológia – sűrű sorok, frakcionált vetőmag, szemenkénti vetés – létjogosultsága egyre biztosabb. Ezért a jó minőségű, frakcionált, kalibrált vetőmagtételek biztosítása elengedhetetlen feltétele a szemenkénti hibrid búza vetéstechnológia terjedésének. A repce, kalászosok vizsgálatát érdemes a borsó- és a szójatermesztés vetéstechnológiai vizsgálataival kiszélesíteni.

A sűrű sorban, precíziós szemenkénti vetőgéppel kivitelezett vetés és a kalibrált vetőmag használatának együttese során tapasztalt agronómiai hasznok a következők:

  • precíz vetőmagkezelés, kiemelkedően egyenletes tőtáv;
  • kiegyenlített csírázási feltételek, jobb kelési arány, elvárt tőszám realizálása;
  • homogén és kiváló dinamikával fejlődő, egyenletes növényállomány;
  • a növények számára ideális tenyészterület-kihasználtság, jobb bokrosodás;
  • környezeti és kórtani hatásoknak jobban ellenálló, erőteljes növények;
  • azonos fejlettségű, döntően egy kalászemeletre rendeződő, nagyszámú, teljes értékű kalász;
  • egyenletesen érő és nagyobb produktivitású állomány.

Nyilvánvaló, hogy a biztonságosabb és jövedelmezőbb termelés egyik meghatározó alappillére az innovatív vetéstechnológia és a frakcionált vetőmag által kínált tartalékok maximális kihasználása! Hiszen ne feledjük: a pontos és precíz vetés fél siker!


szász zoltán

Szász Zoltán

 

Közel tíz éve foglalkozik a Horsch a szemenkénti gabonavetés témájával. Azóta, hogy vetőgépet gyárt, folyamatosan törekszik arra, hogy még precízebb legyen a vetés. Az adagolást, a csoroszlyák mélységtartását, a keresztirányú eloszlást sikerült optimalizálni, azonban a magtávolságot nem igazán. Addig, amíg 4–5 millió magot vetünk hektáronként, nem feltűnő a mageloszlás a sorban. Abban a pillanatban azonban, amint lecsökkentjük a dózist 1,5–2,5 millió mag/ha-ra, normál vetésben azt látjuk, hogy a növények elhelyezkedése a sorban nem egyenletes. A búza növény egy individuum. Mit jelent ez? Ha egymáshoz közel vannak, elkezdenek versengeni a fényért, egyik a másik fölé akar nőni. Ezért kell többször regulátorozni, vagy ellenkező esetben megdől az állomány!

Nagyon sok termelő már felismerte, hogy kevesebb vetőmaggal is el lehet érni ugyanazt a terméshozamot mint a nagyobb mennyiséggel, ez köszönhető a fajtanemesítésnek is. Ezenfelül az egyenletes állomány egészségesebb, a gyökérnyak betegségekkel szemben ellenállóbb, néha még nagyobb termésmennyiség is realizálható. Az alapból erősebb, egészségesebb állományt kevesebb alkalommal kell vegyszeresen kezelni, ez költséghatékonyabb növénytermesztést eredményez és a természetre is kisebb nyomást gyakorol. A szemenként vetett búza kb. 20 kg N hatóanyaggal kevesebbet igényel ahhoz, hogy ugyanazt a termésmennyiséget elérje mint a normál vetésű. A többlettermés 2–10% között ingadozik, termőhelytől és fajtától függően. A fajtanemesítők általában tudják, hogy melyik az a fajtájuk, amelyik alacsony csíra vetése esetén pozitívan reagál, így azon termelők részére, akik ebbe az irányba szeretnének elmozdulni, gond nélkül tudnak fajtaajánlatot tenni.

A Horschnál az összes dupla tárcsás vetőegységgel ellátott vetőgépre felszerelhető a Funk adagoló. A gép tervezésénél nagyon fontos volt, hogy ne egy teljesen új gép legyen, hanem a standard gépekre egy kiegészítő adaptáció kerüljön. Ez jelenleg úgy néz ki, hogy az adagoló az elosztótorony a széria kivitelű gép tartozéka, csak az elektronika más és a vetőcsoroszlyák. Ami a vetőcsoroszlyákat illeti, a csoroszlya tetején ül a Funk szemenkénti adagoló, amely szemenkénti vetésnél a magvakat egyenként ejti az ejtőcsőbe. A magárokba került vetőmagot egy fogókerék ágyazza be a talajba, és a mélységtartó kerék még tömöríti felette a talajt. A vetőgéppel lehet nem szemenként is vetni, ekkor az adagolót egyszerűen levesszük és a magáram közvetlenül kerül az ejtőcsőbe.

 

2-hogy teremjen többet _horsch_szemenkenti_vetogep

Speciális soronkénti szemenként adagoló vetőegységek

 

A szemenkénti vetéshez kalibrált vetőmagra van szükség. Nagyon sokan szkeptikusak ezzel kapcsolatban, de hát emlékezzünk csak vissza, néhány évtizede a cukorrépát is egyelni kellett, aztán jött a monogerm mag. Napjainkban pedig standard a kalibrált kukorica- és napraforgó-vetőmag, valamint a repcét szemenkénti vetőgéppel vetők is hozzájutnak kalibrált vetőmaghoz. Véleményem szerint csak hozzáállás kérdése, hogy ki mikor fog búzából, rozsból, árpából kalibrált magot előállítani.

A szemenkénti gabonavetés technológiája, technikája már a kezünkben van, a kérdés csak az, hogy ki mikor szeretne élni vele.

 

-an-
* Varga Gábor – SAATEN-UNION Hungária Kft.
** Szász Zoltán – Horsch Maschinen GmbH