MENÜ

Termeléshez kötött anyatehén- és hízottbikatartás támogatások során tapasztalt hibák

Oldalszám: 19

A szaktanácsadó válaszol

Bányai Tibor 2019.06.06.

Sok gazdálkodó esetében tapasztalunk olyan hibát, ami miatt az állatalapú termeléshez kötött támogatást részben vagy egészben szankcionálja az Államkincstár. Az általunk tapasztalt leggyakoribb hibákat összesítettük és emeltük ki vastagon az alábbi cikkben.

Az átmeneti nemzeti anyatehéntartás és a termeléshez kötött anyatehéntartás támogatása esetében az igénylés feltételei majdnem megegyeznek.

Mindkét támogatásnál a fontosabb feltételek az állatok vonatkozásában:

 • háziasított nőivarú szarvasmarhaféle;
 • a kérelem benyújtásának napján az egyed életkora legalább 8 hónap;
 • húshasznú vagy kettős hasznosítású típusba tartozik (mely meghatározott fajtakóddal – legkésőbb a kérelem benyújtásának napjáig – bejelentésre kerül az ENAR nyilvántartásba);
 • olyan állományhoz tartozik, amelyben 50%-ot meghaladó mértékben hústermelés céljából nevelnek borjakat;
 • támogatási kérelmen bejelentett állat az egységes kérelem benyújtását követő kötelező hat hónapi birtokon tartás alatt a termelő tenyészetében van;
  HIBA: az állatok a 6 hónap letelte előtt levágásra vagy értékesítésre kerülnek;
 • tenyészete igazoltan gümőkór-, brucellózis- és leukózismentes (a NÉBIH küldi az Államkincstár részére).

Külön követelmény a termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás esetén:

 • az egyed után a korábbi években termeléshez kötött tejhasznú tehéntartás támogatást nem vettek igénybe.
  HIBA: azon állatok után is megigénylik a támogatást, amik után korábban tejhasznú támogatást igényeltek.

Fontosabb feltételek a gazdálkodó vonatkozásában:

 • aki/amely a kérelmén legalább 3 támogatható állatot jelent be, a termeléshez kötött támogatás esetén 1 állat;
 • aki/amely gondoskodik a tenyészetében lévő állatállományra vonatkozóan a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet (a továbbiakban: Szarvasmarha ENAR rendelet) szerinti jelölésről és nyilvántartásról;
 • aki/amely gondoskodik a tenyészetében lévő állatállományra vonatkozóan az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvényben foglaltak szerinti apaállat-használatról;
 • aki/amely a támogatásra bejelentett állományában központi lajstromszámmal ellátott, húshasznú, vagy kettős hasznosítású típusba tartozó fajtájú tenyészbikát vagy mélyhűtött szaporítóanyagot használ;
 • aki/amely a 2019. január 1. és a birtokon tartási idő lejárata között történt ellésekhez tartozó termékenyítéseket (fedeztetéseket), szabad és háremszerű pároztatásokat és embrió-átültetéseket az előírt bizonylatokon a NÉBIH központi adatbázisába bejelentette és adatait a központi adatbázisban regisztrálták;
 • akinek/amelynek a kérelmezett állatai legalább 30%-ának van ellése a 2019. január 1-jétől 2019. december 31-ig tartó időszak során;
  HIBA: ugyan az ellések megtörténtek, azonban azokat nem rögzítették az ENAR rendszerben! Illetve a termékenyítés és az ellés közti időszak túl rövid vagy túl hosszú;
 • aki/amely a kérelmezett állattól a birtokon tartási idő alatt született borjakat közvetlenül a születést követően legalább egy hónapon keresztül az anyjukkal azonos tenyészetben tartja;
 • akinek/amelynek a támogatás alapjául szolgáló állatok esetében a birtokon tartás teljes ideje alatt az üszők aránya legfeljebb 40%;
  HIBA: az üszők aránya 40% fölé csúszik, ami sajnos nem elfogadható.

Külön követelmény a termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás esetén:

 • aki/amely a 2018. április 1. és 2019. március 31. közötti időszak alatt nem értékesített 120.000 kg-nál több tejet, illetve tejterméket
  vagy
  ha több, mint 120.000 kg tejet, tejterméket értékesített a fenti időszakban, akkor a támogatási kérelemben feltüntetett összes állatát tejtermelést nem folytató tenyészetben tartja, és vállalja, hogy azokat a továbbiakban tejtermelésre nem hasznosítja, valamint a kérelemben feltüntetett állatai 2018. április 1-jétől nem állnak tejtermelési ellenőrzés alatt;
 • a 2018. április 1. és 2019. március 31. közötti időszakra vonatkozóan az átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg, elektronikus úton, az egységes kérelem benyújtó felületen a havi bontású adatokat tartalmazó tejértékesítési jelentési kötelezettségének eleget tesz.

A birtokon tartási időszak alatt kieső egyedet a kieséstől számított 60 napon belül a kérelmező saját költségén pótolni köteles.
HIBA: nem történik meg a pótlás, így támogatáscsökkenést alkalmaz a hivatal.

A pótlás csak abban az esetben fogadható el, ha

 • a) a kieső állatnak a nyilvántartásból történő kijelentése a Szarvasmarha ENAR rendeletnek megfelelően megtörténik,
 • b) a mezőgazdasági termelő a kiesés tényét és a pótlásként beállított állatot legkésőbb a pótlásra előírt határidőt követő tizenöt napon belül, a kötelező birtokon tartás utolsó hatvan napjában kieső és nem pótolt (tehát az utolsó 60 napban kiesett állatokat nem kell pótolni) állatokat a kiesést követő tizenöt napon belül, a kiesés okát igazoló állatorvosi igazolást mellékelve elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül a Kincstár felé bejelenti,
 • c) a pótlásként beállított állatnak a nyilvántartásba történő bejelentése a Szarvasmarha ENAR rendeletnek megfelelően megtörténik.
Bányai Tibor
vezető szaktanácsadó
Gazda Kontroll Kft.

gazdakontroll-lablec