MENÜ

Egyedülálló lehetőség az ökológiai jelentőségű területek szójavetéseinek vegyszeres gyomszabályozására

Oldalszám: 76-77
Dr. Magyar László 2019.03.08.

Jóllehet a hazai szójatermesztés volumene az elmúlt években növekvő tendenciát mutat, az Európai Bizottság által a zöldítés környezeti hatékonyságának javítása érdekében a termelő típusú ökológiai fókuszterületeken (EFA) 2018. január 1-jétől bevezetett általános növényvédőszer-használati tilalma jelentős dilemma elé állította a termesztőket.

Közismert, hogy a szójában előforduló károsítók közül jelentőségüknél fogva kiemelkednek a gyomnövények, amelyek közvetlen és közvetett kártételükkel évről évre komoly veszélyt jelenthetnek a ter­mesztés biztonságára és jövedelemtermelő képességére egyaránt. Ráadásul a szója gyenge kezdeti gyomelnyomó képessége, változatos gyomflórája és fokozott herbicidérzékenysége a sikeres gyommentesítés érdekében az eddigieknél is magasabb szintű felkészültséget igényel. Amennyiben mindehhez még hozzávesszük azt is, hogy a fenti korlátozás mellé egy jelentősen beszűkült szerpaletta is társul, akkor nem egyáltalán túlzó az a kijelentés, hogy eddig még „soha nem látott” mértékű szakmai kihívásra kell felkészülniük és hatékony választ adniuk a szója hazai termesztőinek.

A Sumi Agro Hungary Kft. évtizedek óta aktívan közreműködik a szója növényvédelmi technológiáinak korszerűsítésében és folyamatos továbbfejlesztésében. Ennek a céltudatos kutató-fejlesztő munkának eredményeként került 2003-ban a szójában is bevezetésre a PLEDGE 50 WP herbicid, amely kedvező tulajdonságainak (eltérő hatásmód, széles hatásspektrum, megbízható gyomirtó hatás, gazdaságosság stb.) köszönhetően rövid időn belül a hazai szójavetések alapgyomirtásának egyik alappillérévé vált. A preemergensen alkalmazott készítmény kedvező szelektivitása miatt 2016-tól az ország több pontján kivitelezett szabadföldi kísérletekből nyert eredményeit dolgoztuk fel annak érdekében, hogy megvizsgáljuk a PLEDGE 50 WP gyomirtó- és fitotoxikus hatását, vetés előtt a talajba történő bedolgozással (ppi/presowing) végzett kijuttatás esetén. A kísérletek eredményei minden említett célkitűzésünkre nézve kedvezően alakultak, ezért, mint új felhasználási lehetőséget, az engedélyező hatóság 2018. március 26-án kelt határozatában a készítmény engedélyokiratának módosításával hivatalossá is tette. Ennek értelmében a PLEDGE 50 WP már nemcsak preemergensen (vetés után, kelés előtt), hanem közvetlenül a vetés előtt, 6–8 cm mélyen a talajba dolgozva is felhasználható szójában. Dózisa ebben a kijuttatási időpontban is a megszokott 80 g/ha, amelyet 300–400 l permetlével kell a jól elmunkált, aprómorzsás talajra kijuttatni.

Az elmúlt évben már a gyakorlatban is számos helyen vizsgázott az új, „bedolgozásos” PLEDGE technológia. A felhasználók első tapasztalatai úgy a készítmény gyomirtó hatását tekintve, mint annak a kultúrnövényre gyakorolt esetleges fitotoxikus hatását illetően nagyon kedvezőek voltak (1. és 2. kép). Egybehangzó vélemények szerint, biológiai hatékonyságát tekintve közel azonos képet mutatott a már korábban széleskörűen használt hagyományos preemergens technológiával. Alkalmazásával jól irthatók a kapás vetésekben előforduló legfontosabb magról kelő kétszikű gyomnövények. Eltérő hatásmódjának köszönhetően olyan, a triazinszármazékokkal szemben kevésbé érzékeny fajok, mint pl. a fekete csucsor ellen is hatékony. Ezen túlmenően a magról kelő egyszikű gyomfajok (pl. kakaslábfű, köles) ellen is markáns mellékhatással rendelkezik. Talajon keresztüli tartamhatása figyelemre méltó, kedvező körülmények között akár 5-6 hét is lehet. Ennek köszönhetően már a keléstől biztosítja a szója gyommentes fejlődését. Ugyanakkor flumioxazin hatóanyaga a szója vegetációs időszakában maradéktalanul lebomlik, így felhasználását követően káros utóvetemény hatással nem kell számolni.

 

mÁrcius sumiagro pr-hez sz1_ml-k

1. kép: vetés előtt bedolgozott (ppi) PLEDGE 50 WP gyomirtó hatása (Dunaszentpál, 2018.05.10.)
mÁrcius sumiagro pr-hez sz2_ml-k mÁrcius sumiagro pr-hez sz3_ml-k
2. kép: egészségesen fejlődő növényállomány a vetés előtt bedolgozott (ppi) PLEDGE 50 WP kezelését követő 14. napon (balra), illetve 28. napon (jobbra)
(Dunaszentpál, 2018. 05. 10., ill. Zsejkepuszta, 2018. 05. 28.)

 

Szárazabb, csapadékhiányos tavaszon további előnyt jelenthet a PLEDGE 50 WP-t vetés előtt a talajba dolgozva kijuttatni, mivel így annak csapadékfüggőségét tovább csökkentve, az eddigieknél megbízhatóbban akadályozhatjuk meg a szójavetések korai gyomosodását (3. kép). A technológia alkalmazása során azonban két lényeges szempont fontosságát kell kihangsúlyozni: egyik a szer talajba dolgozásának minősége (egyenletes bedolgozási mélység), a másik pedig az egyenletes talajfelszín biztosítása (pl. a vetést követő azonnali simahengerezés).

 

mÁrcius sumiagro pr-hez sz4_ml

3. kép: vetés előtt bedolgozott (ppi) PLEDGE 50 WP gyomirtó hatása (Zsejkepuszta, 2018. 05. 28.)

 

Mindezek figyelembevételével a PLEDGE 50 WP engedélyokiratának kibővítésével egy olyan új, egyedülálló alternatív megoldás kínálkozik a hazai szójatermesztőknek, amelynek segítségével nem csupán a hagyományos, hanem a zöldítésben érdekelt ökológiai jelentőségű területeken termesztett szójában is hatékony, kedvező árfekvésének köszönhetően pedig gazdaságos gyomszabályozási technológia valósítható meg.

 

Dr. Magyar László
Sumi Agro Hungary Kft.