MENÜ

Aktuális támogatások

Oldalszám: 6-8
Hegedűs Szilvia 2019.01.16.

A vidékfejlesztési pályázatokban sikeresen támogatást nyert gazdálkodóknak 2019. év január 31. napjáig a tavalyi évre vonatkozóan be kell küldeniük a gazdálkodási naplójukat.

Lesz baromfi állatjóléti támogatási program

Az Agrárminisztérium a baromfiágazat szakmai szervezeteivel egyeztetve már 2018 áprilisában kezdeményezte Brüsszelben a jelenlegi program helyébe lépő új, 2025-ig tartó támogatási programot az eddigihez hasonló szakmai tartalommal, de emelt támogatási kerettel. A 2007 óta működő, nemzeti forrásból finanszírozott, baromfi állatjóléti támogatási program jóváhagyása ez év végén jár le, ezért szükségessé vált egy új támogatási program jóváhagyatása, egyben a 2018 év végéig hatályos program lezárása. A 2019–2025 közötti időszakra szóló új támogatási program jóváhagyási eljárásában az Európai Bizottság és Magyarország közötti szakmai egyeztetések még folyamatban vannak, annak érdekében, hogy a beváltan alkalmazott állatjóléti intézkedések a jövőben is folytathatók legyenek.

Tekintettel a folyamatban lévő eljárásra, az új program nem január 1-től indul, hanem a hivatalos jóváhagyást követően, kellő időt hagyva a támogatási kérelmek beadására is. Ez egyben azt is jelenti, hogy a támogatási kérelmek beadási időszaka is áttevődik 2019 elejére. A 2019. évre szóló támogatási kérelmek beadására 2019. év elején, új formanyomtatványon kerül sor, melyről a Magyar Államkincstár kellő időben, a szokásos módon fog tájékoztatást adni.

Január utolsó napja a webGN benyújtásának jogvesztő határideje

2019. január 1. és január 31. között kell beadniuk az érintetteknek webGN-t. Ennek elmulasztása az előző évi támogatási összeg 15 százalékának elvesztését eredményezi.

A kifizetések mielőbbi megkezdése érdekében a 2018-as naptári évre vonatkozóan az alábbi támogatásokban résztvevőknek kell benyújtaniuk 2019. január 1. és január 31. között a NÉBIH részére elektronikus úton a gazdálkodási napló egyes adatairól a webGN-t.

  • VP agrár-környezetgazdálkodási kifizetés
  • VP ökológiai gazdálkodás támogatása
  • VP NATURA 2000 gyepterületek támogatása
  • VP Kompenzációs kifizetések a Természeti Hátránnyal Érintett Területeken (THÉT)
  • Vízvédelmi célú nem termelő beruházások (NTB): vízvédelmi és vizes élőhely létrehozása, fejlesztése
  • VP élőhely-fejlesztési célú nem termelő beruházások (NTB)
  • ÚMVP agrár-környezetgazdálkodási támogatások környezetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram (10 éves kötelezettség miatt)

Bármelyik támogatás igénybevétele esetén egyetlen nyomtatványt kell kitölteni, majd az ügyfélkapun keresztül beküldeni. Ehhez telepíteni szükséges a legfrissebb Java és ÁNYK általános nyomtatványkitöltő keretprogramot, valamint az aktuális webGN-t, melyek a NÉBIH honlapjáról (http://anyk.nebih.gov.hu/) letölthetők.

A beküldés akkor sikeres, ha három üzenet érkezik az ügyfélkapus tárhelyre. Az első kettő üzenet az ügyfélkaputól, a harmadik a NÉBIH-től. Ha a NÉBIH által küldött visszaigazolást nem kapja meg 24 órán belül, jelezze ezt az [email protected] e-mail-címre.

A webGN benyújtásának elmulasztása az előző évi támogatási összeg 15 százalékának elvesztését eredményezi. VP-AKG/VP-ÖKO szántó és ültetvény tematikus előíráscsoportok/földhasználati kategóriák esetében a tápanyag-gazdálkodási terv beküldése is elvárt, így ott a webGN beküldésének hiánya további 15 százalékos levonást eredményez.

Megjelentek a tanyafejlesztési pályázatok felhívásai

Felhívjuk a pályázni kívánók figyelmét, hogy megjelentek a Tanyafejlesztési Program 2018. évi pályázatainak felhívásai, amelyek elérhetőek a www.kormany.hu oldalon és a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. honlapján (www.hoi.hu).

A pályázati felhívásokban foglaltaknak megfelelően a nemzeti Tanyafejlesztési Program pályázatainak benyújtásához az internetes felület a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. honlapján (www.hoi.hu) 2019. január 28-án (hétfőn) reggel 8 órakor nyílik meg szerkesztésre és kitöltésre, a pályázatok véglegesítésére, egyúttal benyújtására 2019. február 4-e, 8 óra 00 perctől lesz lehetősége a pályázóknak 2019. február 11-e 23 óra 59 percig, vagy forráskimerülésig.

Tájékoztató az elektronikus kapcsolattartásról

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (EÜSZ törvény), valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet kötelezővé teszi a gazdálkodó szervezetek, valamint az elektronikus ügyintézést biztosító szerv ügyfelei számára a jogszabály által előírt esetekben az állammal – ideértve a Magyar Államkincstárral (Kincstár) – való elektronikus kapcsolattartást és az ehhez szükséges hivatalos elérhetőségről történő dokumentumküldést és -fogadást.

Ezen kötelezettség teljesítéséhez az állam a gazdálkodó szervezetek számára cégkapu, az együttműködő szervek, így az elektronikus ügyintézést biztosító szervek számára hivatali tárhelyszolgáltatást biztosít.

Kiegészítő tájékoztatás a cégkapu használatára kötelezett gazdálkodó szervezetek részére

Az EÜSZ törvény szerint gazdálkodó szervezet a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott, belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, azzal az eltéréssel, hogy e törvény alkalmazásában nem minősül gazdálkodó szervezetnek a lakásszövetkezet, valamint az adószámmal nem rendelkező egyesület, alapítvány (1. § 23. pont).

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdés 6. pontjában a következők szerint határozza meg a gazdálkodó szervezeteket: „a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány”.

A Kincstár a fentiekben hivatkozott hatályos jogszabályi előírásoknak eleget téve elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén kizárólag cégkapun keresztül érintkezik az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben szereplő, fenti előírások szerinti gazdálkodó szervezetekkel. Ennek megfelelően a Kincstár az iratokat a cégkapura küldi.

A Cégkapu-regisztrációval kapcsolatos bővebb tájékoztatás ide kattintva olvasható.

Forrás:
www.mvh.allamkincstar.gov.hu
www.nak.hu

Hegedűs Szilvia