MENÜ

Kezdődik az előlegfizetés!

Oldalszám: 6-7
Dr. Vásáry Miklós 2018.11.08.

Minden termelő felfokozott érdeklődéssel várta az október közepét, amikor megkezdődhettek a közvetlen támogatások előlegeinek kifizetése. Ennek eredményeként – korábbi évek gyakorlatának megfelelően – számos gazdálkodó kaphatja meg az idei évben kérelmezett támogatásának jelentős részét.

penz-fizetes-800

 

Idén közel 172 ezer mezőgazdasági termelő adta be az egységes kérelmét és kérvényezett mintegy 5 millió hektár mezőgazdasági terület után közvetlen támogatást. Ezekkel kapcsolatban – az elmúlt években tapasztalt eljárásnak köszönhetően – több jogcím esetében is lehet számítani az előlegfizetésre. Ezt többek között az tette lehetővé, hogy ismertté vált a hivatalos euróátváltási árfolyam. A vonatkozó jogszabály szerint az Európai Központi Bank által meghatározott, 2018. szeptember 28-i árfolyam szerint 324,37 forint/euró összegben kell meghatározni a 2018. évi egységes kérelmekhez kapcsolódó, alapesetben euróban meghatározott támogatási összegeket és ez alapján kezdődhet meg a támogatások folyósítása. Az árfolyam ismeretében lehetővé vált az agrártámogatások 2018. évi mértékének megállapításáról szóló 31/2018. (X. 15.) AM rendelet megjelentetése is, amely tartalmazza az egyes jogcímek esetében kifizethető keretek nagyságát, valamint a lehetséges előlegek maximális mértékét.

Fontos tudni, hogy a Magyar Államkincstár (MÁK) által lebonyolított kifizetések tekintetében fő prioritás, hogy minél több termelő részesülhessen a közvetlen támogatásokat érintő előrehozott utalásban. Ezzel együtt cél az is, hogy minden olyan jogcímet érintően elinduljon folyósítás, ahol arra lehetőség van. Az adminisztratív és helyszíni ellenőrzéseket követően, valamint a kérelmeket érintő kockázatkezelési gyakorlat eredményei függvényében kezdi meg a Magyar Államkincstár a problémamentes kérelmek esetében az előlegek utalását.

Az Európai Bizottság auditorai igen szigorúan ítélik meg egyes tagállamok kockázatelemzési gyakorlatát, ezért azoknál a jogcímeknél, amelyek jórészt adminisztratív keresztellenőrzésekkel a különböző hivatalos adatbázisokból jól ellenőrizhetőek, ott a kifizetési arány az előlegfizetési időszakban mindig magasabb, mint a többi jogcím esetében. Döntően a területalapú jogcímeknél merülnek fel inkább jogvitás vagy adategyeztetést igénylő esetek, míg például az állatalapú termeléshez kötött jogcímeknél, mint a tejhasznú tehén jogcímnél szinte a maximális kifizetést valósítja meg a Kincstár. Kicsit az események mögé nézve látható, hogy a MÁK olyan eljárásrendet kíván alkalmazni, melynek eredményeként elérhető, hogy az új, a korábbi szabályoknál jóval nagyobb adminisztratív terhet jelentő előírásokat úgy lehessen végrehajtani, hogy a gazdák ne lássák kárát. Egyúttal ne kerüljön sor jogosulatlan kifizetésre sem vagy akár visszakövetelésre a már kifizetett támogatások esetében.

A legtöbb termelő esetében a 2018. évi kérelmek után fizethető alaptámogatás (SAPS) – zöldítés nélküli – folyósítása fog megvalósulni. E jogcím előzetesen becsült összege közel 47 800 forint lehet hektáronként, a 2018. október 16-tól kifizethető előleg pedig legfeljebb 32 536 Ft/hektár lehet. Ez az érték az előzetes tájékoztatások szerint a teljes 2018. évi fajlagos támogatásnak az 50 százalékát jelenti, így ennek az összegnek a decemberig megvalósuló kifizetésével tervezhetnek az arra jogosult és egyúttal hibátlan kérelmet benyújtó gazdálkodók. Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás, magyarán a zöldítési jogcím tekintetében a gazdák által is már jól ismert és a tagállami hatóságok által is megfelelően kezelhető szabályrendszer ellenőrzését az Európai Bizottság jelentősen megbonyolította, így ebben a jogcímben várhatóan előleg fizetése helyett a részfizetési időszakban kell az utalások megérkezésére számítani.

A már említett ellenőrzési sajátosságok következtében több jogcím esetében akár 70 százalékos előlegfizetésre kerülhet sor. Az egyes ágazati támogatások közül a termeléshez kötött anyajuh és tejhasznú tehéntámogatás mellett a fiatal mezőgazdasági termelőket és a kistermelőket érintő támogatások esetében indul meg a megemelt összegű előlegfizetés 2018-ban. Amennyiben a jogosultsági feltételek ellenőrzése is zökkenőmentesen befejeződik, az idei évben először lehetőség nyílik arra, hogy a gyümölcstermesztők is részesüljenek az előlegfizetés előnyeiből. Esetükben ez kifejezetten kedvező lehet – különösen az almatermesztők esetében – az idei negatív piaci helyzetre való tekintettel.

A vidékfejlesztési program keretében elérhető normatív támogatási jogcímek esetében is megindulnak a kifizetések. Legfőképp az agrárkörnyezet-gazdálkodási, az ökológiai, a Natura 2000 gyepterületeket érintő valamint a természeti hátránnyal érintett területek támogatásával kapcsolatos előleg kifizetésekre kell készülni.

A közvetlen támogatásokon túlmenően kezdetét veszi az átmeneti nemzeti támogatások (ÁNT) közül a tej (történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 5,69 Ft), a hízottbika (történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 30 000 Ft) a szarvasmarha extenzifikációs (történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 30 000 Ft) valamint a termeléshez kötött anyajuh (történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 12,97 Ft) és a kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuhtartás (történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 2 837 Ft) jogcímek kifizetése is. Az idei kedvezőtlen időjárás okozta gyenge terméseredmények következtében fellépő veszteségek hatásainak enyhítése érdekében a dohánytermesztők számára is az év végéig jelentős összeg kerül folyósításra.

Szükséges rögzíteni, hogy az előlegfizetésre legkésőbb november végéig van lehetőség, utána kezdődik a részfizetés időszaka. Ezen túl – fő szabály szerint – a 2018. évi egységes kérelmek után járó támogatásokat 2019. első félévének végéig kell a Magyar Államkincstárnak megítélnie és kifizetnie.

Ezzel együtt a korábbi gyakorlatnak megfelelően továbbra is számítani kell arra, hogy az egyes utalások alkalmával több jogcímet is érintő pénzmozgásokra kerülhet sor, ezért több esetben nem lesz feltétlenül megállapítható, hogy az egyes jogcímekhez mekkora összeg kapcsolódik. Ennek kibogozását érdemben a határozatok kézhezvételét követően lehet majd megtenni.

Dr. Vásáry Miklós