MENÜ

Aktuális támogatások

Oldalszám:
Hegedűs Szilvia 2018.06.07.

A Magyar Államkincstár 30/2018. (V.15.) számú közleménye

A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeiről.

A kifizetés igénylésének feltételei

A Rendelet 11. §(3) bekezdése, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásába megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet(a továbbiakbanVhr.) 8. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 2014. május 1. és május 15. között benyújtott támogatási kérelmekhez kapcsolódóan támogatási kérelemnek helyt adó határozattal rendelkező ügyfelek a megítélt támogatási összeg fennmaradó 10%-ának kifizetése érdekében kifizetési kérelmet nyújthatnak be, amennyiben már a 2017. évben eleget tetteka Rendelet 4. § (1)bekezdésében, az 5.§ (1) bekezdésében, valamint a 6.§-ban foglalt feltételeknek.

A támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására évente június 1. és 30. között, de legkésőbb a működtetési időszak 5. évét követő évben megnyíló kifizetési időszak végéig van lehetőség.

A támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására jogosult az az ügyfél, aki

 • mezőgazdasági üzemének méretét a 2017. évben a működtetési időszak 4. évére vállalt EUME méretre növelte.

A kifizetési kérelem benyújtása

A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatáshoz kapcsolódó,a támogatási összeg fennmaradó 10 %-ának igénylésére vonatkozó kifizetési kérelmet a Kincstár által rendszeresített nyomtatványokon,az ügyfél választása szerint elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, vagy az ügyfél lakhelye/székhelye szerint illetékes Megyei Kormányhivatal Agrár-és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályához, Csongrád megye esetén a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Agrár-és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályához postai úton kell benyújtani egy példányban.

A kifizetési kérelmet 2018.június 1. és 30. közötti időszakban kell benyújtani. A benyújtási időszak utolsó napja (2018. június30.) munkaszüneti nap, ezért a kifizetési kérelem legkésőbb 2018. július 2-ánadható postára, illetve az elektronikus benyújtó felületen 2018.06.01 00:00:00–2018.07.02. 23:59:59 között van lehetőség a kifizetési kérelem iratanyagának benyújtására.

A kifizetési kérelemcsomag tartalma

A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatáshoz kapcsolódó kifizetési kérelmének nyomtatványai:

 • Kifizetési kérelem (10%)
 • Főlap (D1060-03)
 • Kifizetési kérelem
 • Termőföld betétlap (D1008-02)
 • Kifizetési kérelem
 • Állatállomány betétlap (D1009-01)
 • Kifizetési kérelem
 • Termelői Csoport/TÉSZtagságigazolása(D0068-05).

A Magyar Államkincstár 27/2018. (IV. 28.) számú közleménye

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék termelőinek nyújtandó további ideiglenes rendkívüli támogatás iránti kifizetési kérelmek benyújtásáról

Az egyes gyümölcsfélék termelőinek nyújtandó ideiglenes rendkívüli támogatási intézkedések megállapításáról szóló, 2017. április 20-i 2017/1165/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet, valamint a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet alapján az elismert termelői szervezetek és az elismert termelői szervezetekben nem tag termelők, egyes gyümölcsfélék tekintetében a Magyar Államkincstár által engedélyezett piacról történő árukivonási, be nem takarítási és zöldszüreti intézkedéseikre vonatkozóan ideiglenes rendkívüli támogatást vehetnek igénybe.

Az intézkedések (műveletek) megvalósításának időszaka 2017. július 1 –2018. június 30.

A támogatás alapjául szolgáló intézkedések

Az ideiglenes rendkívüli támogatás a Kincstár által a Rendelet 23. § (11) bekezdése alapján engedélyezett és az engedélyben foglaltaknak megfelelően megvalósított piacról történő árukivonási, be nem takarítási és zöldszüreti intézkedésekre (műveletekre) vehető igénybe.

A támogatás igénylése

A Kincstár által engedélyezett és a kérelmező által végrehajtott intézkedésekre (műveletekre) vonatkozó ideiglenes rendkívüli támogatás iránti kifizetési kérelmet legkésőbb 2018. július 31-ig postai úton kell benyújtani. Kérelmezőnként egyetlen kifizetési kérelem nyújtható be. Benyújtandó dokumentumok mindhárom művelettípus esetén:

 • a közlemény 1. számú melléklete szerinti B0534 számú Főlap,
 • a közlemény 2. számú melléklete szerinti B0535 számú Betétlap piacról történő kivonáshoz,
 • a közlemény 3. számú melléklete szerinti B0536 számú Betétlap be nem takarításhoz és zöldszürethez.

A kérelmek benyújtásának helye és módja

Jelen közlemény IV. pontja szerinti kifizetési kérelmet postai útonaz alábbi címre kell  benyújtani:

Magyar Államkincstár
Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya
1476 Budapest, Pf. 407.

A B0535 számú Betétlapot és B0536 számú Betétlapot elektronikus úton az alábbi elektronikus levélcímre kell megküldeni:
[email protected]


A Magyar Államkincstár 28/2018. (V. 7.) számú közleménye

Az egyéni csekély összegű támogatási keret kihasználtságára vonatkozó hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem benyújtását megkönnyítő nyomtatvány közzétételéről

A hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem benyújtása

1. A hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem benyújtását megkönnyítő nyomtatványt vagy a nyomtatvánnyal azonos adattartalmú kérelmet az alábbi címre kell postai úton benyújtani:

Magyar Államkincstár
Horizontális Ügyekért Felelős Főosztály
1476 Budapest, Pf. 407.

2. Az ügyfél személyesen vagy meghatalmazottja útján is jogosult hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelmet benyújtani.


Fűszerpaprika-termelők csekély összegű támogatása

Ismét igényelhető csekély összegű támogatás fémzárolt vetőmag vásárlása után

A fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 37/2014 (IV. 4.) VM rendelet alapján vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatást igényelhet a fűszerpaprika-termelő a minőségi fűszerpaprika termelése céljából a fémzárolt vetőmag költségeinek részbeni kompenzálására.

A támogatás igénybevételéhez a 22/2018. (IV. 12.) számú Kincstár Közleményben rendszeresített nyomtatványt 2018. május 1. és augusztus 5. közötti időszakban kell benyújtani a Magyar Államkincstárhoz az előírt mellékletek csatolásával együtt.

A támogatás igénybevételére az a fűszerpaprika-termelő jogosult, aki a támogatás alapját képező, vásárolt vagy termeltetőtől, termelői csoporttól átvett fémzárolt vetőmagot teljes egészében saját használatában lévő földterületen fűszerpaprika termesztése céljából felhasználta.

A támogatás mértéke a 2017. október 20. és 2018. április 30. közötti időszakban megvásárolt fémzárolt vetőmag nettó árának 75 %-a, de kilogrammonként legfeljebb 30 000 forint. A rendelkezésre álló forrás legfeljebb 170 millió Ft.

A támogatás összege a kérelmező rendelkezésére álló szabad mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) keret figyelembevételével kerül meghatározásra.

Forrás:
www.mvh.allamkincstar.gov.hu 
www.nak.hu
Hegedűs Szilvia