MENÜ

Kis irodából a közép-európai sertéstenyésztés csúcsára

Oldalszám: 95
2018.05.08.

Tavaly a 25 éves hazai jelenlétét ünneplő Topigs Norsvin magyarországi leányvállalata idén tavasszal újabb nagy változáson ment keresztül. A régiós jelenlét erősödése és az immár 14 országban való jelenlét szükségessé tette a szervezeti átalakulást. A hazai és a cseh leányvállalatok összeolvadásával a vállalat Topigs Norsvin Közép-Európa Kft. néven folytatja munkáját. A cég székhelyét, a hazai sertéstenyésztés történelmében ikonikus szerepet játszott Herceghalomba tette át.

Dallandtól a TN70-ig

A 25 éve egy kis irodával megjelenő holland vállalat a ´90-es években a hazai piacon nagyon gyorsan meghatározó szereplővé vált a Dalland hibridjével. A korábban különállóan működő holland sertéstenyésztő cégek 1999-ben egyesítették tenyésztésüket és létrehozták a Topigs vállalatot. Az új cég 40-es majd 20-as kocája nagyon gyorsan közkedveltté vált a termelők körében. 2014-ben a holland Topigs és a norvég Norsvin szövetkezeti vállalatok egyesülésével alakult meg a Topigs Norsvin.

A két vállalat teljes mértékben elkötelezett a legmodernebb kutatási módszerek irányába. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a Norvégiában évente 3500 kanon elvégzett CT-vizsgálat, mely módszert a világon elsőként emelték a sertéstenyésztés napi gyakorlatába. Ezek a vizsgálatok nemcsak a színhústartalomról, és az értékes húsrészekről adnak hasznos adatokat, de a húsminőségről és a kocák lábprobléma miatti kiesésének hátterében sokszor meghúzódó oszteokondrózis előfordulásáról is. Így napjainkra már kiváló húsminőséget és -mennyiséget örökítő, robusztus lábszerkezetű kocákkal és kanokkal tudunk dolgozni a telepeken. A hollandiai központban található a vállalat Pigbase adatbázisa, mely jelenleg már több mint 40 millió sertés, nukleusz- és árutermelő telepekről illetve vágóhidakról összegyűjtött adatát tárolja. Ezek mellett a rendszer genetikai, darabolási, CT-vizsgálatok és más, a tenyésztési programunk és kutatásaink során használt innovatív mérési módszerek útján begyűjtött adatot is tartalmaz. Ennek az óriási adatállománynak a felhasználása a világ egyik legpontosabb tenyész­értékbecslését teszi lehetővé, mely pontosság nagyban növeli a genetikai előrehaladás sebességét is. Ugyancsak a gyors ütemű genetikai előrehaladást szolgálja a fenotípusos és a genotípusos szelekció során nyert adatállományok összekapcsolása. Ez 40%-kal gyorsítja fel az éves genetikai előrehaladást.

A Topigs Norsvin vállalat első közös terméke a TN70-es koca, mely elsöprő sikert arat a világ sertéstelepein. Hazánkban a hőstressztűréséről már régóta ismert A-vonalú nagyfehér és a Norsvin Lapály vonalának keresztezésével előállított szülőpár koca kiválóan teljesít nemcsak a szaporulati és anyai tulajdonságok tekintetében, de utódai kiemelkedő mutatókkal rendelkeznek a testtömeggyarapodás, takarmányhasznosítás és vágási eredmények területén is. Ezeknek a tulajdonságoknak, valamint az életerős, alacsony kieséssel felnevelhető állatoknak köszönhetően javult a telepi sertés-előállítás gazdaságossága.
A TN70-es kocánk kiválóan kombinálódik valamennyi terminál kanunkkal, így minden piacra tudunk olyan konstrukciót ajánlani, mely a piac igényeinek megfelelő, gazdaságos termelést biztosít partnereink számára.

95-topigs-tn70-800

TN70

30 feletti választás a Topigs Norvin szakmai segítségével

Amint az a grafikonon látható az egy kocára jutó éves választott malacszámban az előrehaladás, a magyar állattenyésztési hatóság által felügyelt Topigs Norsvin genetikát használó telepeken az elmúlt évtizedekben, átlagosan 0,54 darab volt évente. Mára az eredmények már meghaladják a kocánkénti 30 választott malacot. Ez az igen jelentős növekedés részben a folyamatos genetikai fejlesztéseknek, részben a szaktanácsadói munkának köszönhető, melyet a Topigs Norsvin szakemberei folytatnak a termelés minden területére kiterjedően. A személyes szaktanácsadás kiegészül a partnerek részére biztosított kézikönyvekkel, valamint a leggazdaságosabb takarmányozást és az optimális időben való termékenyítést lehetővé tevő szoftverek használatával. Ennek a nagyon összetett, a sertéstenyésztés teljes folyamatát támogató szakmai munkának az elismeréseként a 2017-es OMÉK alkalmából a vállalatunk elnyerte az Állattenyésztési díjat. A Topigs Norsvin által nyújtott segítség mellett meg kell említeni az elmúlt években a telepek technológiai, takarmányozási, valamint menedzsment színvonalában bekövetkezett javulást is, ami szintén nagyban hozzájárult ehhez a fantasztikus eredményhez.

95-topigs-1

Folyamatos genetikai fejlődés és teljes telepi zártság

Napjainkban sok termelőnek okoz komoly fejtörést, hogy hogyan biztosítsa a telepén a folyamatos genetikai előrehaladást, amikor az élőállat-bevitele egyre nagyobb kockázatot rejt magában. Erre a problémára a Topigs Norsvin már sok éve kínálja az InGene tenyésztési rendszerét, mely biztosítja a telep számára a folyamatos genetikai fejlődést és az eredmények javulását más telepről származó tenyészállat bevitele nélkül is. A genetikai fejlődést a Topigs Norsvin által felügyelt mesterséges termékenyítő állomásokon termelő (déd)nagyszülő kanok szaporítóanyagán keresztül biztosítjuk a telepek számára. Ez azonban a kocaállomány ismerete nélkül nem biztosítana megfelelő előrehaladását. A folyamatos fejlődés érdekében az InGene programot használó telepek rendszeres adatcsere-kapcsolatban vannak a hollandiai adatközpontunkkal, mely a már említett óriási adatállomány birtokában a világ egyik legpon­tosabb tenyészértékbecslését végzi. A telepek – ezeket az adatokat felhasználva – a számukra megküldött egyedi párosítási terv alapján tudják elvégezni a leggyorsabb genetikai előrehaladást lehetővé tevő célpárosításokat, mely garantálja az egyre jobb minőségű telepi kocaállományt, ezen keresztül pedig a gazdaságos termelést, és az elégedett tulajdonost.

Kapcsolat:

Topigs Norsvin Közép-Európa Kft.
2053 Herceghalom, Gesztenyés út 1.
Telefon: +36-70/606-5971
E-mail: [email protected]
Web: www.topigsnorsvin.hu
FB: www.facebook.com/Topigs.Norsvin.Central.Europe