MENÜ

Aktuális támogatások

Oldalszám: 6-8
Hegedűs Szilvia 2018.05.08.

A gazdálkodók 2018. május 15. napjáig adhatják be területalapú kérelmüket az ügyfélkapun keresztül.

laptop-800

17/2018. (IV. 9.) számú Kincstár Közlemény

A 2018. évi egységes kérelem benyújtásáról

2018. április 3-án megnyílt az egységes kérelem kitöltési felülete. 2018-ban minden eddiginél több, immár 44 jogcímre, intézkedésre lehet igényelni, illetve adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni az egységes kérelem keretében. Az ügyfelek számára 2018. április 3. és 2018. május 15. közötti időszak áll rendelkezésre, hogy támogatáscsökkentés nélkül nyújthassák be kérelmüket. A 2018. május 16. és június 11. között benyújtott kérelmek esetén a támogatási összeg kapcsán munkanaponként 1% késedelmi szankciót kell alkalmaznia a Magyar Államkincstárnak. A 2018. június 11-ét követően benyújtott egységes kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a Kincstár.

A már 2018. május 15-ig benyújtott egységes kérelmet késedelmi szankció nélkül 2018. május 31-ig adatváltozás keretében lehet módosítani. A gazdálkodók érdekében a Kincstár 2018-ban is alkalmazza az előzetes ellenőrzés jogintézményét. Ennek keretében az egységes támogatási kérelmek május 15-i, szankciómentes beadási határideje után a Kincstár ügyfélkapura kiküldött végzésben értesíti a gazdálkodókat, ha a kérelmek előzetes ellenőrzésekor komolyabb problémát találnak. A termelők az értesítésekben szereplő pontokon a szankciómentes benyújtási határidőt követő 35 napon belül még szankciómentesen módosíthatják kérelmeiket.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy az egységes kérelmeket kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül küldhetik be a Kincstár elektronikus felületén.

A közlemény tartalmi részei:

 1. melléklet – Hasznosítási kódtár
 2. melléklet – Benyújtandó dokumentumok listája
 3. melléklet – MePAR blokktérkép változásvezetési kérelem tájékoztató
 4. melléklet – K0185 Hasznosító személyében bekövetkező változást bejelentő kérelem
 5. melléklet – SAPS és termeléshez kötött növény alapú támogatások tájékoztató
 6. melléklet – Átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatás tájékoztató
 7. melléklet – Termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás tájékoztató
 8. melléklet – Termeléshez kötött hizottbikatartás támogatás tájékoztató
 9. melléklet – Termeléshez kötött tejhasznú tehéntartás támogatás tájékoztató
 10. melléklet – Munkanapló VP őshonos ex xitu
 11. melléklet – K0800 Állatorvosi igazolás holtellésről
 12. melléklet – Zöldítés támogatás tájékoztató
 13. melléklet – Fiatal mezőgazdasági termelők támogatás tájékoztatás
 14. melléklet – Mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszer tájékoztató
 15. melléklet – NVT Mezőgazdasági területek erdősítése támogatás tájékoztató
 16. melléklet – Kárenyhítés I. pillér tájékoztató
 17. melléklet – Dohány jogosult települések
 18. melléklet – EMVA Mezőgazdasági területek erdősítése támogatás tájékoztató
 19. melléklet – VP Agrár-erdészeti rendszerek létrehozásának támogatása tájékoztató
 20. melléklet – VP Agrár-környezetgazdál-kodási intézkedés 2016 tájékoztató
 21. melléklet – EMVA AKG támogatás tájékoztató
 22. melléklet – EMVA Erdő-környezetvédelmi intézkedések támogatás tájékoztató
 23. melléklet – VP Erdei ökoszisztémák – erdőszerkezet átalakítás tájékoztató
 24. melléklet – VP Erdő-környezetvédelmi kifizetések tájékoztató
 25. melléklet – VP-Erdősítés Ipari fásítás támogatás tájékoztató
 26. melléklet – VP Agrár-környezet-gazdálkodási 2015 intézkedés tájékoztató
 27. melléklet – VP ökológiai gazdálkodás intézkedés tájékoztató
 28. melléklet – VP THÉT támogatás tájékoztató
 29. melléklet – VP NATURA 2000 gyepterületek támogatás tájékoztató
 30. melléklet – VP Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása
 31. melléklet – VP Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs támogatás tájékoztató
 32. melléklet – VP Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás tájékoztató
 33. melléklet – VP Őshonos állatok in situ támogatása tájékoztató
 34. melléklet – VP Tejágazat szerkezetát­alakítását kísérő állatjóléti támogatás tájékoztató
 35. melléklet – VP NTB Élőhelyfejlesztés tájékoztató
 36. melléklet – VP NTB vízvédelmi célú beruházások tájékoztató
 37. melléklet – Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése
 38. melléklet – VP Őshonos állatok ex situ in vitro támogatása tájékoztató

A Magyar Államkincstár 23/2018. (IV. 16.) számú közleménye

Az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről szóló 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet szerinti támogatás igényléséhez szükséges nyomtatványok rendszeresítéséről

A támogatási kérelem benyújtásának módja, helye

A támogatási kérelmet baromfi megnevezéscsoportonként jelen közlemény 1. számú melléklete szerinti, N0801 számú „Étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatás – Támogatási kérelem” nyomtatványon a következő tárgyévre vonatkozóan évente egyszer június 1.–június 30. közötti időszakban postai úton az alábbi címre kell benyújtani:

Magyar Államkincstár
Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya
1476 Budapest Pf. 407.

Az N0801 számú „Étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatás – Támogatási kérelem” nyomtatványhoz csatolni kell:

 • a tartási hely fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal) által kiállított igazolást a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában az adott tartási helyen az étkezési tojást termelő tyúk, illetve tenyészbaromfi férőhely maximális kapacitása alapján tartható állategységről;
 • a Baromfi Termék Tanácshoz a tárgyévet megelőző év június 15-éig benyújtott és általa ellenjegyzett, jelen közlemény 2. számú melléklete szerinti N0802 számú „Étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatás – Szakmai Ellenőrzési Lap” egy eredeti példányát;
 • nagyvállalkozásnak minősülő igénylő esetén a támogatás igénybevételével előálló és a támogatás igénybevétele nélküli helyzetére vonatkozó elemzés alapján, a járási hivatal által kiállított igazolást arról, hogy az igénylő részvétele a támogatási programban indokolt.

A kifizetési kérelem benyújtásának módja, ideje

A kifizetési kérelmet baromfi megnevezés-csoportonként jóváhagyott vagy részben jóváhagyott támogatási kérelem esetén –jelen közlemény 3. számú melléklete szerinti, N0803 számú „Étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatás - Kifizetési kérelem” nyomtatványon az előző tárgyévre vonatkozóan, évente egyszer július 1.-július 31. közötti időszakban a Kincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztályához postai úton az alábbi címre kell benyújtani:

Magyar Államkincstár
Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya
1476 Budapest Pf. 407


24/2018. (IV. 19.) számú Kincstár Közlemény

A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeiről.

Forrás:
www.mvh.allamkincstar.gov.hu
www.nak.hu

Hegedűs Szilvia