MENÜ

Egyről a kettőre: Precíziós gazdálkodás gazdaszemmel V. rész

Oldalszám: 71-72

Helyspecifikus fejtrágyázás és mechanikus gyomirtás

Dr. Milics Gábor, Pörneczi Attila 2017.08.03.

A szákszendi gazdaság gyakorlatában több éve alkalmazzák a mechanikus gyomirtást megelőzően kukoricában a fejtrágya kijuttatást. A technológia a gazdaság számára nem új tehát, azonban az, hogy a fejtrágyázást helyspecifikusan és differenciáltan végezzük el, az új megközelítés volt. Mivel a kísérleti táblán a tőszámszabályzással a talaj termőképességében rejlő különbségek kihasználására törekedtünk, a tőszám-változatosságnak megfelelően a fejtrágyát is differenciálni kellett.

 

A precíziós gazdálkodási gyakorlat lehetővé teszi, hogy a nitrogén műtrágyát több menetben juttassuk ki. A növények tápanyagellátása szempontjából a fejtrágyázás mindenképpen jobb megoldás, mint az egy menetben történő kijuttatás, ugyanakkor az állományba történő kijuttatáskor a nitrogén műtrágya hasznosulása nagymértékben függ a bemosó csapadék mennyiségétől. Talán ezért is mondják, hogy a gazdálkodás az egyetlen legális szerencsejáték. Általában a sorközműveléssel egy menetben a sorok mellé történik a műtrágya kijuttatása, mivel a röpítőtárcsával kijuttatott műtrágya megégetheti, károsíthatja a növényt. Szákszenden viszont a röpítőtárcsás műtrágyaszóróval végzett kijuttatás több éve a gyakorlat része, ezért a teljes terület átlagára vonatkoztatva a karbamid kijuttatást 114 kg/ha dózisban, de differenciáltan terveztük kijuttatni. Ez a kijuttatási mód szokatlan kapás kultúrákban, de a gazdaság gyakorlatában ezt az technológiát alkalmazzák hosszú évek óta, ezért indokolt volt azt megvizsgálni, hogy ezt a munkafolyamatot hogyan tudjuk helyspecifikusan megvalósítani.

A differenciált kijuttatás megvalósításához meg kellett találni a munkafolyamat elvégzésére alkalmas gépet, majd meg kellett tervezni a kijuttatási mennyiségeket. A gépet megtalálni egyszerű volt, hiszen a kísérletben résztvevő gazdálkodó ismeretségi körében rendelkeztek olyan eszközzel, ami alkalmas a differenciált kijuttatásra. Ezért a kijuttatáshoz a Kverneland Exacta-TL GEOSPREAD röpítőtárcsás súlymérős, sebességarányos kijuttatásra és szakaszvezérlésre alkalmas műtrágyaszórót használtuk.

A kijuttatási mennyiségek meghatározásában a tőszámszabályzás során is szaktanácsot adó Agroaim volt a kézenfekvő partner. A gazdálkodóval egyeztetve az SMS advanced programban elkészítettük a kijuttatási tervet (1. ábra). A kijuttatási terv készítésekor elsősorban a változó tőszám miatti változó tápanyagigényt vettük figyelembe.

 

71-precizios-fejtragya-kijuttatasi-terv
1. ábra: A differenciált fejtrágya kijuttatási terv


A szoftver segítségével a Kverneland IsoMatch Tellus Go monitorhoz megfelelő fromátumba exportáltuk a kijuttatási munkatervet.

A korábbi tapasztalatokból kiindulva megtanultuk, hogy minden új gépkapcsolat előkészítése során különösen körültekintően kell eljárni, és ajánlott mind az erőgéphez, mind a munkagéphez, mind az informatikai megvalósításhoz értő csapattal kezdeni a munkát, így az esetlegesen felmerülő problémák helyben megoldhatóak. A gépkapcsolat összeállításakor ért bennünket az első kellemes meglepetés: a rendszer azonnal, hibamentesen működött. Az eddigi tapasztalatok azt mutatták, hogy nagyon ritka az olyan „plug and play” azaz „összerakom és működik” rendszer, ami hibamentes. Ebben a tekintetben a Kverneland Exacta-TL GEOSPREAD műtrágyaszóró és a gazdaság Massey Ferguson 6465 erőgépe egymásra talált.

A gépek összehangolása és a beállítások a Kverneland Group Hungária Kft. szakemberének segítségével gyorsan és szakszerűen megtörténtek (2. ábra).

 

72_2 precizios helyspecifikus
2. ábra: A karbamid műtrágyatételhez szükséges beállítások során használt eszközök

 


A beállítás során a precizitást a technológia alkalmazása minden lépésben megköveteli. A műtrágya kalibrálása nagy pontosságú szemcseosztályozó dobozzal történik. A munkafolyamat során több szemcseméretre bontjuk a műtrágyát és ez alapján illetve a fajsúly és a műtrágya szemcsetípusa alapján táblázatból kikeressük a megfelelő beállítást. A modern kor igényeinek megfelelően a beállításokat mobil eszközök alkalmazásával is elvégezhetjük. A táblázatból kiolvasott értékeket a monitorba beírjuk, ezzel megtörténik a gép beállítása.

A fejtrágyázás munkafolyamata

A műtrágyaszóró feltöltése után a kijuttatás megkezdődött. A kijuttatás pontosságát garantálta a Kverneland Exacta-TL GEOSPREAD egyedülálló röpítőtárcsa kialakítása, ami sajátos szórásképe révén a műtrágyát oda juttatja ki, ahova annak kerülnie kell, ennek az egyedülálló kialakításnak köszönhető az is, hogy a szakaszvezérlés a teljes munkaszélességben lehetséges két méterenkénti szakaszhosszokkal(3. ábra).

 

72_3 precizios helyspecifikus
3. ábra: Az Exacta-TL GEOSPREAD szórásképe (Forrás: Kverneland)

 

A munkavégzés közben a vezérlő monitoron nyomon követhető volt a pontos kijuttatott mennyiség (4. ábra). 

 

72_4 precizios helyspecifikus
4. ábra: A vezérlő monitor képernyőképei a kijuttatás során

A műtrágya bedolgozása a talajba

A műtrágya kijuttatását követően egy Garford sorközművelő kultivátorral történt meg a tápanyag talajba juttatása. A sorközművelő kultivátor a gazdaság egyik korábban is meglévő helyspecifikus, illetve ebben az esetben pontos munkavégző eszköze. A kultivátor egy kamera, illetve az ahhoz kapcsolódó szoftver segítségével a gerendelyen mozgatja a kapákat, így azok nagy sebességnél is a tövekhez viszonylag közel mozoghatnak, ugyanakkor a növényeknek nem okoznak sérülést.

71-preciziosig-5_abra_1-k
A kamerával felszerelt Garford sorközművelő kultivátor

 

A fejtrágya talajba juttatását követően a gazdálkodó már jelentősen nem tud beavatkozni a kukorica fejlődésébe, hacsak nem alkalmaz valamilyen öntözési megoldást. Mivel a kísérleti táblán öntözés nem történik, marad a július végi állományszemle, ahol a beállított kísérletek előzetes ellenőrzése történik meg. Ennek eredményéről, valamint az állomány folyamatos monitorozásának eredményéről a következő lapszámban számolunk be.


Dr. Milics Gábor-Pörneczi Attila