MENÜ

Az N-LOCK szerepe a hígtrágya-felhasználás területén

Oldalszám: 15
Dow AgroSciences 2017.07.06.

A hígtrágya tárolása és hasznosítása a nagyüzemi állattartás egyik legnagyobb problémája. A hígtrágya – összetételéből adódóan – nem kerülhet felszíni vizekbe (27/2006. II. 7. Korm. rendelet), és a mesterséges tisztítása sem jöhet szóba.

A homogenizált, vagy szeparált hígtrágya szántóföldi felhasználása az egyetlen megoldás, azonban a hígtrágya kijuttatást – környezetvédelmi okokból – több jogszabály is érinti.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény alapján a hígtrágya kijuttatáshoz talajvédelmi terv készítése szükséges, amit csak talajvédelmi szakértő készíthet el.

A talajvédelmi terv készítésének részletes szabályait, a felhasználást kizáró talajtani-, domborzati és egyéb (például fagyott talaj) tényezőket a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet írja le. Emellett a nem nitrátérzékeny területekre vonatkozó mennyiségi korlátozásokat is ez a rendelet tartalmazza. Eszerint a hígtrágyával kijuttatott N mennyisége legfeljebb 200 kg/ha/év lehet, a kijuttatott kálium és foszfor hatóanyag mennyisége pedig nem lehet több, mint 250 és 150 kg/ha/év.

A nitrátérzékeny területeken ettől eltérő korlátozás van érvényben. A nitrátérzékeny területek 2013-as módosításának következtében jelenleg az ország 68-69%-a nitrátérzékenynek minősül (1. melléklet a 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelethez, megállapítva a 43/2013. (V. 29.) VM rendelet 1. melléklete alapján). Ezeken a területeken az 59/2008 (IV.29.) FVM rendelet (a Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat kötelező előírásai)  szerint évente mezőgazdasági területre szervestrágyával kijuttatott nitrogén hatóanyag mennyisége nem haladhatja meg a 170 kg/ha értéket, beleértve a legeltetés során az állatok által elhullajtott trágyát, továbbá a szennyvizekkel, szennyvíziszapokkal, valamint szennyvíziszap komposzttal kijuttatott mennyiséget is.

Az 59/2008 FVM rendelet a trágyatárolást is szabályozza. Eszerint legalább 6 havi hígtrágya befogadására alkalmas hígtrágyatároló kapacitással kell rendelkezni. A rendkívül nagy mennyiségben képződő hígtrágya kijuttatását ráadásul a tilalmi időszakok is nehezítik:

  • Tilos kijuttatni trágyát október 31-től február 15-ig, kivéve az őszi kalászosok fejtrágyázását, ahol február 1-jétől a trágyakijuttatás megengedett.
  • Csak abban az esetben juttatható ki hígtrágya, ha a trágyázás és vetés közötti időszak a 15 napot nem haladja meg.

Ezek alapján a gazdálkodóknak a nyár végi-őszi időszakban várhatóan a teljes trágyatároló kapacitásuknak megfelelő hígtrágyát ki kell juttatniuk. A hígtrágyát őszi vetésű növények alá tehetik ki. Ha tavaszi növény alá már ősszel szeretnének hígtrágyát kijuttatni, akkor valamilyen takarónövényt kell vetni még az ősz folyamán.

n-lock-higtragya-1 n-lock-higtragya-2-koc


Mindkét esetben problémát jelent, hogy az intenzív N-felvétel csak tavasszal jelentkezik, a hígtrágya N-tartalmának egy része a tél folyamán elvész. A lemosódási veszteség csökkentésére az egyetlen megoldás az N-Lock kijuttatása. A hígtrágya összes N-tartalmának 40-70%-a ammónium-N formában van, a többi pedig könnyen bomló szerves N. A szerves N is rövid időn belül ammónium-N formává alakul, ami nem mozgékony. Ha az N-Lock segítségével blokkoljuk a nitrifikációt, akkor a lemosódás kockázata csökken, a hígtrágya hasznosulása nő.

A hígtrágya hasznosulását a kijuttatás során, vagy azt követően az ammónia képződés (elillanás) is rontja. A N-veszteség, injektálással – a szakirodalmi adatok alapján – 40-90%-al csökkenthető. Az injektálásos kijuttatással viszont nő a denitrifikációs veszteség kockázata. A denitrifikáció során a talaj nitrát tartalma alakul légköri nitrogénné. Ezt a folyamatot baktériumok végzik, és levegőtlen körülmények között nagyobb a veszteség mértéke. Mivel a denitrifikációhoz nitrát jelenléte szükséges, a nitrifikáció blokkolásával, az N-Lock alkalmazásával ez a veszteségforma is csökkenthető.

Az N-Lock alkalmazása tehát két veszteségforma, a lemosódás és a denitrifikáció megelőzésén keresztül is javítja a hígtrágya hasznosulását.

www.dowagro.hu
Dow AgroSciences Hungary Kft.
1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.
Telefon: (1) 202-4191 Fax: (1) 202-4292
Email: [email protected]

dow-banner