MENÜ

Munkavédelem – A betakarítási munkálatok veszélyforrásai

Oldalszám: 81.
Meiszterics Gábor 2017.07.06.

Az egyik leggyakoribb és legismertebb munkabaleset a különböző forgó, mozgó alkatrészek által okozott csonkolásos sérülés, mely megelőzhető korszerű védőburkolatok asználatával. Emellett létezik egy sokkal kockázatosabb veszélyforrás is, a magasból való lezuhanás, esetlegesen belefulladás.

A jelenleg hatályos rendeletek alapján egyéni védőeszközöket kell használnunk 1 méternél nagyobb szintkülönbségen végzett, nem állandó jellegű, rövid ideig tartó munkáknál; továbbá amennyiben közvetlenül a munkavégzés helye mellett vagy alatt – függetlenül a szintkülönbségtől – olyan anyag van, ahol fennáll a belefulladás veszélye.

Ha megvizsgáljuk ezen előírások kapcsolódását a betakarítási munkálatoknál, a következő veszélyeket fedezhetjük fel:

A szárítók előzetes karbantartásához a munkavállalónak egy méter felett kell munkát végeznie, amelyhez a munkavállalónak egyéni védőeszközt kell biztosítanunk. Ezenfelül a szárító belsejében végzett munka zárt térben történő munkafolyamatnak számít, így a szükséges egyéni védőeszközök mellett kiemelt fontossággal kell kezelnünk az esetleges baleset, rosszullét utáni mentésre használatos eszközöket.

A szállítószalagok előzetes karbantartásakor, illetve üzem közbeni meghibásodás esetén a munkavállalónak a javítási munkálatokat a legtöbb esetben egy méter felett kell végezni. Miután kielégítő kollektív védelem túlnyomórészt nem alakítható ki, így egyéni védőeszközökkel kell biztosítanunk a munkavállalót.

A kombájnok, bálázógépek esetleges üzem közbeni meghibásodása esetén előfordulhat, hogy a munkavállalónak a munkagép tetején, esetlegesen a munkagép oldalán kell munkát végeznie. Ezekben az esetekben, amennyiben nincs kialakítva kollektív védelem (pl. szabványos védőkorlát), szintén szükséges a munkavállalót magasból való lezuhanás megelőzésére használatos egyéni védőeszközzel ellátni.

A termény szállításakor a jelenlegi közúti teherszállításra vonatkozó jogszabályok alapján a szállítmányt úgy kell rögzíteni, hogy el ne csússzék, le ne essék, ki ne ömöljék, továbbá olyan módon legyen lefedve (letakarva), hogy le ne szóródjék. Ehhez a legtöbb esetben szükséges a szállítóeszköz tetejére való felmászás, amely esetben magas a leesés kockázata. Amennyiben a szállítóeszköz korláttal felszerelt közlekedő járdával van ellátva, fennáll még a terménybe való beesést követő elmerülés, fulladás kockázata, így ezekben az esetekben is gondoskodni kell a megfelelő egyéni védőeszközről.

A betárolást követően kiemelt figyelmet kell fordítanunk az esetleges karbantartások során felmerülő terménybe való beesésekre. Súlyos, akár halálos munkabalesetet is okozhat amennyiben a munkavállaló az esést követően elmerül a terményben. További súlyos következményekkel járhat, ha a munkavállaló esetleges rosszullét következtében zuhan a takarmányba. Amennyiben nem is merül el benne teljesen, ha arccal zuhan bele, a munkavállalónál könnyen fulladásos haláleset következhet be. Ebben az esetben is kiemelten fontos szerepet játszanak a zuhanásbiztonsági eszközök, amelyek megvédhetik a munkavállalót a fent említett veszélyektől.

A magasból való lezuhanás, mélybe való bezuhanás megelőzésére használatos egyéni védőeszközök egy nagyon bonyolult és összetett ágazata a munkavédelemnek, így a kiválasztásuk során minden esetben kérjék szakértő segítségét. A rosszul kiválasztott eszközök annyi veszélyt rejtenek magukban, mint az eszközök használatának elmulasztása.

Meiszterics Gábor
GAZEK Safety Expert*****
Zuhanásbiztonsági szakértő
+36 30 98 98 756
www.zuhanasbiztonsag.hu

81 gazek akademiagb