MENÜ

EGYRŐL A KETTŐRE – Precíziós gazdálkodás gazdaszemmel I. rész

Oldalszám: 90-91
Dr. Milics Gábor 2017.04.09.

A tavalyi év eredményei alapján a „Zérótól a precíziós gazdálkodásig” cikksorozat önálló kiadványként is megjelent, összefoglalóan bemutatva az egy éves munka során elért eredményeket. Az elhatározás, – miszerint folytatjuk a sorozatot –, megszületett már a gazdálkodási év végén, azonban a körülmények úgy alakultak, hogy a konzorcium az eredeti formában nem tudja folytatni a munkát. Az eredmények alapján érkezett visszajelzések azt sugallták, hogy szükség van egy napló-szerű bemutatásra a helyspecifikus gazdálkodás iránt érdeklődők számára. Természetesen a kritikák sem maradtak el. Ezek a projektben résztvevőknek fontos és értékes szempontokat tártak fel ahhoz, hogy a saját feladatát mindenki gondolja át: ha szolgáltatóként van jelen a piacon, további értéknövelt szolgáltatást nyújtson, ha pedig kereskedőként, akkor jobban figyelembe vegye a gazdálkodók elvárásait.

A kihívás az új gazdálkodási évben tehát nem kicsi. A folytatás nem volt kérdés, inkább annak formája az, ami fejtörést okozott. A idei évtől a gazdálkodó „saját lábra” áll, a döntéshozatalban az eddigi konzorciumi partnerek szaktanácsadóként segítik. A Hartmann Farm eddigi eredményei azt sugallták, hogy átgondolt tervezéssel ki lehet terjeszteni a helyspecifikus gazdálkodást nagyobb területre is, de ehhez továbblépésre van szükség a gazdaság technikai eszközeiben. Természetesen a tavalyi év alapján nem számíthatunk arra, hogy ugyanolyan jó eredményeket fogunk elérni, hiszen a tavalyi évben az időjárás kedvezően alakult a kukoricatermesztés szempontjából. Mivel az eredményesség növekedését – a tavalyi évben ez hozamnövekedésben és bevételben is megmutatkozott – egy 12 hektáros táblán belülre beállított kísérleti mérések alapján vizsgáltuk, és nem a gazdaság átlagához viszonyítva, idén is azt feltételezzük, hogy a technológia alkalmazása pozitívan befolyásolja majd a gazdaság eredményeit. Ha az idei évben nem is érünk el hozamnövekedést, mert az időjárási körülmények nem lesznek kedvezőek, akkor legalább a veszteségek csökkentése révén reméljük a technológia alkalmazásának indokoltságát.

A tavalyi eredményeket követően a szákszendi 12 hektáros mintaterületre idén is kukoricában beállított kísérleteket tervezünk folytatni. Itt a tavalyi hozamtérképek alapján a mintatereket némileg módosítani kellett, az új mintaterek és menedzsmentzónák lehatárolására nem lesz szükség, a kijuttatásokat kell megtervezni az előző év tapasztalatai alapján.
A precíziós technológia kiterjesztésének érdekében a gazdaság művelésbe von egy olyan 100 hektár körüli táblát, amely eddig nem a saját kezelésében volt, azaz a tábla korábbi életéről – azon felül, hogy tudjuk a megelőző évek gazdasági növényeit – nincs információnk, különösképpen nincs helyspecifikus információnk. Ezért ezen a területen ismét a „zérótól a precíziós gazdálkodásig” szemléletű munkát kell elvégezni az évben. A korábbi jó tapasztalatok alapján a terület mintavételezési stratégiájának meghatározását követően a talajminta-vételezést és a szaktanácsadást az AgroAim szakemberei adják, tehát a közös munka ebben a tekintetben folytatódik (1. ábra).

  

1. ábra: Az AgroAim mintavételezéshez használt felszerelése a szákszendi táblán

 

A gazdaság szempontjából felmerült egy fontos fejlesztési feladat: a helyspecifikus tőszámszabályzás megoldása a rendelkezésre álló vetőgépekre. Számos lehetőség merült fel a tél folyamán, hogy a saját erőgéppark és a munkagépek kapcsolása hogyan tenné lehetővé a saját eszköz fejlesztését, de a gazdálkodó számára megnyugtató biztonságú – és egyben a befektetés megtérülésével kecsegtető megoldást nem sikerült találni. Természetesen rendelkezésre állnak hazánkban azok a vetőgépek, amelyek a tőszámszabályzást meg tudják valósítani, de a precíziós (helyspecifikus) gazdálkodást „kóstolgató” gazdaságnak figyelembe kell vennie a beruházásai során, hogy mik a lehetőségei és korlátai. Indokolatlannak tűnt a meglévő, jó állapotú vetőgépek cseréje, a fejlesztés pedig valamilyen technikai nehézségbe ütközött, bármelyik vonalon indult is el az eszközök továbbfejlesztésének gondolata. A szándék tehát megvan a fejlesztésre, azonban ez jelenleg még nem valósult meg. Megoldás természetesen erre az esetre is van, hiszen az egyes munkaműveletek elvégzésére alkalmas gépek bérletének lehetősége több hazai szolgáltatónál is lehetséges már. Most úgy tűnik, hogy a tervezési munkákat követően lehetőség lesz technológiai gépbérletre, azaz megvalósulhat a tápanyag-kijuttatás differenciálása mellett a tőszámszabályzás differenciálása is.

A talaj precíziós szemléletű mintavételezésre sor került március 24-én (2. ábra), azt követően a laboratóriumi vizsgálatok eredményei alapján a gazdálkodó megkapja a kijuttatásra vonatkozó szaktanácsot, majd elkezdődhet a tőszám-, valamint a tápanyag-visszapótlási tervek elkészítése.

 

2. ábra: A mintavételezési tervet az AgriDron Kft. készítette

 

Ezzel a gazdaság megteszi az első lépést az önálló agrárinformatikai alkalmazások kezelésének irányába is. Ez azonban nem az egyetlen informatikai újdonság. A digitalizálódó agrárium a szákszendi gazdaságot sem kerüli el. A gazdálkodás során keletkező adatok kiertékelésére és ezek alapjan a dönteshozatal elősegítésére egy farm menedzsment szoftver alkalmazásait is tesztelni fogjuk az év folyamán. Az agroökologiai adatok és a termesztéstechnológia elemzése alapján történik a profitabilitás megállapítása, ez alapján pedig annak az optimáis technológiának a megtalálása, amely a jövőben alkalmazandó a minél eredményesebb gazdálkodás érdekében.

Dr. Milics Gábor