MENÜ

Aktuális támogatások

Oldalszám: 6-8

2017/1.

Hegedűs Szilvia 2017.01.18.

A 2016. évben a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj jövedéki adó visszatérítését 2017. év január 16. napjától igényelhetik a gazdálkodók az ÁNYK rendszerén keresztül, elektronikus úton.

A jövedéki adó mértéke 2016. év október elsejétől megváltozott, a jövedéki adó mértékéről a NAV honlapján tájékozódhatnak a gazdálkodók.


Január elsejétől átalakult az MVH

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megszüntetéséről, valamint egyes ezzel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet értelmében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2016. december 31-ével beolvadásos különválással megszűnt.

Az MVH mint kifizető ügynökség általános jogutódja a Magyar Államkincstár. Az MVH megyei kirendeltségei a megyei kormányhivatalok részeként működnek.

Az illetékes hatóság december 27-én megadta a kifizető ügynökség feltételes akkreditációját, amely alapján 2017. január 1-jétől kezdődően zavartalanul folyik tovább az agrár-vidékfejlesztési forrásokkal kapcsolatos kérelemkezelési és kifizetési feladatok ellátása.

 


 

Az MVH 103/2016. (XII. 22.) számú közleménye az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól

Az ügyfél-nyilvántartási rendszer a Kincstár és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által közösen működtetett, egységes törzsadat-menedzsment rendszeren belüli olyan nyilvántartási rendszer, amely lehetővé teszi mind a Kincstár, mind pedig a NÉBIH ügyfeleinek egyértelmű azonosítását, valamint jogszabályban meghatározott adatainak naprakész és egységes nyilvántartását, továbbá az egyes ágazati nyilvántartási- és szakrendszerek alapjául szolgál.

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére a Kincstár egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg.

A Kincstár által rendszeresített nyomtatványok

 1. számú melléklet: G1010-02 jelű, „Nyilvántartásba vétel iránti kérelem természetes személyek számára” elnevezésű nyomtatvány.
 2. számú melléklet: G1020-02 jelű, „Nyilvántartásba vétel iránti kérelem nem természetes személyek számára” elnevezésű nyomtatvány.
 3. számú melléklet: G1011-01 jelű, „Nyilvántartásba vett adatok
  módosítása iránti kérelem természetes személyek számára” elnevezésű nyomtatvány.
 4. számú melléklet: G1021-01 jelű, „Nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem nem természetes személyek számára” elnevezésű nyomtatvány.
 5. számú melléklet: G1001-03 jelű, „Betétlap-képviseletre jogosult bejelentéséhez” elnevezésű nyomtatvány.
 6. számú melléklet: G1002-02 jelű, „Betétlap – telephelyek, fióktelepek, termelőegységek, szervezetek alszerveinek bejelentésére” elnevezésű nyomtatvány.
 7. számú melléklet: G1003-02 jelű, „Betétlap – külföldi ügyfelek adatainak bejelentéséhez és módosításához” elnevezésű nyomtatvány.
 8. számú melléklet: G1004-02 jelű, „Betétlap – jogutódlásra vagy jogutód nélkül történő megszűnésre vonatkozó adatok bejelentésére” elnevezésű nyomtatvány.
 9. számú melléklet: G1030-03 jelű, „Az ügyfél és a pénzügyi intézmény között létrejött, a fizetési számlaszám rögzítésére vonatkozó megállapodás bejelentése” elnevezésű nyomtatvány.
 10. számú melléklet: G1031-02 jelű, „Az ügyfél és a pénzügyi intézmény között létrejött, a fizetési számlaszám rögzítésére vonatkozó megállapodás megszüntetésének bejelentése” elnevezésű nyomtatvány.
 11. számú melléklet: G1040-02 jelű, „Kérelem/adatszolgáltatás elektronikus úton történő intézéséhez szükséges jelszó iránti kérelem” elnevezésű nyomtatvány.
 12. számú melléklet: G1050-04 jelű, „Állandó meghatalmazás és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem” elnevezésű nyomtatvány.
 13. számú melléklet: G1051-04 jelű, „Állandó meghatalmazás visszavonása/felmondása és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem” elnevezésű nyomtatvány.
 14. számú melléklet: G1060-02 jelű, „Vélelmezett örökös nyilvántartásba vétele iránti kérelem” elnevezésű nyomtatvány.
 15. számú melléklet: G1071-02 jelű, „Elsődleges képviselői nyilatkozat visszavonása/elsődleges képviselet megszűnésének bejelentése” elnevezésű nyomtatvány.

Nitrátjelentés és gazdálkodási napló a 2017. évben

A nitrátérzékeny területtel rendelkező gazdálkodóknak 2017. év március 31. napjáig kell benyújtaniuk a 2016. évi nitrátjelentésüket. Az adatszolgáltatási időszak változása miatt a 2016. évről szóló jelentésben a 2015. szeptember 1. és 2016. december 31. közötti gazdálkodási tevékenységről kell az adatlapot kitölteni. Átalakul az adatlap legeltetésre vonatkozó része, valamint a trágyakijuttatás megjelenítésére szolgáló táblázat kiegészül a termesztett növényre vonatkozó oszloppal is. A nitrátjelentés NT 3 lapján a hígtrágya valamint az istállótrágya feldolgozásának technológiáját kell megjelölniük az állattartóknak. Az agrár-környezetgazdálkodási támogatásban, a kedvezőtlen adottságú területek támogatásában, valamint a NATURA 2000 támogatásban részesülő gazdálkodóknak szintén 2017. év március 31. napjáig kell beküldeniük a 2016. évre vonatkozó gazdálkodási naplójukat. A gazdálkodási napló GNTAM oldalán a gazdálkodó által megjelölt támogatásoknak megfelelően, az aktívvá váló GN oldalakat kell kitölteni. Újdonság a GN14 állatállomány változásról szóló oldal, amely korábban nem volt része a beküldendő gazdálkodási naplónak. A 2016. évre vonatkozó jelentést és gazdálkodási naplót a www.anyk.nebih.gov.hu oldalról tölthetik le.

 

Fontos, hogy a gazdálkodóknak a Magyar Kincstár e-ügyintézés felületen az adatainak helyességéről nyilatkozatot kell tenniük!

A támogatást igénylő MVH regisztrációval rendelkező gazdálkodók adataik helyességéről ,,Nyilatkozat adatok megfelelőségéről” menüpont alatti MVH felületen tudnak nyilatkozni. Amennyiben az MVH-nál nyilvántartott adataik nem változtak, azt változatlanul hagyva be kell küldeniük az ügyfélkapun keresztül a nyilatkozatukat.


 

Megjelent a fiatal gazdálkodók indulását támogató pályázat

A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás a www.szechenyi2020.hu weboldalon megtalálható. A felhívás kódszáma: VP2-6.1.1-16. 

A kormány a 2020-ig tartó uniós időszakban a Vidékfejlesztési Programban külön alprogram keretében támogatja a fiatal, 18 és 40 év közötti gazdálkodókat.


 

A juh- és kecskeágazat termelési hatékonyságának és jövedelmezőségének növelése, valamint a génállomány minőségi javítása érdekében a FM a szakmai szervezetek bevonásával kidolgozta az apaállatok beszerzésének mezőgazdasági csekély összegű támogatását.

Az FM tájékoztatása szerint a támogatást 2017-től évente két kérelmezési időszakban a Magyar Államkincstárnál lehet majd igényelni a MÁK által közzétett formanyomtatványon. Az első kérelmezési lehetőség 2017. év áprilisában lesz, amelynél a támogatás alapjául szolgáló időszak 2016. október 1-től 2017. március 31-ig terjed – az ebben az időszakban megvásárolt, illetve tenyésztésbe állított apaállatok után számolható el először támogatás. Egy állattartó egy támogatási időszak tekintetében egy támogatási kérelmet nyújthat be.

 

Hegedűs Szilvia
Forrás: www.mvh.allamkincstar.gov.hu, www.nak.hu