MENÜ

Szakmai fórummal ünnepelt születésnapot az Iregszemcsei Kutató

Oldalszám: 45
Agro Napló 2016.12.13.

A Kaposvári Egyetemhez tartozó Iregszemcsei Kutató Intézet 80 éves évfordulójáról emlékeztek meg az ősz folyamán a szakma jeles képviselői, tudományos fórummal megkoronázva a jeles eseményt.Mauthner Ödön 1936-ban alapította meg Növénynemesítő Telepét, amely az akkori világszínvonalnak megfelelő tudományos gárdával és korszerű felszereléssel rendelkezett. Az Iregszemcsei Kísérleti Gazdaság önálló vállalatként 1950. október 1-jén alakult. Döntő jelentőségű volt az intézmény fejlődésében, amikor 1954-ben intézeti rangra emelték, Délkelet-dunántúli Mezőgazdasági Kísérleti Intézet elnevezéssel. 1991-ben, mint önálló Kar csatlakozott a Pannon Agrártudományi Egyetem szervezetéhez. 2000-ben került az akkor megalakult Kaposvári Egyetem szervezetébe, mint a négy alapító kar egyike. Az egyetem strukturális átszervezésének nyomán jelenleg az Agrárközpont részeként működik.

Az 1950-60-as évek mezőgazdasági kutatás-fejlesztésében jelentős regionális szerepet játszott az intézet. Az 1970-80-as években a hüvelyes és olajos kultúrák nemesítése, vetőmag előállítása, valamint az ehhez kapcsolódó szakterületek váltak az intézet fő profiljává, melyek napjainkig megmaradtak fő tevékenységi körének. Az intézetben nemesített szójafajták és napraforgó fajták/hibridek évtizedekig vezető szerepet töltöttek be a hazai vetésterületen, és néhány közülük Európa-szerte is ismert volt.

Dr. Csikász Tamás, a rendezvény főszervezője elmondta, az iregszemcsei intézet fő profilja ma is a nemesítés, a fajtafenntartás és a vetőmagtermesztés. A „kutatás-fejlesztés-, innováció” szemléletében gondolkodva és cselekedve elsősorban alkalmazott kutatási tevékenységet folytatnak különböző kutatási programokban.

Dr. Szépe Ferenc, az FM főosztályvezetője köszöntő előadásában a magyar mezőgazdaság jövőképére irányította a figyelmet, mindenekelőtt fontosnak tartotta a magyar teljesítmények reális értékelését. A hozzáadott értékeket mutató adatokat vizsgálva láthatjuk, hogy nem tartozunk a világ élmezőnyébe. E teljesítmény hátterében „emberi” tényezők húzódnak meg, úgymint a termelési és piaci ismeretek korlátozottsága, a kockázatviselési képesség és vállalkozói kedv hiánya, az együttműködési készség fejletlensége. Átfogó megújulást sürget, csak alapjaiban, új termelési, feldolgozási és értékesítési megoldások kidolgozásával, illetve gyakorlatba történő bevezetésével tudunk kiemelkedni abból a közepes teljesítménykategóriából, ahol jelenleg tartózkodunk.                                                                                                      

Példaképünk lehet ebben az intézet alapítója, Mauthner Ödön, akinek elévülhetetlen érdeme, hogy megteremtette a hazai vetőmagtermesztést, és ezen a téren importőrből exportőrré tette Magyarországot. Ezt az összetett gondolkodást, globális látásmódot és újító szellemiséget képviselte az intézet egykori igazgatója, Kurnik Ernő professzor is,  a szójabab, napraforgó és zöldborsó-nemesítés jelentős alakja, a magyarországi nagyüzemi szójatermesztés elindítója  és az ún. iregszemcsei takarmánytermesztési rendszer kidolgozója. Emléktábláját e jubileum alkalmából megkoszorúzták.

-an-