MENÜ

Nem varázslat, hanem fejlesztés!

Oldalszám: 30-31
Dr. Füzi István, Dr. Hoffmann Péter 2016.11.10.

Megérkezett a jövő karboxamidja: a Xemium®[1]

A magyar termelők közül kevesen tudják, hogy a karboxamidok csoportjába tartozó gombaölő szerek kutatásának története a BASF-nél egészen az 1970-es évekig nyúlik vissza. Hazánkban 2004-től elérhető az első BASF-karboxamid, a boszkalid, melyet több kultúrában számos termelő használ azóta is sikerrel a gombabetegségek leküzdésére. A hatóanyagcsoportot érintő fejlesztési munkálatoknak köszönhetően a 2017-es szezonban már a magyar kalászos- és szőlőtermesztők is kipróbálhatják a különleges molekulaszerkezetű új hatóanyagot, a Xemium®-ot, – ISO-elnevezés szerint fluxapiroxadot – tartalmazó innovatív fungicideket. 

A képlet egyszerű: nincs energia – nincs sejtnövekedés

A mitokondriumok a valódi sejtmaggal rendelkező sejtek energiatermelő egységei. Számuk sejtenként akár a százat is elérheti. Szerkezetüket tekintve egy kettős membránrendszerből állnak, melyhez számos biokémiai folyamat kötődik. Ezek közül a legfontosabb az úgynevezett sejtlégzés, melynek során az elektrontranszport-láncon keresztül zajló terminális oxidáció révén jelentős mennyiségű energia képződik.

Mivel a kórokozó gombák heterotróf szervezetek, nem képesek a fotoszintézisre, így számukra a mitokondrium az egyetlen lehetőség az életfolyamataik működtetéséhez szükséges energia előállításoz. Ezért a sejtlégzés gátlása a gombák gyors pusztulását idézi elő. Nem véletlen, hogy számos hatóanyagnak, hatóanyagcsoportnak éppen a légzési elektrontranszport-lánc különböző pontjain található a hatáshelye.

A karboxamidok tulajdonképpen a komplex II-ben fejtik ki hatásukat (1. ábra), ugyanis a Szentgyörgyi-Krebs ciklusban a szukcinát-dehidrogenáz enzim gátlásával (SDH-gátló) megakadályozzák a szukcinát fumaráttá való átalakulását, így megszakad az elektrontranszport folyamata, azaz meghiúsul az energia előállítása, ezáltal leáll a kórokozó gombák sejtnövekedése.

 

 

 

Fluxapiroxad: Mint a kaméleon… gyors és átjut mindenen!

A Xemium® a növényben és a gombákban, zsíros és vizes közegben egyaránt könnyedén mozog. Ez annak köszönhető, hogy a molekula a környezettől függően változtatni tudja szerkezetét. A Xemium®-nak ez a tulajdonsága teljesen egyedi, nemcsak úgy általában a többi fungicidtől, hanem a saját csoportjába tartozó más karboxamidoktól is megkülönbözteti a molekulát.

Ha a levelek viaszrétegében vagy a gombák membránjain át mozog, lipofil (zsíroldható) szerkezetet vesz föl, ha pedig a növény sejtjeiben, a sejtfalon át vagy a szállító edénynyalábokban, akkor hidrofil (vízzel vegyülő) alakzatot ölt (2. ábra).

 

A Xemium® e különleges kettős viselkedésének tulajdonítható rendkívül gyors hatáskifejtése, páratlanul erős kuratív és eradikatív hatása, valamint kiugróan jó esőállósága.

 

Fluxapiroxad: nagyon gyors és mindent átjár!

Amint a kipermetezett Xemium® a növény felszínén levő viaszréteghez kötődött, egy jelentős része gyorsan behatol a növény belsejébe. A leveleket teljesen átjárja, és a fölvett tápanyagokkal együtt akropetálisan szállítódik a hajtások és a levelek csúcsa felé (3. ábra).

Oly erősen szisztemikus tulajdonságú, hogy azoknak a leveleknek is minden részébe eljut, amelyeknek csak a csúcsa látszott ki a permetezés idején.

 

Fluxapiroxad: számos kultúrában, sokféle gomba ellen!

A Xemium® a szántóföldi és zöldségnövényeket, valamint a gyümölcsféléket és a szőlőt veszélyeztető tömlős és bazídiumos gombák számos faja ellen hatékony. Kimagasló aktivitású egyes levélfoltosságok kórokozói, lisztharmatfélék, rozsdagombák, különféle rothadásokat és foltosodást előidéző nekrotróf gombák ellen.

Magyarországon a szántóföldi növénytermesztésben a Systiva® gombaölő csávázó- és a Priaxor® gombaölő szerben kerül forgalomba a 2017-es szezonban. Emellett szőlőben és almában a lisztharmat és varasodás elleni Sercadis®[2] készítményben, ami jelenleg engedélyezési eljárás alatt áll.

 

Fluxapiroxad: nemcsak megelőz, hanem erőteljesen gyógyít is!

A Xemium® használatakor nem a teljes prevencióra kell törekednünk, mint ahogy a legtöbb gombaölő szer használatakor, hanem ki kell aknáznunk a hatóanyag kuratív és eradikatív hatásában rejlő előnyöket is. Jó példával szolgál erre a szőlőben és az árpában való fölhasználás.

Szőlőben a lisztharmat aszkospórás fertőzésből eredő levéltüneteinek megjelenésekor, a kórokozó első telepeinek elpusztítása céljából, azaz teljesen eradikatív módon vethetjük be először a Xemium®-ot. Ugyanakkor ez a védekezés, ha vannak újabb fertőzött levelek is, amelyeken a tünetek még nem láthatók, azokat gyógyítja, és abszolút megelőző jellegű lesz a bogyófertőzés ellen, hiszen általában a virágzás előtt történik, amikor a bogyókezdemény (bibe) a virágszirmok burka alatt még teljes védelmet élvez a lisztharmattól. Fogékony árpafajtákban a zászlóslevél kiterülésekor a hálózatos levélfoltosság okozta fertőzöttség mértéke gyakran már megközelíti a védekezési küszöböt (5%). Ilyenkor a kórokozónak azon egyedei ellen, amelyek a látható tüneteket produkálják, eradikatív módon vetjük be a készítményt. Ennél is jóval több lehet a lappangó fertőzést okozó egyed, amelyek már fejlődnek a levélszövetekben, de látható tünetet még nem idéznek elő. Ezek elpusztítása már csak gyógyító (kuratív) módon lehetséges. A növényfelület nagy része pedig még teljesen mentes a fertőzéstől, ezt megelőző (preventív) módon kell védeni, vagyis meg kell akadályozni, hogy a kórokozó behatoljon a levélszövetekbe.

Ilyen esetekben tehát a Xemium® eradikatív, kuratív és preventív hatására egyaránt szükség van ahhoz, hogy a fertőzöttség szintje ne emelkedjen a védekezési küszöb fölé, azaz ne alakuljon ki gazdasági kár. Nyomatékosan hangsúlyozni kell ugyanakkor, hogy minden esetben kerülendő a Xemium® „tűzoltásszerű”, azaz súlyos fertőzöttségnél történő használata. Az efféle helyzeteket nem orvosolni, hanem elkerülni kell.

             

Dr. Füzi István és Dr. Hoffmann Péter
fejlesztőmérnökök

A növényvédő szereket biztonságosan kell használni. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

 

® A BASF bejegyzett védjegye. 

[1] A Xemium® az ISO elnevezés szerint fluxapiroxad 

[2] Cikkünk a 2016. október 19-én érvényben levő engedélyokiratok és hatósági szabályozások alapján készült.