MENÜ

Kukorica termésverseny 2016 - SZÁKSZENDI FUTAM: döntések és dilemmák VIII. rész

Oldalszám: 34-35

Termésbecslés

Dr. Kiss Erzsébet 2016.10.06.

Egyedülálló sorozatot indítottunk útjára, amelyben Takács András „versenyprogramját” végigkísérve hónapról hónapra bemutatjuk a Kukorica Termésverseny valódi küldetését. A megválaszolandó kérdéseink, hogy mit hozhat ki belőlünk a versenyszellem, mit is jelent a kísérleti munka a termelési időszak egyes fázisaiban, mit és miért érdemes máshogy tennünk ahhoz, hogy sikert érhessünk el, mennyivel több odafigyelést, mennyivel „cizelláltabb”, azaz részletekbe menőbb technológiai terv alapján kell haladnunk, mennyivel élesebben vetődik fel a döntéskényszer és a vele járó dilemmák helyes értékelése.

Kerek egy hónappal a legutóbbi szemle után ma megejtettük a „hivatalos” termésbecslést Takács András versenyre nevezett kukoricatábláján, Szákszenden. A legutóbbi borongós hangulatomat azonnal eloszlatta a kép, amivel találkoztam, a gyönyörű kukoricaállomány, mely az elmúlt egy hónap alatt eljutott az érés fázisába, aminek ismérveit hiánytalanul felfedezni véltem. Gondolok itt elsősorban a DEKALB hibridekre oly jellemző csuhélevél felnyílásra, a csuhélevelek leszáradására, a szemek csúcsi részén a szállítószövet elbarnulására, azaz a fekete réteg kialakulására, viszont a felső levelek még mindig zöldek, a szár és a gyökér egészséges, így nem volt szükség a szárhiba felvételezésére.

Amiért a múltkor aggódtam – nevezetesen a sok eső nyomán általában másodlagos fertőzésként fellépő csőpenész megjelenése miatt –, annak ma nyomát sem láttam, a mintatereken kibontott csövek valamennyien egészségesek voltak. Az elmúlt 30 napban összesen 23 mm csapadék hullott 2 alkalommal, szeptember 5-6-án 16, szeptember 17-én pedig 7 milliméter, ami az erre a vidékre sokéves átlagban jellemzőnek még a felét sem tette ki. A közbeeső 10 nap, valamint az augusztus 20 és a szeptember 5-e közötti kitartóan száraz és meleg időszakok kedveztek a kukorica érésének, és a betegségek visszaszorulásának. A kukorica intenzív leszáradásnak indult, a közeli bábolnai kísérletekben hetente mért vízleadási adatok szerint a hibridek zöme a szokásos napi 0,5% helyett 1% vizet adott le. A szákszendi versenytáblán vett kukoricacsövek nedvességtartalma szeptember 24-én 27-28% volt. A „fekete réteg”, amely a biológiai érés bekövetkeztét jelzi, ugyan még csak barna színű, tehát feltehetően csak pár napja következett be a szállítóedények beszáradása, de abban biztosak lehetünk, hogy a termésünk már biztonságban van, hisz ettől fogva az életfolyamatok jobbára már csak a leszáradást szolgálják. Ezek után már nem kell izgulnunk azért, hogy egy nem várt aszályos periódus, vagy éppen egy korai fagy megakadályozza kukoricánkat a beépítő folyamataiban, mert azok lezárultak, és ezek után már „csak” az a tét, hogy mennyire segít az időjárás a minél gyorsabb természetes úton való szárításban. Jól tudjuk, hogy a kukoricatermesztés költségtényezői közül a szárítás az egyik legnagyobb, a profitot meghatározó faktor, ezért a beérés időszakára minden kukoricatermesztő száraz időjárást kíván. Ha átlagos ütemű, azaz napi 0,5-0,6%-os vízleadással számolunk, akkor 2-3 héten belül, tehát október közepére – 2. dekádjának végére – elérheti azt a 20% körüli-alatti szemnedvességet, ami mellett a  betakarítás már biztonsággal megkezdhető.

A  mai, azaz a szeptember 24-ei szemlénk elsődleges célja a termésversenyt szervező és ellenőrző Magyar Kukorica Klub  előírásai szerint megejtendő termésbecslés volt. A klub elnöke, Szieberth Dénes által kidolgozott és közzétett kalkulátor segítségével, annak előírásait követve hajtottuk végre ezt az izgalmas feladatot. Először is újraellenőriztük a termőtőszámot. Megnyugodva tapasztalhattuk, hogy a júniusban számolt értékek úgy a normál (itt a kivetett magszám 84 000/ha volt), mind a sűrűbb állományban (ahol 95 000 volt a kivetett magszám) semmit sem változtak. A tábla meghatározó, azaz körülbelül 95%-át kitevő részén 77-78 tövet számoltunk a mintatereken (ami 1000-szeres értéket jelent hektárra vonatkoztatva), a fennmaradó körülbelül 5%-nyi területen pedig, ahol a terméspotenciál magasabb volt, 88–90 tövet találtunk 13,16 folyóméteren (A kivetett és a felnövekedett tőszám közötti mintegy 8–10%-os különbség elsősorban a csíraértékre és a korai kipusztulásokra vezethető vissza. A kívánt termőtőszám eléréséhez tehát mindenképpen érdemes a vetőmagdózist 8–10 %-kal megnövelni.). A tavaszi híradásunkban még szereplő alacsonyabb, azaz 65 ezer tővel vetett táblarészt ma már nem vizsgáltuk, mert azt már a kezdettekkor kizártuk a versenytábla értékelésre kerülő 5 hektárnyi területéből.

 

Csövek a normál, 84 ezer maggal vetett, 77 ezres termőtőszámú állományban

 

Csövek a 95 ezer maggal vetett, és 89 ezer/ha termőtővel beállt állományban

 

A tőszámok után a mintatéren található normál csöveket számoltuk meg. A tőszámnál kisebb érték abból adódik, hogy mindkét sűrűségben előfordultak meddő tövek, melyen nagyrészt ugyancsak a csíra életképességének elégtelensége, vagy a későbbi kelés miatt a növény hátrányos versenyhelyzetének következménye. A mintatéren ezek után leszedtük minden 10. csövet, amit lemorzsoltunk, megmértük a tömegét és a szemnedvességét. A kapott adatokat a MKK terméskalkulátor táblázatába betáplálva automatikusan megkaptuk a versenytáblán becsülhető, további kedvező feltételek mellett várható termést májusi morzsoltban.

A két mintatéren felvett adatok alapján a becsült termést Szákszenden az alábbi táblázat mutatja:

 

Mint látható, igazán biztató a kép, amit egyébként a táblán az eltérő sűrűségű állományokban készített képek is igazolnak, hisz reális esélyünk van a 17-18 tonnás termés elérésére. A pillanatnyi állás szerint a kisebb sűrűségben, tehát a 77 ezres állományban várható nagyobb termés mintegy 600 kg-mal. Mivel a tábla meghatározó részén ez az állománysűrűség dominál, ezért várhatóan az itt kalkulált termés lesz a meghatározó a tábla egészére is.

Minden 10. cső a sűrűbb és a normál mintatérről

 

Bizakodóan várhatjuk tehát a betakarítást, de ne igyunk előre a medve bőrére, mert az elkövetkező hónap még tartogathat váratlan meglepetéseket. Ami mindenképpen a mi malmunkra hajtaná a vizet, az a szép száraz őszi idő, a „vénasszonyok nyara” lenne, hogy a csövek a lehető legideálisabb víztartalomra száradjanak. A Gazda feladata „csupán” annyi, hogy helyesen állapítsa meg a betakarítás időpontját, előkészítse a kombájnokat és a szállítóeszközöket, biztosítsa a szükséges szárítási lehetőséget, valamint döntsön a betakarítás utáni műveletekről.

Dr. Kiss Erzsébet