MENÜ

Vele vagy nélküle?

Oldalszám: 15

Miként könnyítheti meg a tanácsadás a gazdálkodást?

2016.10.06.

Az EURO-ECO Csoport 1993 óta élen jár a tanácsadási munka innovációjában. Ezt az értéket szem előtt tartva született meg nemzetközi fejlesztésben, az elsősorban a kkv-k munkáját segítő Üzleti Támogató Szolgáltatás-Rendszer. Erről a merőben új megközelítésű szolgáltatásról beszélgettünk Farkas Bálinttal, a vállalat marketing- és értékesítési vezetőjével.

Mi késztette egy új szolgáltatási portfólió kialakítására a csoportot?

Hazánkban a tanácsadás fejlődését megvizsgálva sajnálattal láttuk, hogy a fejlettebb piacgazdaságoktól eltérően alakult a helyzete. Néhány fő jellemző: a gyártók és kereskedők végeznek nem független technológia tanácsadást, amit a gazdák kevésbé ellenőriztetnek pártatlan 3. féllel; a gazdálkodók széles körében elérhető, tanácsadási munkát biztosítani hivatott szervezetek piacidegen módon működnek (pl. Magyar Agrárkamara nem alulról, önkéntes módon szerveződött); a tanácsadás fejlődését egészségtelenül befolyásolta az elmúlt évek támogatási politikája.

Ezekből kifolyólag jelenleg a magyar termelők nagy része számára kevésbé ismertek a tanácsadásban rejlő, a gazdálkodásuk biztonságát, fenntarthatóságát és eredményességét növelő megoldások. Emellett látni kell, hogy a fejlett piacgazdaságokban a tanácsadás egyre növekvő szerepet tölt be a gazdasági egységek egészséges működésében.

Napjainkra számtalan tudásanyag vált könnyen elérhetővé, ugyanakkor nagyon nehéz az adott szakterületekhez igazán értő, minőségi szakembereket találni, akik az ismereteket helyesen tudják hasznosítani, pedig ez a versenyképesség alapvető eleme.

 

Mely gazdálkodó réteg a szolgáltatás célcsoportja?

Hazánkban nagyon nehéz megbízható piackutatási adatokat nyerni a mezőgazdaságban tevékenykedőkről. Ennek okai (támogatások optimalizálása) mindenki számára ismertek. Szakértőink átfogó kutatómunkája alapján kijelenthetjük, hogy a gazdaságok egy minősített szűk körének tudjuk csak biztosítani emelt értékajánlatú szolgáltatásainkat. Ennek legfőbb oka a magas minőségű szakértők rendelkezésre állásának egyértelmű szűkössége.

 

A tanácsadás melyik szegmensében kívánják leginkább támogatni partnereik munkáját?

A rutin tanácsadási feladatok elvégzésére léteznek a miénknél értékarányosabb megoldások. Ezt őszintén fel kell vállalnunk.

Ennek oka, hogy a magas minőségű és korlátozott számú szakértők rendelkezésre bocsátása nem olcsó feladat. Ezért mi a partnereink gazdálkodásának jelentős, mondhatni sorsfordító helyzeteiben kívánunk hathatós segítséget nyújtani! Tesszük ezt úgy, hogy néhány szolgáltatásunk tekintetében nominális árcsökkenést is el tudtunk érni, a legújabb erőforrásmegosztási módszereinkkel.

 

Melyek az Üzleti Támogató Szolgáltatás-Rendszer (ÜTSZR) elemei?

Az Agrárvállalkozási Biztonsági Háló a biztonságos üzletmenetet, a Tulajdonosi Támogató Program a fenntartható működést, a Menedzsment Támogató Program az átlagot jóval meghaladó eredményességet biztosítja.

 

Ez nem túl nagy vállalás?

A nemzetközi tapasztalatokat tekintve nem. Olyan modern tudományos eszközöket vontunk be fejlesztéseinkbe, mint a hálózati és közösségfejlesztési kutatások eredményei. A fejlesztői csapatunk által kidolgozott, a piacon egyedülálló szolgáltatási modelljeink biztosítják azokat az üzleti megoldásokat, amelyekkel a leghatékonyabban tudjuk támogatni partnereinket vállalkozásuk fejlesztésében.

 

Gondoljuk, az emelt értékajánlat nagymértékű áremelkedéssel is jár?

Fejlesztésünk során alapvető szempontként kezeltük azt, hogy ár-érték arányunk kimagaslóan jobb legyen múltbéli szolgáltatásainkhoz képest. Úgy érezzük, hogy ezt a célt sikerült megvalósítanunk. Ehhez azonban szükséges partnereink szemléletének a megváltoztatása is. El kell fogadniuk azt a tényt is, hogy sikereket csak tudatos és hosszú távú együttműködéssel érhetünk el.

 

Milyen közvetlen előnyöket tapasztalhat egy partner az Agrárvállalkozási Biztonsági Háló tagjaként?

Először is azt, hogy egy támogató közösség tagja, amely segíti a vállalkozásának működtetését. Rendszeresen tájékozódhat a gazdálkodáshoz elengedhetetlen üzleti információkról, lehetőséget biztosítunk az üzleti problémák közös átbeszéléséhez, üzleti továbbképzéseket szervezünk; szakmai támogatást nyújtunk közigazgatási (MVH, NAV, bíróságok, egyéb hivatalok) eljárásokban; akadályoztatás esetén támogatjuk a vállalkozás irányítását; meghatározott üzleti krízishelyzetekben pénzügyi segítséget biztosítunk.

 

Hogyan lehet a rendszer partnerévé válni?

A partnerséget az ÜTSZR keretszerződésének, az Agrárvállalkozási Biztonsági Hálónak az online megkötésével lehet indítani. Ehhez első lépésként regisztrálni kell az eurofarm.hu oldalon, ahol további, a gazdaság működésével kapcsolatos információk megadásával lehet jelentkezni a programba.

 

Mi a Pilot Partner Program lényege?

Magyarországon indul az Üzleti Támogató Szolgáltatás-Rendszer nemzetközi bevezetése, ez a Pilot Partner Program. Ennek keretében, első körben, kizárólag 150 agrárvállalkozásnak lesz lehetősége, hogy lényegesen kedvezőbb feltételek mellett vehessék igénybe szolgáltatásainkat. A programban partnereink aktív együttműködésére számítunk, véleményezhetik a jövőben bevezetésre kerülő szolgáltatásainkat, támogathatják fejlesztő csapatunk munkáját, hozzájárulhatnak értékesítési és szolgáltatási folyamataink tökéletesítéséhez. Így olyan jövőbeni üzleti támogató programokba való bekapcsolódásra szereznek elsőbbségi jogot, melyek jobbátételéhez ők maguk is hozzájárultak. Mindeközben szakmailag teljes értékű Agrárvállalkozási Biztonsági Háló szolgáltatást kapnak, töredékáron.

 

A múltban személyes kapcsolattartókon keresztül történt az értékesítés. Ezt tervezik a jövőre is?

A fejlesztések során elsőrendű volt a szolgáltatások ár-érték arányának maximalizálása. A direkt eladás véleményünk szerint egy kényelmes, de a vevőink számára rendkívül költséges út. Eddigi tapasztalataink szerint partnereink szívesen és aktívan részt vesznek az értékesítési és fejlesztési közös munkában, a szolgáltatási díjaikat ezúton 40–90 százalékkal csökkentve!

 

"Jelenleg a magyar termelők nagy része számára kevésbé ismertek a tanácsadásban rejlő, a gazdálkodásuk biztonságát, fenntarthatóságát és eredményességét növelő megoldások… a fejlett piacgazdaságokban a tanácsadás egyre növekvő szerepet tölt be a gazdasági egységek egészséges működésében."