MENÜ

Messzire juthatnak a MezőgépÉSZek játék győztesei

Oldalszám: 6-7
Agro Napló 2016.10.06.

Kétfordulós játékot hirdetett tavasszal a MEGFOSZ és az AGRO NAPLÓ mezőgazdasági gépésztechnikus, gépész és gépjavító szakos középiskolások részére, számítva a fiatalok kreativitására, szakmai elhivatottságára és felkészültségére. A MezőgépÉSZek játék nyertes csapata a csornai Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakközépiskola 12/A osztályos tanulói jutalom utat nyertek a Fliegl gépgyártó vállalat németországi központjába."...óriási igény van a szakmai hivatástudatot erősítő tanórán kívüli tevékenységekre.”

Zsigmond Ágnes - laptulajdonos

 

 

A célunk az volt, hogy a mezőgazdasági piacon egyre fokozódó fiatal szakember hiányt – természetesen bevonva a szakiskolák pedagógusait – már csírájában „orvosoljuk”.  Ehhez a magunk szakterületén maradva, napjaink kommunikációs eszközeit megragadva fogtunk hozzá, s a fiatalok hangján szólva a Facebookon indítottuk el a számukra és számunkra is kihívást jelentő kreatív feladatokból álló játékot. A programban 14 szakiskola vett részt 3–5 fős csapatokkal. Mind a szakiskolák vezetői és szakoktatói, mind a tanulók visszajelzései megerősítettek bennünket abban, hogy óriási igény van a korszerű technológiákat gyakorlatiasan bemutató, a közösségi szellemet és szakmai hivatástudatot erősítő tanórán kívüli tevékenységekre. A kezdeményezés tovább folytatásán dolgozunk, ami azt jelenti, hogy a „gyökerekig visszanyúlva” – már az általános iskolásokkal elindítva e témában a kommunikációt, s a kört szélesítve az egyetemistákkal – szeretnénk teljessé tenni a projektet. A most ősszel induló 2016-2017. évi programunk célja egy együttműködési hálózat kiépítése a mezőgazdasági szervezetek, a mezőgazdaság területén működő oktatási intézmények, gyakorlati képzőhelyek és vállalkozások körében, valamint egy 13–22 éves korosztálynak szóló vetélkedő- és rendezvénysorozat lebonyolítása az idei tanév során. Fontosnak tartjuk a fiatalok motivációját és érdeklődését a tananyagon kívüli egyedi lehetőségekkel is megmozgatni. Ehhez elsősorban vetélkedők, workshopok, magyar és külföldi kiállításokon, gyárlátogatásokon való közös részvétel szervezésével tudunk hozzájárulni.

A közreműködő vállalatoknak ezúton szeretnék köszönetet mondani a projektben való részvételért. A tanulók érdeklődését figyelve elmondhatom, hogy a piacon meghatározó cégek szakmai támogatásával, az innovációra alapozott technológiáik, gépparkjaik megismertetésével lehet sikeres kezdeményezésünk, hiszen csak e technikai csodákat megtapasztalva, „megtapogatva” válhat vonzóvá a fiatalok számára a mezőgépész szakma.

 

 


 "Közös cél, hogy minél képzettebb munkaerőt adjunk a munkaerőpiacnak.”

Harsányi Zsolt - MEGFOSZ elnök

 

A MEGFOSZ  felkarolta a mezőgépész képzés ügyét, eddig több mezőgépész szakmát népszerűsítő kampányhoz is adta a nevét.

A tapasztalatunk pozitív, mára már számokban kifejezhető eredményekről is be tudunk számolni. Elmondhatjuk, hogy emelkedik a szakiskolákba, sőt a gépészmérnöki karra jelentkezők száma is. Természetesen a mi munkánknak ezzel nincs vége, a fiatalokat továbbra is folyamatosan biztosítjuk arról, hogy jó helyen vannak, a lehető legvonzóbb jövőképet tárjuk eléjük. Látniuk kell, hogy tanulmányaik végeztével olyan szakma lesz a kezükben, amellyel el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon, a megélhetésük hosszú távon biztosított lesz.

Nemcsak beszélünk a munkaerőhiányról, tapasztalatból tudjuk, mely területeken kevés a jól képzett munkaerő. A probléma nem egy év alatt fog megoldódni, nem elég a fellángolás, lobogó tűzre van szükség ahhoz, hogy folyamatosan elérjük a fiatalokat, tartósan a szakmára tudjuk a figyelmüket, érdeklődésüket irányítani. Többéves kampány elején járunk, kitartásra, összefogásra van szükség a hatékonyság fokozásához. Jelenleg szakiskolákkal, egyetemekkel, a minisztériummal, a kamarával működünk együtt, hogy a mezőgazdaságot, ill. a mezőgépészetet megkedveltessük a diákokkal. Közös cél, hogy minél képzettebb munkaerőt adjunk a munkaerőpiacnak, hiszen a mezőgazdasági technika és technológia is rohamléptekben fejlődik. Olyan tehetséges fiatalokra van tehát szükség, akik tudják kezelni, ill. karbantartani az új technológiát, sőt készen állnak további ismeretek befogadására, örömmel állnak a technika vívmányai által támasztott újabb és újabb kihívások elé, lépést tudnak majd tartani a fejlődéssel.

 

 

"A célunk az, hogy egy ilyen projekt végére felállítsunk előttük egy jövőképet.”

Maria Fliegl - Fliegl Agrartechnik

 

A közúti és mezőgazdasági pótkocsiairól ismert, a világ  8 országában gyártókapacitással rendelkező, illetve 9 értékesítő központtal, valamint több mint 20 viszonteladói bázissal bíró vállalatként fontosnak tartjuk az ilyen jellegű programban való részvételt, hiszen ezek a diákok lesznek a holnap szakemberei.

Jól képzett és motivált utánpótlásra van szüksége a mezőgépész szakmának, ezt a célt kitűzve, nekünk élőben kell bemutatnunk a vállalatot, be kell avatnunk őket a különböző projektjeinkbe, betekintést kell engednünk az elméleti, illetve gyakorlati programjainkba. A tanulók gyakorlat orientáltságát tükrözik ugyanis az ilyen gyárlátogatások, viszont az egyetemeken és a szakiskolákban az elméleti oktatás túlsúlyban van. A célunk az, hogy egy ilyen projekt végére felállítsunk előttük egy jövőképet, vagyis, hogy a tanulók el tudják magukat képzelni a vállalat dolgozójaként.

A projekt lezárását követően, a szakmai kapcsolat fennmaradása esetén a történet nem ér véget, több országból is lehetőséget kapnak a fiatalok egy hosszabb gyakorlaton való részvételre, ami azt jelenti, hogy hat hónapon keresztül teljes körű betekintést nyernek a munkáinkba. Nálunk a gyakornokok nem csak nézelődnek és „kávét főznek“. Elvárjuk, hogy aktívak legyenek és beilleszkedjenek a csapatba.

 

 

...a mezőgépész oktatásban a gyakorlatot közelebb kell hoznunk az elmélethez...”

Ackermann Tamás - Fliegl Abda Kft. cégvezető

 

A Fliegl csoport gyártói és kelet-közép-európai kereskedelmi központi feladatot ellátó abdai gyár életében napi szinten szembesülünk a szakképzett munkaerő hiányával. A gyakorlattól, vagyis a valóságtól elszigetelt oktatás, a szakmailag elavult tankönyvek mélyítik a gyakorlat és az oktatás közötti nagy szakadékot. Azért, hogy a mezőgépész oktatásban a gyakorlatot közelebb hozzuk az elmélethez, szívesen részt veszünk ilyen kezdeményezésben, mint a MezőgépÉSZek játék, ahol a pályaválasztás előtt álló diákok megismerkedhetnek a modern mezőgazdasági gépekkel, újdonságokkal és az innovatív technológiákkal. Minél több szakiskola vesz részt hasonló programokban, annál nagyobb az esélyünk arra, hogy a mezőgépész szakma a fiatalok körében vonzóvá váljon. A kíváncsiság, a lelkesedés, a nyitottság a diákok részéről „tapintható” volt, a legnagyobb érdeklődést a termékgyártás folyamatának megismerése váltotta ki, ahol végignézhették az egyes munkafolyamatokat, a 3 dimenziós lézervágón keresztül a több tonnás hajlítógépeken át, a szemcseszórók és merítőládákig bezárólag.”

A különböző felépítmények, alvázak és futóművek élőben történő összehasonlítása pedig egy gyakorlati képzéssel is felért.

 

 

Részletek a diákok útinaplójából

karpfhamerfesti mezőgazdasági gépkiállítás hangulata várakozásainkat teljes mértékben felülmúlta, a gazdák kedve egy kicsit se tükrözi a nálunk megszokottat.

Útra keltünk Kastl irányába, hogy megtekinthessük az 1975-ben id. Joseph Fliegl által alapított gyár mai állapotát. Körbevezettek minket a gyár területén, megmutatták a gyártás folyamatát, az aktuális fejlesztéseket. Interaktív gyárlátogatás volt, hisz minket diákokat kérdeztek a Fliegl termékekről, azok felhasználásáról, kialakításukról.

Együtt ebédeltünk Joseph Fliegl-vel, a gyár tulajdonosával és vezetőjével, illetve feleségével, Maria Fliegl-vel – mindketten beszélnek magyarul. A cég tulajdonosa érdeklődött a magyar mezőgazdasági iskolák helyzetéről, lehetőségeikről.

A mühldorfi központban a kolosszális méretek, a legújabb raktár- és gyártástechnológia, a szervezettség mind-mind a professzionalizmust tükrözi.  A komplexum területén először a gyártórészleget tekinthettük meg, ahol elkezdődik egy pótkocsi „élete”. Első lépésben– pótkocsi alá mászva is – megnéztük a kész Fliegl termékeket, azok sajátosságait, majd a gyár területén láthattuk a termékgyártás folyamatát. Külön meg kell említeni a gyár automata, számítógép által vezérelt 27 méter (!) magas raktárát, ahol a rendezés emberi beavatkozást nem igényel.

A gyártórészlegről kiérve a különböző felépítményeket, alvázakat és futóműveket tudtuk összehasonlítani.  Ackermann Tamás – interaktív beszélgetés közben – feltárta előttünk a különböző típusok eltérését és kifejlesztésük okát, különböző, a cég által gyártott ún. „no name” pótkocsikat, ahol a megrendelő kérésére olyan szerkezeti kialakításokat is használtak, amelyeket a saját termékein nem találhatunk meg. Iránymutatást kaptunk továbbá a gazdák helytelen géphasználatból adódó hibákról, átbeszéltük a különböző alvázelrendezések és profilok előnyös és hátrányos oldalát a pótkocsikon való alkalmazáshoz, valamint a különböző felépítmény kialakításokat.

Diákként elmondhatjuk, hogy egy nagyszerű és izgalmas MezőgépÉSZek játék után egy fantasztikus élményt adó, jól szervezett, interaktív szakmai kiránduláson vehettünk részt.

Gaál Ernő, Cseh Bence, Hoffman Patrik, 
Czinder Szabolcs, Gyurátz Soma és Kovács Zsolt szakoktató


 

A játék végeredményét megtekinthetik a www.agronaplo.hu/nyeremenyjatek/mezogepeszek oldalon.

Agro Napló