MENÜ

Aktuális támogatások

Oldalszám: 7

2016. augusztus

Hegedűs Szilvia 2016.08.09.

Azon gazdálkodók, akik egységes kérelmükben hagyományos másodvetést vagy ökológiai jelentőségű másodvetést jelentettek be, a vetés valós idejét követő 15 napon belül jelenteniük kell az egységes kérelem adatváltozási felületén. A nemzeti agrárkamara honlapján megtalálható a 2016. évi gazdálkodási napló, amely tartalmazza a szálasfehérje, szemesfehérje, ipari zöldségnövény, valamint az ökológia jelentőségű másodvetésre vonatkozó kitöltési felületeket.

A Felhívás címe: Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek

A VP5-8.6.2-16 – Erdei termelési potenciálmobilizálást szolgáló tevékenységek pályázati felhívás kifizetési kérelmek benyújtása 2016. július 22–vel megkezdődött.

A benyújtó felület elérési útvonala: https://www.mvh.gov.hu/e-ugyintezes a bejelentkezést követően az alábbi menüpontot kell választani:

  • Elektronikus kérelemkezelés.
  • Vidékfejlesztési Program (2014–2020) Kifizetési kérelem.
  • Az erdőterületek fejlesztésére és az erdők életképességének javítására irányuló beruházások.
  • Erdei termelési potenciál mobilizálása (fiatal erdők – VP).

A Pályázati felhívás és mellékletei a Miniszterelnökség oldalán, a www.palyazat.gov.hu honlapon érhetőek el a következő útvonalon:

www.palyazat.gov.hu/vp-5-862-16-erdei-termelsi-potencilmobilizlst-szolgl-tevkenysgek

A kifizetési kérelem benyújtását segítő Kitöltési útmutató elérési útvonala:

www.mvh.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/3060659/tajekoztatok

 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 61/2016. (VI. 22.) számú közleménye az egyes gyümölcs- és zöldségfélék termelőinek nyújtandó további ideiglenes rendkívüli támogatási intézkedések megállapításáról szóló 2016. június 10-i 2016/921/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet alapján meghatározott műveletek végrehajtásának engedélyezéséről.

 

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék termelőinek nyújtandó további ideiglenes rendkívüli támogatási intézkedések megállapításáról szóló 2016. június 10-i, 2016/921/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet, valamint a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet alapján az egyes gyümölcs- és zöldségfélék tekintetében az elismert termelői szervezetek és az elismert termelői szervezetekben nem tag termelők egyes gyümölcs- és zöldségfélék tekintetében az MVH által engedélyezett piacról történő árukivonási, be nem takarítási és zöldszüreti intézkedéseikre vonatkozóan ideiglenes rendkívüli támogatást vehetnek igénybe.

A támogatás igénybevételének általános feltételei:

A támogatásra jogosultak köre

  • elismert termelői szervezet,
  • elismert termelői szervezetben nem tag termelő.

Az intézkedések megvalósításának időszaka

2016. július 1.–2017. június 30. (vagy a Magyarország számára megállapított termékmennyiségek elfogyásának időpontjáig)

A támogatás alapjául szolgáló intézkedések

  • Piacról történő árukivonás (ingyenes szétosztás, állatokkal történő feletetés, térítésmentes kiosztás, biogáz előállítás),
  • Be nem takarítás (denaturálás, talajba történő bedolgozás),
  • Zöld szüret.

 

Hegedűs Szilvia
Forrás: www.mvh.gov.hu, www.nak.hu