MENÜ

A napraforgó növényvédelmi tendenciái

Oldalszám: 77
2016.07.11.

Korábban megjelent cikkünkben közöltük a hazánkban tapasztalható változásokat a napraforgó vetőmag-használatát illetően. Bemutattuk, hogy az előző évhez képest tovább növekedett a Clearfield és a tribenuronmetil-toleráns vetőmagok használata, továbbá a 2015. év újdonsága, a Clearfield Plus technológiával rendelkező szaporítóanyagok is már említésre méltó arányban megmutatkoztak kutatásunkban. Jelen cikkünkben a tavaly tapasztalt növényvédelmi jellegzetességekre térünk ki.

Gyomirtó szerekkel országos átlagban a vetésterület 97%-át kezelték a gazdák. Ezt az értéket Csongrád megye jóval alulmúlja, itt az elvetett napraforgótáblák csupán 84%-án vélték indokoltnak a gyomirtást. Az összes kezelést tekintve legintenzívebben Fejér, Pest, Jász és Békés megyékben védekeztek a gyomok ellen. Átlagosan öt esetből két gazdaság kezelte kétszer a napraforgóját, a többieknek elegendő volt az egyszeri alapkezelés. A hektáronkénti anyagi ráfordítás (amely kutatásainkban rendre áfa és kijuttatási költség nélkül szerepel) országon belüli megoszlása a keleti és a nyugati országrész között szembetűnő az 1. ábrán.

 

A hazai napraforgó-terület 82%-án vetettek tavaly a gazdák Clearfield, Clearfield Plus és tribenuronmetil-toleráns vetőmagokat. Kutatásunk szerint CL és CLP vetőmagra vonatkozó terület 84%-án a technológia szerinti imazamox, valamint a TMT-vetőmaggal bevetett birtokok felén alkalmazták a technológia szerinti tribenuron-metil hatóanyag-tartalmú készítményeket, a fennmaradó felületeket a megszokott herbicidekkel gyommentesítették.

A gombaölő szeres kezelésekre országos átlagban a vetésterület 44%-án volt szükség. Érdemesebb azonban az alábbi helyi adatokat szemügyre venni, hiszen igen jelentős szórás tapasztalható az egyes megyék között (2. ábra).

 

Minden negyedik kezelésnél a tankkeverék két eltérő hatóanyagú fungicidet tartalmazott, az országosan jellemző technológia azonban az egyszer egy termékkel végzett kezelés.

A rovarölő szeres kezelések aránya a tavalyi évhez képest szinte a felére csökkent: míg 2014-ben a vetésterület 33%-át kezelték állományban, addig ez az arány tavaly 19% volt. E jelentős csökkenést ellensúlyozza a növekvő talajfertőtlenítő szer-használat: tavaly a vetésterület 13%-án védekeztek a talajlakó kártevők ellen, ami több mint másfélszerese a 2014-ben regisztrált értéknek, amely az akkori vetésterület 8%-a volt. A talajfertőtlenítés arányának értékelésénél figyelembe kell vennünk azonban a csávázószerek kivonását a piacról. 

Szeretnénk ezúton is megköszönni a gazdáktól kapott rengeteg hasznos információt és a kérdezőbiztosainkra szánt időt, türelmet! Kívánunk jó egészséget, békességet, jövedelmező gazdálkodást minden tisztelt válaszadónknak, olvasónknak!

A Kleffmann & Partner Kft. csapata