MENÜ

Az innováció folytatódik

Oldalszám: 57
Szundy Péter 2016.07.11.

A repcének két fő értékmérő tulajdonsága van, mely képes befolyásolni a hektáronkénti árbevételt. Az egyik a termés mennyisége, a másik az olajtartalom. Ez utóbbi olyannyira fontos tulajdonság, hogy a feldolgozóipar hajlandó prémiummal jutalmazni a magas olajtartalmat. Az olajtartalom növelése közvetlen haszonnal jár a termelők számára is a termény bonifikációs értékesítésén keresztül, ezért a repcék olajtartalmának növelése a Bayer nemesítési programjának egyik kiemelt célja.

Szem előtt tartva, hogy termés és olajtartalom két igen fontos tulajdonság a partnereink számára, létrehoztuk a magas olajtartalmú hibrid repcék csoportját. Ezeknek a hibrideknek a sztenderdeket meghaladó termőképesség mellett, minimum 2% plusz olajtartalmat kell produkálniuk, biztosítva a pozitív olajbonifikációt.

Az első ilyen repcénk, amely képes volt mindkét kritériumot teljesíteni a Puncher volt. 2014-ben a legnagyobb termésű hibrid repce volt az államilag elismert korai repcék közt (1. ábra).

A 2015-ös üzemi eredmények is arról tanúskodnak, hogy kiváló termőképességgel rendelkezik a Puncher. A legjobb termőhelyeken az 5 t/ha-t ostromolták az eredményei. A jó terméseredmények és magas olajtartalom teremtették meg az alapot, hogy a Puncher az egyik legnagyobb mennyiségben értékesített hibrid repcénk legyen.

A magas olajtartalmú termékkör másik tagja a Lexer. Az elmúlt években olajtartalma háromszor is meghaladta a 49%-ot a hivatalos kísérletekben (2. ábra). És ami a legfontosabb, üzemi körülmények közt is kimagasló olajtartalmat ért el: 47,2%-os volt az olajtartalma 11 hely átlagában és nem volt egyetlen olyan hely sem, ahol 45% alatti olajat mértünk volna.

E különleges portfólió legújabb csillaga a Safer. Már a regisztráció első évében mindkét értékmérő tulajdonságban a legjobbak közt volt (3. ábra). Olajhozama, amit a termésből és az olajtartalomból számítunk, jelentősen meghaladja a konkurens termékekét.

Üzemi körülmények közt is kiválóan szerepelt: 21 hely átlagában közel 4 t/ha termést adott, mely ékes bizonyítéka a termőképesség mellett a kiváló termés-
stabilitására is. Megbízhatóságát az is bizonyítja, hogy egyike sztenderdje lett a magyarországi regisztrációs kísérleteknek.

A modern nemesítési eszközök gyors genetikai haladást tesznek lehetővé a repcetermesztésben. Ez azt jelenti, hogy az újabb hibridek egyre nagyobb teljesítményre képesek, érdemes ezért a legújabb termékeket kipróbálni a már bevált hibridek mellett.

A kísérleti eredmények alapján legújabb hibridjeink közül a Silver kiemelkedő teljesítményre képes. Termésben jelentős előrelépést mutat a középérésű hibridek csoportjában, több mint 10%-kal meghaladva a nagynevű sztenderdek átlagát (4. ábra). Hasonlóan jól szerepelt ez a hibrid a környező országok regisztrációs kísérleteiben: Csehországban és Szlovákiában 15%-kal, Romániában 11%-kal haladta meg az összehasonlító fajták termésszintjét. Ez is bizonyítja, hogy a Silver magas termésszint elérésére képes és kiváló alkalmazkodóképességgel rendelkezik.

 Az új hibridek innovációt jelentenek a repcetermesztésben. Nagyobb termőképességük, magasabb olajtartalmuk hozzájárul ahhoz, hogy eredményesebbé tegyük repcetermesztésünket.

Szundy Péter
Bayer Hungária Kft.