MENÜ

Aktuális támogatások - 2016. március

Oldalszám: 7-8
Hegedûs Szilvia 2016.03.09.

Az őstermelők 2016. év március 20-ig keressék fel a falugazdászt igazolványaik érdekében. Azon őstermelői igazolványokat, amelyek 2015.12.31. napig voltak érvényesek a falugazdászok bevonják és ideiglenes őstermelői igazolványt adnak ki a gazdálkodók számára, a plasztik őstermelői igazolványok kiadásáig.


 

 

 Az MVH 9/2016. (II. 5.) számú közleménye

A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeiről.

Jelen közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján megállapított támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásának feltételeit határozza meg, valamint a kifizetés igényléséhez kapcsolódó nyomtatványokat rendszeresíti.

A Rendelet 8. § (3) bekezdése, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontja alapján az MVH által kibocsátott 2009. szeptember 15. és október 31. között benyújtott támogatási kérelmekhez kapcsolódóan támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozattal rendelkező ügyfelek a megítélt támogatási összeg fennmaradó 10%-ának kifizetése érdekében kifizetési kérelmet nyújthatnak be, amennyiben a 2015. évben eleget tettek a Rendelet 4. § (4) bekezdésében foglalt feltételeknek.  A támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására évente március 1–31. között, de legkésőbb a működtetési időszak 5. évét követő év március 1–31. között van lehetőség. Amennyiben a támogatási kérelemnek helyt adó határozat 2010. évben emelkedett jogerőre, akkor a támogatási összeg fennmaradó 10%-ának igénylésére már csak 2016. március 1–31. között nyílik lehetőség!

A támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására jogosult az az ügyfél, aki 

 • mezőgazdasági üzemének méretét a 2015. évben a működtetési időszak 4. évére vállalt EUME-méretre növelte, és 
 • a Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében szervezett kötelező képzésen részt vett, és azt elvégezte.

A támogatási kérelemben a 4. évre vállalt EUME-érték meghatározásához a Rendelet 6. számú mellékletében szereplő SFH-értékeket, valamint a támogatási kérelem benyújtás évének január 1-jén érvényes Európai Központi Bank által rögzített árfolyamot kell figyelembe venni.

A 2009. év január 1-jén érvényes, EKB által közzétett, hivatalos Ft/euró árfolyama 266,7 Ft/€.

Felhívjuk az ügyfelek figyelmét arra, hogy amennyiben a mezőgazdasági üzem mérete a működtetési időszak 4. évének vége előtt eléri az üzleti tervben a 4. naptári év végére vállalt méretet, és a támogatási összeg fennmaradó 10%-át is megkapják, akkor attól az időponttól kezdődően, hogy elérték a 4. naptári évre vállalt üzemméretet, kötelesek azt fenntartani a működtetési időszak végéig!

 

A kifizetési kérelem benyújtása

A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatáshoz kapcsolódó, a támogatási összeg fennmaradó 10%-ának igénylésére vonatkozó kifizetési kérelmet az MVH által rendszeresített nyomtatványokon, az ügyfél lakóhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez postai úton kell benyújtani egy példányban. A kifizetési kérelmet 2016. március 1. és 31. közötti időszakban kell benyújtani az MVH-hoz.

A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás kifizetési kérelmének nyomtatványai:

 • Kifizetési kérelem (10%) – Főlap (D1012-03)
 • Kifizetési kérelem – Termőföld betétlap (D1008-02)
 • Kifizetési kérelem – Állatállomány betétlap (D1009-01)
 • Kifizetési kérelem – Termelői Csoport/TÉSZ tagság igazolása (D0068-05)

Amennyiben az ügyfél olyan területen végez mezőgazdasági tevékenységet, amely esetében a földhasználat a földhasználati nyilvántartás részletes feltételeiről szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében nem tartozik bejelentési kötelezettség alá, úgy a kérelemhez csatolni kell azokat a dokumentumokat, amelyek az érintett területre vonatkozó földhasználati jogosultságot alátámasztják. Amennyiben az ügyfél lófélék, sertés, nyúl, és/vagy baromfi állatállomány tartója, akkor az Állatállomány betétlaphoz mellékelnie kell a 2015. évre vonatkozó (január 1. és december 31. közötti), ügyfél által vezetett állatállomány nyilvántartásának a másolati példányát.

 

A közlemény kapcsolódó mellékletei

 • Kifizetési kérelem (10%) – Főlap (D1012-03) - 1. számú melléklet
 • Kifizetési kérelem – Termőföld betétlap (D1008-02) - 2. számú melléklet
 • Kifizetési kérelem – Állatállomány betétlap (D1009-01) - 3. számú melléklet
 • Kifizetési kérelem – Termelői Csoport/TÉSZ tagság igazolása (D0068-05) - 4. számú melléklet
 • Kitöltési útmutató - 5. számú melléklet
 • Tájékoztató - 6. számú melléklet
 • MVH megyei kirendeltségeinek listája és levelezési címe - 7. számú melléklet
 • Önellenőrzési lista - 8. számú melléklet

 

Az MVH 12/2016. (II. 24.) számú közleménye

A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet szerinti támogatás igényléséről és a 2016. évi „Megelőzési támogatás igénybevételére vonatkozó kérelem” nyomtatvány közzétételéről.

A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet értelmében a növényegészségügyi megelőzés támogatásához a szőlőtermelő és a támogatás igénylésére felhatalmazott termelői szerveződés megelőzési támogatás kérelem benyújtására, majd az MVH által befogadott kérelemben foglaltak szerint a védekezési időszakban a szőlőültetvényen kijuttatott növényvédő szer vételárához vissza nem térítendő támogatás igénybevételére jogosult.

 

A megelőzési támogatás igénybevételére vonatkozó kérelem benyújtása

A Rendelet 6. § (1) bekezdése értelmében a megelőzési támogatás igénybevételére vonatkozó kérelmet az MVH által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon kell benyújtani. A jelen közlemény 1.-2. számú mellékletei szerinti, N0700 (szőlőtermelő) és N0701 (támogatás igénylésére termelői szerveződés) számú megelőzési támogatás igénybevételére vonatkozó kérelmet 2016. március 1. és március 31. között az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága részére kell benyújtani. A megelőzési támogatás kérelemének benyújtása kizárólag postai úton történhet.

A benyújtás helye: MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága

1476 Budapest, Pf. 407.

 

A befogadott megelőzési támogatás igénybevételére vonatkozó kérelmen alapuló támogatási kérelmek benyújtása

A támogatási kérelmek benyújtásának rendjéről, illetve a benyújtandó nyomtatványokról az MVH önálló közleményt fog megjelentetni. A támogatási kérelem legkésőbb a tárgyév augusztus 15-ig nyújtható majd be!

Hegedűs Szilvia

www.mvh.gov.huwww.nak.hu