MENÜ

A Növényvédőszer-gyártók és Importőrök Szövetsége Egyesület közleménye

Oldalszám: 44
2015.11.05.

A vizek védelme, tisztaságuk fenntartása a közérdeklődés előterében álló témák között szerepel, mivel a víz az élet egyik alapvető feltétele.

Az Európai Növényvédelmi Szövetség (ECPA) munkájának egyik alappillére a vízvédelem. A szervezet elkötelezett abban, hogy a fenntartható mezőgazdaság érdekében folyamatosan javítani kell a növényvédő szerek helyes használatát, amelybe beletartozik a vizek növényvédő szer terhelésének minél nagyobb mértékű csökkentése. Ezért döntött az ECPA úgy, hogy a nemzeti szövetségek, köztük az NSZ EGYESÜLET bevonásával és számos partnerszervezet segítségével olyan eljárásokat, ajánlásokat és képzési anyagokat készít és széles körben propagál, melyekkel a magas szintű vízvédelem megvalósítható és tartalma közös megállapodáson alapul. Ennek egyik alapja a Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat – HMGy).

A vízvédelmi célokat szolgáló fejlesztések teljes mértékben illeszkednek az EU vonatkozó szabályozásaihoz, mint pl. a Víz Keretirányelv, vagy a Peszticidek Fenntartható Használatáról szóló irányelv. Munkánk eredményeként indult el 2005-ben (számos EU-s tagállam érintettjeinek bevonásával) a TOPPS program, melyet az ECPA, illetve az első három évben az EU Life alapja finanszírozott.

A TOPPS projektek kezdetben a pontszerű forrásokból származó szennyezés csökkentésével foglalkoztak. Ilyen típusú szennyeződés a permetezőgépek tisztításakor, ürítésekor vagy a permetlé csöpögésekor keletkezik. 2011 óta a komplexebb problémát jelentő diffúz forrásokból származó elsősorban a permetlével szennyeződött vizek lefolyása és a permetezés során fellépő elsodródás szennyeződések csökkentése lett a vízvédelmet szolgáló Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat (HMGY) célja.

Reméljük, hogy a kidolgozott HMGy jó alapként szolgál az alkalmazók, szaktanácsadók és minden érintett informálása, képzése során, akár egészen eltérő körülmények között is: oktatótermekben, a tábla szélén, bemutatók közben. Az Európai Növényvédelmi Szövetség és az NSZ Egyesület elkötelezettek a HMGy terjesztésében.

Köszönjük valamennyi partner és szakértő, szakigazgatási szervek, a növényorvosi kar, egyetemek és kutató intézetek munkáját és támogatását. Reméljük, hogy a vizek védelmére kidolgozott Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat elterjed és hozzájárul a növényvédő szerek fenntartható használatához.

Növényvédőszer-gyártók és Importőrök Szövetsége

 

Növényvédőszer-gyártók_hucpa_logo_2014_vektoros_vegleges_curve
Növényvédőszer-gyártók_BHJ242_ECPA_ECP_logo_dev_V5
Növényvédőszer-gyártók_Web